Açık Rıza Beyanı

FİNTABLES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“FİNTABLES”) AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Fintables Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Fintables”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında tarafıma sunulan “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ” kapsamında; kimlik, iletişim, dijital iz, finans, pazarlama ve müşteri işlem kategorilerindeki kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerden olan yüz tanıma verimin, görüntülü görüşme ile kimlik tespiti yapılması ve yüzüm ile kimlik belgemden temin edilen fotoğrafımın biyometrik karşılaştırılmasının yapılması amacıyla Fintables tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin en iyi şekilde faydalanması için çalışmalar yapmak, bahse konu ürün ve hizmetleri pazarlamak, pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini planlanmak ve gerçekleştirmek, dijital mecralar ve sosyal medya kanalları da dahil tüm kanallardan teklif sunmak, promosyon, çapraz satış ve kampanya faaliyetlerini gerçekleştirmek Fintables ve işbirliğinde bulunduğu üçüncü kişiler tarafından tarafıma özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerini tasarlamak, tarafıma sunulacak uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik kredi, davranış skorlama, pazar araştırması, pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmaları yapmak, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik olarak çalışmalar yapmak amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Fintables tarafından işlenmesine, özel nitelikli kişisel verilerden olan yüz tanıma (Face ID) verisi haricinde kalan genel nitelikli kişisel verilerimin kişisel verilerimin, Fintables tarafından; Şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, (doğrudan ve dolaylı hissedarlarımız, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, şirketimiz çalışanları, aracılık faaliyetini yürüttüğümüz şirketler, şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına) ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ’nde belirtilen diğer mercilere aktarılmasına, herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza verdiğimi, her zaman açık rızamı geri alabileceğim konusunda da bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

FİNTABLES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“FİNTABLES”) PAZARLAMA & TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

Vermiş olduğunuz izin aşağıda "Ticari Elektronik İletişim İzni Alınan Şirketler" başlığı altında belirtilen tüm şirketlerin her biri adına ticari elektronik ileti gönderilmesini (Ticari Elektronik İletişim İzni) ve aşağıda "Veri İşleme İzni Alınan Şirketler" başlığı altında belirtilen şirketler adına kişisel verilerinizin işlenip paylaşılmasını (Veri İşleme İzni) kapsamaktadır. İletişim bilgileriniz dışındaki kişisel verilerinizin beyan formunda belirtilen amaçlarla kullanılmasını istemiyorsanız, veri işleme izninizi; ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız ticari elektronik iletişim izninizi Profil sayfasındaki Ayarlar bölümünün içindeki İletişim Kanalları kısmından yönetebilirsiniz.

Veri İşleme İzni Alınan Şirketler

Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Kişisel verilerimin Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.