Kullanıcı Aydınlatma Metni

FİNTABLES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“FİNTABLES”) KULLANICI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fintables Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Fintables”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Fintables,Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda satılan hizmetin aşağıda detayları belirtilen koşullar dahilinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Fintables

Adres: MERDİVENKÖY MAH. DİKYOL SK. B BLOK NO: 2 İÇ KAPI NO: 73 KADIKÖY / İSTANBUL

Telefon: +0 (850) 885 00 32

E-posta: hello@fintables.com

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Uygulama, çevrim içi kullanıcı/şikayet/iletişim vb. başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, internet sitemiz, kısa mesaj ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yine yukarıda yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bizlere göndererek şirketimize iletmeniz durumunda Fintables, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Fintables tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.