Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/12
satış gelirleri
7.444.310.7822.605.159.2022.475.118.2235.065.018.5282.589.887.984690.013.122859.454.9442.408.918.3841.634.191.055467.624.441727.558.0852.205.468.74400
satışların maliyeti (-)
-6.994.708.580-2.546.080.774-2.444.814.796-4.352.834.953-2.282.773.034-674.963.819-819.131.911-1.952.637.139-1.405.000.292-495.661.798-673.215.247-1.858.806.57100
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
449.602.20259.078.42830.303.427712.183.575307.114.95015.049.30340.323.033456.281.245229.190.763-28.037.35754.342.838346.662.17300
brüt kar (zarar)
449.602.20259.078.42830.303.427712.183.575307.114.95015.049.30340.323.033456.281.245229.190.763-28.037.35754.342.838346.662.17300
genel yönetim giderleri (-)
-12.185.010-31.482.370-47.929.523-28.962.689-18.379.942-15.470.810-12.460.066-13.802.314-9.269.060-8.869.048-9.781.09400
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-16.057.651-2.877.65411.977.560-23.063.901-2.776.235-618.840-4.770.675-1.592.765-1.798.846-442.149-746.632-1.901.52100
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
-6.591.888
diğer faaliyet gelirleri
19.065.94221.574.93731.822.49222.430.49243.704.7013.555.1531.812.33015.698.81324.076.00016.141.2334.851.01217.433.66900
diğer faaliyet giderleri (-)
-226.934.929-251.579.784-361.123.026-449.045.164-87.231.911-61.360.513-75.057.188-70.051.877-39.735.492-73.079.541-24.923.887-32.760.43700
faaliyet karı (zararı)
213.490.554-205.286.443-328.357.182255.913.114231.848.816-61.754.839-53.163.310387.875.350197.930.111-94.686.87424.654.283319.652.79000
yatırım faaliyetlerinden gelirler
114.075.85566.538.32690.303.476122.794.81088.820.59373.329.44082.379.48377.721.63860.531.04256.267.38147.817.13956.733.70000
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
327.566.409-138.748.117-238.053.706378.707.924320.669.40911.574.60129.216.173465.596.988258.461.153-38.419.49372.471.422376.386.49000
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
21.539.78525.777.6954.230.4380-1.000.000931.691374.6804.048.0773.152.941472.76420.4953.898.63500
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-31.484.706-26.130.901-30.702.615-31.688.557-14.851.533-42.402.9562.087.697-59.588.673-65.230.986-13.241.073-28.473.725-36.807.72200
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
317.621.488-139.101.323-264.525.883347.019.367304.817.876-29.896.66431.678.550410.056.392196.383.108-51.187.80244.018.192343.477.40300
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
38.912.37152.276.99029.969.1360
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
38.912.37152.276.99029.969.136
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
356.533.859-86.824.333-234.556.747347.019.367304.817.876-29.896.66431.678.550410.056.392196.383.108-51.187.80244.018.192343.477.40300
dönem karı (zararı)
356.533.859-86.824.333-234.556.747347.019.367304.817.876-29.896.66431.678.550410.056.392196.383.108-51.187.80244.018.192343.477.40300
azınlık payları
00000
ana ortaklık payları
356.533.859-86.824.333-234.556.747347.019.367304.817.876-29.896.66431.678.550410.056.392196.383.108-51.187.80244.018.192343.477.40300
amortisman
57.415.03751.907.14750.032.04854.302.80456.102.727000000000