Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/12
satış gelirleri
930.092.986701.461.816381.885.671261.563.897218.275.541242.530.467196.019.279277.236.959176.121.118132.346.557147.105.92900
yurt içi satışlar
0680.905.387366.682.3780
satışların maliyeti (-)
-763.762.781-624.749.524-364.247.803-254.780.649-201.005.255-217.234.476-180.224.266-247.755.206-155.833.248-127.678.615-133.530.44800
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
166.330.20576.712.29217.637.8686.783.24817.270.28625.295.99115.795.01329.481.75320.287.8704.667.94213.575.48100
brüt kar (zarar)
166.330.20576.712.29217.637.8686.783.24817.270.28625.295.99115.795.01329.481.75320.287.8704.667.94213.575.48100
genel yönetim giderleri (-)
-6.800.712-6.129.898-6.627.807-849.023-2.462.626-2.927.887-1.686.734-884.136-3.285.483-1.111.582-1.273.96100
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-579.518-603.975-524.540-657.698-264.176-272.055-5.809151.789-162.390-1.985-5.13000
diğer faaliyet gelirleri
26.903.35621.089.47533.580.72724.265.1783.540.32625.662.3797.578.5759.140.7796.192.4239.487.8358.926.31000
diğer faaliyet giderleri (-)
-26.121.830-24.232.477-34.320.746-36.998.506-12.148.334-10.256.576-15.447.660-9.580.879-3.570.671-3.844.075-4.263.84100
faaliyet karı (zararı)
159.731.50166.835.4179.745.502-7.456.8015.935.47637.501.8526.233.38528.309.30619.461.7499.198.13516.958.85900
yatırım faaliyetlerinden gelirler
7.971.4408.654.2252.006.71410.539.49413.428.67915.928.95025.215.4861.019.69306.197.70800
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
-2.755-5.2310-747.168-3.841.911-642.298-803.67900
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
167.700.18675.484.41111.752.2163.082.69318.616.98749.588.8915.591.08752.721.11320.481.4429.198.13523.156.56700
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
2.523.1005.305.02110.217.8556.101.4083.072.3266.580.8282.023.6431.432.171525.991-185.714524.16800
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-18.623.054-8.412.980-5.658.652-5.400.662-13.049.188-19.607.375-22.333.079-21.589.524-19.441.518-9.880.331-18.459.67900
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
151.600.23272.376.45216.311.4193.783.4398.640.12536.562.344-14.718.34932.563.7601.565.915-867.9105.221.05600
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-30.583.161-12.191.6703.816.163-1.703.376389.146-236.9284.907.628-4.006.5722.025.416-158.978-6.722.17800
dönem vergi geliri (gideri)
-36.743.340-15.359.790-5.647.899-1.363.630-2.669.9240-1.988.659-1.426.354
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
6.160.1793.168.1209.464.062-339.7463.059.070-236.9286.896.287-2.580.2182.025.416-158.978-6.722.17800
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
121.017.07160.184.78220.127.5822.080.0639.029.27136.325.416-9.810.72128.557.1883.591.331-1.026.888-1.501.12200
dönem karı (zararı)
121.017.07160.184.78220.127.5822.080.0639.029.27136.325.416-9.810.72128.557.1883.591.331-1.026.888-1.501.12200
azınlık payları
0000
ana ortaklık payları
121.017.07160.184.78220.127.5822.080.0639.029.27136.325.416-9.810.72128.557.1883.591.331-1.026.888-1.501.12200
amortisman
42.258.76947.796.07539.085.85820.914.796000000000