Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62019/122019/62018/122018/62017/122017/62016/122016/6
satış gelirleri
139.093.837206.800.40373.480.75138.898.63050.608.31633.981.92527.585.18325.063.96492.845.3750210.000210.00000
yurt içi satışlar
0088.975.84600210.000210.000000000
yurt dışı satışlar
00592.4930000000000
satışların maliyeti (-)
-80.618.842-138.306.516-47.119.864-31.056.713-46.563.874-21.360.031-26.312.348-17.306.104-81.797.08400-184.23700
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
58.474.99568.493.88726.360.8877.841.9174.044.44212.621.8941.272.8357.757.86011.048.29100210.00025.763000000
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler
2.434.87711.342.0147.302.829
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)
0
finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
2.434.87711.342.0147.302.829
brüt kar (zarar)
58.474.99568.493.88726.360.8877.841.9174.044.44212.621.8941.272.8357.757.86011.048.29100210.00025.7630002.434.87711.342.0147.302.829
genel yönetim giderleri (-)
-22.791.59110.779.666-46.680.110-10.046.552-10.551.275-3.620.194-3.455.788-2.170.072-1.733.010-19.660-87.018-387.116-265.261-1.315.654-796.832-1.311.605-929.392-1.555.761-826.773
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-14.933.436-49.872.310-316.992-193.168-48.219-133.306-141.978-83.309-184.839-7.82400
diğer faaliyet gelirleri
20.344.4522.215.87324.097.1637.525.334-88.089.37291.690.4705.050.5032.765.791899.0190207.5896.091.0766.355.7486.026.749657.1981.268.211333.13557.37120.575
diğer faaliyet giderleri (-)
-14.319.734-6.206.566-11.826.005-6.096.72062.165.218-89.839.971-10.553.416-1.604.546-2.327.665-253.971-179.351-58.209.161-18.852.253-5.877.120-27.986-44.187-10.588-2.801.481-1.060.838
faaliyet karı (zararı)
26.774.68625.410.550-8.365.057-969.189-32.479.20610.718.893-7.827.8446.665.7247.701.796-273.631-58.780-52.295.201-12.736.003-1.173.849-167.620-87.5811.828.0327.042.1435.435.793
yatırım faaliyetlerinden gelirler
112.423.145-82.431.253-11.470.406532.102.637187.463.30400068.923900399.000080.9976.050.00035.69024.55724.557
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
4.401.04644.226.165-48.743.126-9.900.00000-2.344.2580-1.949.179-917.176-4.310.066-67.450-18.8360
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
-877.492-134.85580.377-54.443153.789
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
142.721.385-12.929.393-68.498.212521.179.005155.137.88710.718.893-7.827.8446.665.7245.426.461-272.731340.220-54.244.380-13.572.182566.085-167.620-119.3411.828.0327.047.8645.460.350
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
2.489.65014.618.655-1.771.8405.136.14012.889.517-3.782.6843.219.7191.514.484201.2040141.61058.449402.3752.550.2901.657.638176.963
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-13.350.988-25.164.164-4.787.372-5.586.023-41.289.5973.183.9124.720.026-11.001.586-2.267.4450-362.208-362.208-767.282-112.520-102.461-1.853.173-110.036-60.103
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
131.860.047-23.474.902-75.057.424520.729.122126.737.80710.120.121111.901-2.821.3783.360.220-272.731340.220-54.606.588-13.934.390-59.587-221.691180.5732.525.1498.595.4665.577.210
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-18.651.596425.5237.162.081-62.477.407-23.267.118136.24946.198.2604.314.228-1.812.58350.614-136.332654.657268.138210.5852.545-33.00729.43765.89134.378
dönem vergi geliri (gideri)
-69.240.890-1.740.571203.924-433.250-2.037.4420-1.889.5780-45.7110-33.737-132.511-63.908
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
50.589.2942.166.0946.958.157-62.044.157-21.229.676136.24946.198.2604.314.22876.99550.614-136.332700.368268.138210.5852.545-33.00763.174198.40298.286
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
113.208.451-23.049.379-67.895.343458.251.715103.470.68910.256.37046.310.1611.492.8501.547.637-222.117203.888-53.951.931-13.666.252150.998-219.146147.5662.554.5868.661.3575.611.588
durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
03.915.13800
dönem karı (zararı)
113.208.451-23.049.379-67.895.343458.251.715103.470.68910.256.37046.310.1611.492.8501.547.637-222.117203.888-53.951.931-13.666.252150.998-219.1464.062.7042.554.5868.661.3575.611.588
azınlık payları
52.409.986-7.352.792-32.030.738217.749.57349.165.150-7.272.77929.474.578-1.052.2451.101.2296.911-11.67830.000188.949-39.595407835641.8831.203
ana ortaklık payları
60.798.465-15.696.587-35.864.605240.502.14254.305.53917.529.14916.835.5832.545.095446.408-229.028215.566-53.981.931-13.855.201190.593-219.1864.061.9212.554.0228.659.4745.610.385
amortisman
2.425.4221.911.5561.404.3811.107.995-859.759661.6562.957.303302.409478.912018.32418.3246.57732.5034.363193.140118.554164.857100.246