Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/12
satış gelirleri
54.085.13649.810.59342.579.70633.226.21023.793.44325.930.31022.853.36218.485.364
yurt içi satışlar
43.102.86442.532.62437.844.86229.261.76422.165.77724.840.37121.703.17358.778.393
yurt dışı satışlar
11.949.2368.282.9925.642.6704.746.9321.998.8131.886.7961.666.9274.175.883
satışların maliyeti (-)
-41.209.027-38.293.996-29.785.360-25.886.427-19.599.274-18.700.137-19.964.391-15.283.608
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
12.876.10911.516.59712.794.3467.339.7834.194.1697.230.1732.888.9713.201.756
brüt kar (zarar)
12.876.10911.516.59712.794.3467.339.7834.194.1697.230.1732.888.9713.201.756
genel yönetim giderleri (-)
-1.841.390-1.052.527-1.360.225-1.789.438-466.515-552.024-784.787-408.238
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-2.406.928-1.762.994-1.803.752-1.501.728-1.676.301-1.285.140-1.146.545-1.123.682
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
000-185.603
diğer faaliyet gelirleri
4.389.2822.519.8043.880.7723.765.862665.8041.131.5981.323.536735.183
diğer faaliyet giderleri (-)
-352.629-2.203.901-3.771.624-3.126.742-463.380-665.786-2.328.111-888.981
faaliyet karı (zararı)
12.664.4449.016.9799.739.5174.873.3402.253.7775.673.218-46.9361.516.038
yatırım faaliyetlerinden gelirler
226.737349.946334.72529.88425.2225522.095342.868
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
-818.2140-1.506-215-12.811
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
12.337.4758.880.52010.345.0784.648.0932.306.8905.623.432-64.7791.864.198
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
6.136.45214.029.7175.000.72716.895.5121.271.9462.884.0376.898.9631.070.956
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-5.070.858-3.204.997-2.556.540-2.439.618-499.454-454.208-834.538-1.757.966
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
13.403.06919.705.24012.789.26519.103.9873.079.3828.053.2615.999.6461.177.188
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-959.738-3.584.387-2.812.822-1.996.3551.960.130-2.338.417-1.160.794-243.247
dönem vergi geliri (gideri)
-3.022.387-618.261-2.709.976-1.911.501-380.135-2.350.476-1.262.121-110.739
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
2.062.649-2.966.126-102.846-84.8542.340.26512.059101.327-132.508
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
12.443.33116.120.8539.976.44317.107.6325.039.5125.714.8444.838.852933.941
dönem karı (zararı)
12.443.33116.120.8539.976.44317.107.6325.039.5125.714.8444.838.852933.941
azınlık payları
00000000
ana ortaklık payları
12.443.33116.120.8539.976.44317.107.6325.039.5125.714.8444.838.852933.941
amortisman
3.321.1371.318.046628.133371.223478.447535.412497.697403.167