Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/6
satış gelirleri
34.619.32339.483.39928.020.85917.650.74412.768.93721.180.15017.220.74117.636.76113.189.42231.823.351
yurt içi satışlar
22.261.36724.216.98515.109.60006.548.27215.283.4799.728.7258.424.48826.818.95019.786.254
yurt dışı satışlar
12.357.95615.561.75414.590.4886.176.6406.288.7536.285.5577.562.7349.463.51818.944.48212.364.952
satışların maliyeti (-)
-18.858.380-30.694.168-21.964.465-12.275.189-7.926.352-13.436.192-14.008.753-12.428.610-5.328.036-19.626.857
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
15.760.9438.789.2316.056.3945.375.5554.842.5857.743.9583.211.9885.208.1517.861.38612.196.494
brüt kar (zarar)
17.423.0649.052.3837.819.3845.413.2624.682.8807.759.1583.905.4725.428.4247.861.38612.196.494
genel yönetim giderleri (-)
-2.330.705-2.708.939-1.682.982-1.319.522-1.321.834-1.668.945-1.001.156-846.730-1.104.730-2.348.681
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-1.841.212-1.921.845-1.251.643-919.355-772.029-948.856-491.565-434.017-985.431-680.715
diğer faaliyet gelirleri
1.512.241947.3702.753.9562.104.216710.698584.7722.068.680310.619965.4532.041.700
diğer faaliyet giderleri (-)
-1.317.361-1.708.414-779.729-253.871-514.786-559.707-1.090.996-878.640193.411-1.320.459
faaliyet karı (zararı)
13.446.0273.660.5556.858.9865.024.7302.784.9295.166.4223.390.4353.579.6566.930.0899.888.339
yatırım faaliyetlerinden gelirler
20.594.539140.878.5133.260.597-6.408.45420.379.8962.407.58411.193.8774.405.19655.258339.972
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
1.459.327-1.459.32700008.622.2530-8.855.800
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
35.467.726142.970.97010.151.603-1.381.39623.196.8217.554.11314.587.07316.604.0856.893.1401.399.979
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
405.406718.6493.661438.548010.80530.27326.715378.736121.459
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-840.872-986.255-1.508.310-1.180.469-650.234-512.726-541.243-564.101-2.276.884-3.836.762
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
35.032.260142.703.3648.646.954-2.123.31722.546.5877.052.19214.076.10316.066.6994.994.992-2.315.324
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-6.309.537-28.470.932-1.828.312-269.629-5.547.036-370.219-2.900.501-2.244.512-2.109.601340.866
dönem vergi geliri (gideri)
-1.758.973-724.484-713.843-1.620.392-1.445.95617.367-463.698-189.372-1.624.053-1.360.271
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
-4.550.564-27.746.448-1.114.4691.350.763-4.101.080-387.586-2.436.803-2.055.140-485.5481.701.137
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
28.722.723114.232.4326.818.642-2.392.94616.999.5516.681.97311.175.60213.822.1872.885.391-1.974.458
dönem karı (zararı)
28.722.723114.232.4326.818.642-2.392.94616.999.5516.681.97311.175.60213.822.1872.885.391-1.974.458
azınlık payları
0000000000
ana ortaklık payları
28.722.723114.232.4326.818.642-2.392.94616.999.5516.681.97311.175.60213.822.1872.885.391-1.974.458
amortisman
416.392369.639365.323357.712347.925330.550300.995274.848261.171445.533