İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122019/12
satış gelirleri
177.996.689171.908.953107.881.149159.379.80182.235.44349.191.47358.675.86282.694.33200
satışların maliyeti (-)
-101.957.854-99.509.709-86.310.225-88.744.000-44.631.964-24.651.843-40.855.024-60.135.10600
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
76.038.83572.399.24421.570.92470.635.80137.603.47924.539.63017.820.83822.559.22600
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler
00
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)
00
finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
00
brüt kar (zarar)
76.038.83572.399.24421.570.92470.635.80137.603.47924.539.63017.820.83822.559.22600
genel yönetim giderleri (-)
-2.588.289-7.026.398-14.733.286-5.383.650-7.194.692-1.784.023-2.933.162-4.291.41800
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-25.887.146-20.534.691-12.663.440-13.248.593-17.789.183-8.956.487-8.568.221-11.386.59100
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
-2.344.740-874.503-1.479.889-19.391.730-7.181.299-9.812.033-877.005-143.58700
diğer faaliyet gelirleri
12.939.46116.821.33629.082.87113.920.31433.877.35810.151.3355.187.69020.416.93700
diğer faaliyet giderleri (-)
-2.544.356-10.826.312-18.467.588-7.213.436-17.728.107-9.562.0841.412.590-22.731.20400
faaliyet karı (zararı)
55.613.76549.958.6763.309.59239.318.70621.587.5564.576.33812.042.7304.423.36300
yatırım faaliyetlerinden gelirler
84.078.42636.89603.49413.181.0000220.33900
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
0010
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
00
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
139.692.19149.995.5723.309.59239.322.20034.768.5564.576.33712.263.0704.423.36300
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
4.743.57215.805.3948.627.6895.340.1595.071.1969.516.70210.843.9489.817.00900
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-6.146.710-9.912.694-8.351.076-7.535.642-14.157.904-5.013.614-6.486.216-4.860.83300
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
138.289.05355.888.2723.586.20537.126.71725.681.8489.079.42516.620.8029.379.53900
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-21.674.5701.839.6191.286.008-3.589.525-1.668.083-759.805-4.791.409-2.766.64300
dönem vergi geliri (gideri)
-4.073.736-989.253-154.409-1.107.3355.732.352245.276-2.866.015-3.519.2230
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
-17.600.8342.828.8721.440.417-2.482.190-7.400.435-1.005.081-1.925.394752.58000
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
116.614.48357.727.8914.872.21333.537.19224.013.7658.319.62011.829.3936.612.89600
durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
00
dönem karı (zararı)
116.614.48357.727.8914.872.21333.537.19224.013.7658.319.62011.829.3936.612.89600
azınlık payları
00
ana ortaklık payları
116.614.48357.727.8914.872.21333.537.19224.013.7658.319.62011.829.3936.612.89600
amortisman
1.618.4991.883.0001.483.3691.465.9361.420.637469.0651.478.1881.056.42400