Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92018/122017/12
satış gelirleri
201.987.027217.860.657185.567.356196.662.531116.831.597112.912.20693.292.768104.838.048109.006.396138.534.423112.421.26661.159.52354.377.872000
yurt içi satışlar
99.236.76570.325.27674.120.26078.315.31044.462.09834.178.512
yurt dışı satışlar
103.670.297142.946.781113.168.931119.955.39375.179.35579.792.151
satışların maliyeti (-)
-161.858.192-177.462.574-135.572.629-149.529.609-80.360.273-81.396.087-67.221.867-77.195.090-76.024.686-76.553.342-71.077.562-45.858.343-40.328.577000
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
40.128.83540.398.08349.994.72747.132.92236.471.32431.516.11926.070.90127.642.95832.981.71061.981.08141.343.70415.301.18014.049.295000
brüt kar (zarar)
40.128.83540.398.08349.994.72747.132.92236.471.32431.516.11926.070.90127.642.95832.981.71061.981.08141.343.70415.301.18014.049.295000
genel yönetim giderleri (-)
-12.539.095-7.675.408-10.597.169-6.212.421-7.632.079-5.812.523-5.871.231-4.863.582-7.808.780-1.971.034-3.670.912-2.985.113-3.606.205000
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-10.290.349-10.166.652-13.069.856-7.585.450-6.239.914-5.930.517-6.143.314-3.951.819-3.359.080-7.818.663-4.872.831-2.888.689-3.161.251000
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
000-97.396-115.7151.588.249-2.195.879-99.241-75.4461.098.3960
diğer faaliyet gelirleri
15.613.68519.882.44448.489.35118.528.94246.100.3133.972.4526.919.2449.290.5722.456.58913.722.3242.949.9405.162.1715.364.977000
diğer faaliyet giderleri (-)
-6.566.442-17.190.678-41.226.056-15.743.600-28.763.373-3.844.188-5.956.556-8.823.861-2.140.617-15.130.599-3.066.675-4.683.176-1.122.560000
faaliyet karı (zararı)
26.346.63425.247.78933.590.99736.120.39339.936.27120.114.45414.921.64819.178.55323.718.07148.587.23032.583.9859.830.92712.622.652000
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
-1.355.326-773.155-201.742-34.201-3.362.6150
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
24.991.30824.474.63433.389.25536.086.19236.573.65620.114.45414.921.64819.178.55323.718.07148.587.23032.583.9859.830.92712.622.652000
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
-659.7001.373.488-2.261.2263.193.1909.902.212-768.5771.507.7569.250.8322.474.1621.436.903598.848318.851-3.735.899000
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-14.512.262-8.777.326-11.212.805-6.313.458-19.815.971-1.840.983-2.019.345-2.833.956-7.485.167-11.644.934-5.976.008-11.029.722-8.054.793000
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
9.819.34617.070.79619.915.22432.965.92426.659.89717.504.89414.410.05925.595.42918.707.06638.379.19927.206.825-879.944831.960000
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
6.030.7913.155.85215.676.119-7.097.370-5.608.009-3.822.081-3.772.202-4.900.309-3.329.998-8.702.395-4.721.380-1.151.82666.157000
dönem vergi geliri (gideri)
-670.565-1.949.206-2.457.625-7.290.417-7.181.789-3.286.427-4.375.984-5.017.301-4.178.465-8.295.503-5.000.76100
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
6.701.3565.105.05818.133.744193.0471.573.780-535.654603.782116.992848.467-406.892279.381-1.151.82666.157000
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
15.850.13720.226.64835.591.34325.868.55421.051.88813.682.81310.637.85720.695.12015.377.06829.676.80422.485.445-2.031.770898.117000
dönem karı (zararı)
15.850.13720.226.64835.591.34325.868.55421.051.88813.682.81310.637.85720.695.12015.377.06829.676.80422.485.445-2.031.770898.117000
azınlık payları
00000
ana ortaklık payları
15.850.13720.226.64835.591.34325.868.55421.051.88813.682.81310.637.85720.695.12015.377.06829.676.80422.485.445-2.031.770898.117000
amortisman
2.586.6253.129.1963.283.5122.289.4952.758.14000000000000