Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/62016/32015/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-826.260.0002.329.277.000201.642.000371.212.0002.314.286.0001.130.019.000940.332.000612.543.0001.308.579.0001.023.836.000747.005.000329.896.0002.042.705.0001.333.636.000772.618.000360.934.000983.618.000821.253.000292.955.000-42.112.000217.590.000157.010.000102.318.00041.991.000519.518.000438.544.000244.308.000172.824.000449.523.000
dönem karı (zararı)
4.010.236.0003.110.258.0001.789.760.0001.057.996.0003.004.002.0001.866.916.0001.344.902.000661.973.0001.810.379.0001.447.093.000863.856.000393.938.0001.767.292.0001.260.251.000733.915.000319.506.0001.173.747.000982.708.000498.730.000141.501.000552.696.000403.523.000269.430.000131.555.000395.155.000205.801.00030.721.000-91.496.000253.102.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-2.304.836.000-59.148.000-20.447.000-82.717.000587.011.000229.622.00037.083.00077.804.000584.460.000502.041.000280.399.000173.241.000818.422.000483.910.000174.595.000148.003.000356.111.000264.462.00080.715.00018.386.00037.256.00021.833.00020.907.00019.106.000251.721.000179.882.000142.557.000122.490.000276.948.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
288.115.000217.931.000148.792.00066.802.000219.281.000120.515.00083.103.00036.974.000225.166.000168.479.00086.889.00044.938.000224.847.000144.638.00081.736.00026.558.00084.137.00056.806.00033.169.00015.149.00061.934.00044.630.00029.756.00014.979.00071.820.00054.879.00036.441.00019.530.000138.946.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-48.913.000-48.913.000-48.913.000-48.913.00015.625.000-7.853.00028.882.000044.317.0002.262.0001.839.000105.000-1.341.000-1.001.000-1.082.000-5.373.00010.943.0001.258.00002.350.0006.629.00050.611.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
706.908.000680.281.000513.359.000139.044.000482.757.000338.824.00029.952.000117.039.000335.822.000269.943.000156.668.00094.551.00058.645.00020.046.00031.506.00043.084.00012.173.00013.478.0007.542.0003.516.00037.616.00015.891.00012.980.00011.328.00034.602.00027.916.00026.793.00024.311.00016.434.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-2.274.680.000-1.275.796.000-831.635.000-455.924.000-1.143.948.000-824.191.000-525.572.000-242.173.000-561.436.000-358.685.000-223.239.000-111.459.0000-95.747.000-42.297.000-186.538.000-140.319.000-91.824.000-42.591.000-86.914.000-47.976.000-21.128.000-9.281.000-23.734.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
0-1.256.000-1.256.0001.235.00017.257.000007.158.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-1.712.320.000-338.735.000-235.912.00006.398.0008.303.0008.377.000-637.000000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
747.966.000716.661.000433.862.000216.274.0001.012.982.000602.605.000420.795.000165.965.000540.718.000419.949.000258.223.000143.853.000455.868.000313.180.00055.314.00086.370.000251.902.000195.853.000132.188.00031.478.000133.224.000103.301.00070.009.00035.396.000199.059.000151.205.000106.593.00075.149.00058.723.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-11.912.000-10.577.000314.000-278.000-77.000-1.000-127.00093.00019.0006.00074.005.000-1.999.000-3.044.000-2.933.0003.563.00010.540.000-3.894.000-1.670.000-14.000-6.000-6.348.000-6.142.000-6.142.000-78.000-605.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-1.300.209.000567.663.000-554.900.000-228.056.000-370.138.000-138.883.000-116.972.0005.805.000-509.018.000-514.903.000-221.997.000-208.297.000-173.495.000-179.164.000-137.959.000-91.763.000-204.257.000-193.742.000-152.230.000-101.265.000-203.008.000-137.598.000-91.750.000-58.090.00010.826.000125.605.000110.656.000167.284.00021.420.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
23.000-341.000-449.000-212.000-103.000-540.000-56.000-97.000-2.926.000-307.000-298.00076.0001.052.0001.103.0001.137.0001.468.000-10.578.000-364.000464.000-135.000-2.778.000-10.837.000-10.237.000-31.000.000-592.000-290.000-25.000-12.757.000-585.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-458.451.000874.800.000-247.933.000-109.377.000-446.804.000-124.041.000-63.350.00037.286.000-498.057.000-410.829.000-180.143.000-170.158.000-99.918.000-75.110.000-54.970.000-60.187.000-126.998.000-113.764.000-79.326.000-53.995.000-98.043.000-97.483.000-25.896.000-14.620.000-101.572.000-53.672.000-41.579.000-6.408.000-27.966.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-610.705.000-250.985.000-200.775.000-51.964.000-32.280.000-58.924.000-79.097.000-5.791.000-61.736.000-108.646.000-34.006.000-4.747.000-73.595.000-94.502.000-61.349.000-23.824.000-97.099.000-91.332.000-53.475.000-33.890.000-79.100.000-64.637.000-6.109.00012.807.00014.455.000207.00023.267.00052.378.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-250.338.000-92.719.000-129.564.000-47.565.00013.739.00026.679.000-17.816.000-10.592.0008.052.000-23.582.000-1.488.000-30.664.000-16.046.000-18.007.000-12.508.000-13.991.000-7.292.000-33.931.000-35.875.000-17.566.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-44.070.000-18.065.000-16.085.000-47.281.00094.214.00026.941.00049.835.000-7.382.00035.988.00019.659.000-7.775.000-4.773.00014.735.00010.294.000-6.381.000-7.135.00030.122.00028.459.00018.245.0007.536.0001.270.0008.142.000-15.832.000-7.965.000-576.0009.218.000-1.427.00011.990.00010.594.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
104.496.00030.012.00019.270.0008.332.00032.591.0008.324.0008.118.0007.837.0007.670.00010.037.0004.950.0007.996.0003.655.0002.059.0002.624.0001.874.0004.999.0009.101.000899.000-2.928.0000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-56.640.0006.473.0008.568.0003.837.000-29.398.000-16.578.000-12.473.000-8.188.000-2.137.0001.310.000-28.000-934.000300.0004.362.0003.707.0009.709.0003.872.00010.269.00000-24.357.00027.217.0004.509.0001.604.000100.759.000155.894.000153.480.000151.192.000-13.001.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
405.191.0003.618.773.0001.214.413.000747.223.0003.220.875.0001.957.655.0001.265.013.000745.582.0001.885.821.0001.434.231.000922.258.000358.882.0002.412.219.0001.564.997.000770.551.000375.746.0001.325.601.0001.053.428.000427.215.00058.622.000386.944.000287.758.000198.587.00092.571.000657.702.000511.288.000283.934.000198.278.000551.470.000
vergi iadeleri (ödemeleri)
-808.853.000-883.547.000-662.941.000-368.671.000-674.845.000-599.983.000-320.069.000-128.806.000-429.089.000-267.536.000-152.416.000-17.047.000-373.020.000-233.434.000-14.146.000-340.960.000-231.664.000-134.260.000-100.734.000-153.636.000-121.880.000-87.401.000-41.712.000-119.307.000-71.814.000-38.696.000-11.665.000-81.349.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-5.241.047.000-7.985.841.000-5.965.094.000-4.166.847.000646.560.000539.293.000342.896.000140.652.000250.799.000153.447.000133.550.000110.949.000-146.392.000-111.837.000-73.148.000-45.406.000-237.642.000-178.038.000-35.900.000-14.057.00057.101.00094.502.00067.029.00030.936.00066.216.00019.450.000-4.241.000-3.333.000-111.709.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
27.785.00026.263.00015.668.00015.569.000-227.000331.000125.0003.000521.000237.000124.000124.000468.000468.0002.002.0003.248.0003.138.0002.464.0004.659.0002.203.000268.00068.0006.640.000-6.142.000-6.142.000-78.000688.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-572.980.000-372.169.000-226.953.000-93.614.000-496.121.000-281.073.000-158.095.000-79.609.000-300.765.000-222.720.000-144.334.000-54.345.000-146.860.000-112.305.000-73.148.000-47.408.000-240.890.000-181.176.000-134.811.000-56.354.000-134.286.000-48.180.000-25.214.000-11.802.000-32.133.000-27.211.000-24.044.000-17.290.000-142.048.000
verilen nakit avans ve borçlar
0
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-8.032.416.000-8.960.472.000-6.570.590.000-4.390.636.00029.678.000270.00034.250.00037.998.00044.140.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-2.639.166.000-2.630.576.000-15.276.000-7.581.000-11.365.000-15.457.00027.233.000-1.925.000-20.273.000-8.580.000-5.719.000-2.855.000000000000000-13.224.000-13.385.000-9.029.000-9.153.000-452.933.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
0016.152.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
0000000-13.224.000-8.558.000-4.212.000-4.399.000-4.413.000
ödenen temettüler
-2.607.784.000-2.607.784.000000-175.002.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
13.803.00036.328.000-5.782.0000-288.692.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-8.706.473.000-8.287.140.000-5.778.728.000-3.803.216.0002.949.481.0001.653.855.0001.310.461.000751.270.0001.539.105.0001.168.703.000874.836.000437.990.0001.896.313.0001.221.799.000699.470.000315.528.000745.976.000643.215.000257.055.000-56.169.000274.691.000251.512.000169.347.00072.927.000572.510.000444.609.000231.038.000160.338.000-115.119.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
-2.547.0005.158.0008.357.00023.215.000-48.856.000-3.128.000-1.755.000-15.833.00061.270.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-8.706.473.000-8.287.140.000-5.778.728.000-3.803.216.0002.949.481.0001.653.855.0001.310.461.000751.270.0001.539.105.0001.168.703.000874.836.000437.990.0001.896.313.0001.221.799.000699.470.000315.528.000745.976.000643.215.000257.055.000-56.169.000272.144.000256.670.000177.704.00096.142.000523.654.000441.481.000229.283.000144.505.000-53.849.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
8.846.843.0008.846.843.0008.846.843.0008.846.843.0005.897.362.0005.897.362.0005.897.362.0005.897.362.0004.358.257.0004.358.257.0004.358.257.0004.358.257.0002.558.718.0002.558.718.0002.558.718.0002.558.718.0001.812.742.0001.812.742.0001.812.742.0001.812.742.0001.540.598.0001.540.598.0001.540.598.0001.540.598.0001.016.944.0001.016.944.0001.016.944.0001.016.944.0001.070.793.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
140.370.000559.703.0003.068.115.0005.043.627.0008.846.843.0007.551.217.0007.207.823.0006.648.632.0005.897.362.0005.526.960.0005.233.093.0004.796.247.0004.455.031.0003.780.517.0003.258.188.0002.874.246.0002.558.718.0002.455.957.0002.069.797.0001.756.573.0001.812.742.0001.797.268.0001.718.302.0001.636.740.0001.540.598.0001.458.425.0001.246.227.0001.161.449.0001.016.944.000