Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
satış gelirleri
77.332.94668.142.13553.489.10151.137.56342.653.12138.383.93140.461.47543.585.91635.693.80432.630.77724.193.24920.892.44020.735.733000
satışların maliyeti (-)
-53.333.965-51.225.157-40.487.704-33.240.125-34.806.333-33.037.285-35.141.699-32.469.831-27.487.110-23.660.840-22.080.893-17.321.998-15.437.505000
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
23.998.98116.916.97813.001.39717.897.4387.846.7885.346.6465.319.77611.116.0858.206.6948.969.9372.112.3563.570.4425.298.228000
brüt kar (zarar)
23.998.98116.916.97813.001.39717.897.4387.846.7885.346.6465.319.77611.116.0858.206.6948.969.9372.112.3563.570.4425.298.228000
genel yönetim giderleri (-)
-7.975.242-2.673.600-757.405-2.907.402-3.799.085-1.748.041-308.939-1.514.739-1.472.704-1.353.999-916.066-1.606.838-1.355.462000
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-203.944-448.458-209.855-202.414-88.078-55.032-117.247-255.4966.416-156.684-98.713-141.330-139.041000
diğer faaliyet gelirleri
-59.25888.31526.6350111.2074314.4666.53525-149737199000
diğer faaliyet giderleri (-)
215.291-244.088-284.9670-87.860-1.625-502.430-243.70554.856-56.481-43.050000
faaliyet karı (zararı)
15.975.82813.639.14711.775.80514.787.6223.982.9723.543.5775.209.6819.350.7606.238.0017.215.5481.152.9301.766.1643.760.774000
yatırım faaliyetlerinden gelirler
000207.921468.996102.669313.128415.79700
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
0415.798-175.2570
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
00008.032-251-2.151-1.475-1.258-1.408-1.243-1.42100
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
15.975.82813.639.14711.775.80514.787.6223.982.9723.759.5305.678.4269.348.6096.339.1957.111.6201.151.5232.180.7183.584.096000
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
1.223.676857.530186.269889.121840.556962.1341.043.567705.2481.321.824446.417128.601207.894-629.591000
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-471.946-40.105501.151-580.414214.617-74.621455.788-1.024.858-1.326.595-49.748-986.494-396.62358.062000
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
16.727.55814.456.57212.463.22515.096.3295.038.1454.647.0437.177.7819.028.9996.334.4247.508.289293.6301.991.9893.012.567000
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
000-6.54205.754-9.91010.69256412.027-6005.476000
dönem vergi geliri (gideri)
00-10.698-1.7010
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
0004.15605.754-9.91010.69256412.027-6007.177000
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
16.727.55814.456.57212.463.22515.096.3295.031.6034.647.0437.183.5359.019.0896.345.1167.508.853305.6571.991.3893.018.043000
dönem karı (zararı)
16.727.55814.456.57212.463.22515.096.3295.031.6034.647.0437.183.5359.019.0896.345.1167.508.853305.6571.991.3893.018.043000
azınlık payları
59.80313.113308.193-331.738-62.30437.81225.42029.443-44.744-39.169-78.49546.125-525000
ana ortaklık payları
16.667.75514.443.45912.155.03215.428.0675.093.9074.609.2317.158.1158.989.6466.389.8607.548.022384.1521.945.2643.018.568000
amortisman
6.376.6664.415.8283.612.2673.957.1853.892.8712.836.4460000000000