Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/12
satış gelirleri
838.572.2770821.569.739012.328.645799.078.27500
satışların maliyeti (-)
-721.350.685759.417-524.026.6320-14.634.395-738.067.373
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
117.221.592759.417297.543.1070-2.305.75061.010.90200
brüt kar (zarar)
117.221.592759.417297.543.1070-2.305.75061.010.90200
genel yönetim giderleri (-)
-13.306.486-9.415.791-8.740.529-4.397.156-3.177.057-1.650.980-387.610-89.861
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-13.625.666-4.461.404-1.601.613-1.113.673-14.207.061-2.591.567-5.495.358-1.079.541
diğer faaliyet gelirleri
1.578.2963.078.8571.536.450207.1364.342.90996.78837.8043.088
diğer faaliyet giderleri (-)
-498.869-585.867-10.056-1.551.696-2.522.889-246.980-98.647-250.216
faaliyet karı (zararı)
91.368.867-10.624.788288.727.359-6.855.389-17.869.84856.618.163-5.943.811-1.416.530
yatırım faaliyetlerinden gelirler
1.239.122.7601.809.897.6872.484.94616.454.7144.804.928
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
-4.56081.22477.333
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
1.329.046.3651.799.222.534291.191.93010.388.972-13.831.30556.613.603-5.862.587-1.339.197
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
2.099.8631.455.74650.1913.126.641977.412613.4012.534.9182.160.635
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
10.618.327-33.969.722-995.582-595.140-96.211-56.540-84.482-28.605
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
1.341.764.5551.766.708.558290.246.53912.920.473-12.950.10457.170.464-3.412.151792.833
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
000-309.118-14.292.0421.326.860764.465
dönem vergi geliri (gideri)
000-309.1184.030-342.699-304.050
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
0000-14.296.0721.669.5591.068.515
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
1.341.764.5551.766.708.558290.246.53912.920.473-13.259.22242.878.422-2.085.2911.557.298
dönem karı (zararı)
1.341.764.5551.766.708.558290.246.53912.920.473-13.259.22242.878.422-2.085.2911.557.298
azınlık payları
00000
ana ortaklık payları
1.341.764.5551.766.708.558290.246.53912.920.473-13.259.22242.878.422-2.085.2911.557.298
amortisman
1.961.7002.405.7982.328.13701.263.155000