Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RHEAG) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
satış gelirleri
00000000000000000000009.43011.00722.273
yurt içi satışlar
000000000000000000000
yurt dışı satışlar
000000000000000000000
satışların maliyeti (-)
0000000000000000000
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
0000000000000000000000009.43011.00722.273
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler
0
faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)
0
finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
00000
brüt kar (zarar)
0000000000000000000000009.43011.00722.273
genel yönetim giderleri (-)
-991.674-652.635-583.085-524.492-626.768-518.263-761.726-489.060-616.222-703.675-1.037.070-969.343-638.959-664.236-766.939-308.499-591.248-793.094-1.078.501-886.804-4.778.642-666.174-719.720-746.772-710.871-675.091-1.609.133
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
00000000
araştırma ve geliştirme giderleri (-)
00000000
diğer faaliyet gelirleri
2.777.5293.329.777-1.005.5781.993.1551.717.888647.659288.884255.421-343.554293.7521.050.9882.176.250859.17698.667447.2651.808.186-1.687.8886.551.8124.731.4692.460.184546.68843.04449.662161.774-25.27250.1572.910.709
diğer faaliyet giderleri (-)
-4.308.437-2.810.271-2.514.161-2.478.899-6.161.375-1.186.444-4.970.846-481.17360.705-601.557-1.558.995-108.956-422.532-1.075.095-351.359-1.063.126-3.800.775-2.448.724-1.646.082-865.658-13.935.651-70.452-7.113.981-41.566-3.510.406-379.261-2.755.386
faaliyet karı (zararı)
-2.522.582-133.129-4.102.824-1.010.236-5.070.255-1.057.048-5.443.688-714.812-899.071-1.011.480-1.545.0771.097.951-202.315-1.640.664-671.033436.561-6.079.9113.309.9942.006.886707.722-18.167.605-693.582-7.784.039-626.564-4.237.119-993.188-1.431.537
yatırım faaliyetlerinden gelirler
000000354.360321.43306.27928.43874.8371.593.166368.863226.694450.8532.595.64600041.712.827211.281217.212200.728-257.585221.141298.686
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
0-2.5370-2160000000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
-64.079164.585331.0990-16.01322.330-50.773-12.139-178.466260.702-1.343.283-9.826-10.101-8.442-7.972-10.78450.866-608.882611.475-139.064
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
-2.586.66131.456-3.771.725-1.010.236-5.086.268-1.034.718-5.140.101-405.518-1.080.074-744.499-2.859.9221.162.9621.382.948-1.280.243-454.249878.568-3.435.8132.701.1122.618.361568.65823.545.222-482.301-7.566.827-425.836-4.494.704-772.047-1.132.851
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
3.015.510-1.285.4493.944.4631.452.5118.015.591711.7091.800.1122.187.8981.364.7134.142.498540.481267.9921.010.081000000
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-17.420-270.273-592.861-387.304-830.951233.844-2.216.455-1.225.567-1.572.271-1.087.995-367.473-648.659-505.9440-523.3070-7770-290.132-1.136.820-4.880.157-558.285-615.945-660.578-654.059-608.294-1.201.860
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
411.429-1.524.266-420.12354.9712.098.372-89.165-5.556.444556.813-1.287.6322.310.004-2.686.914782.2951.887.085-1.280.243-977.556878.568-3.436.5902.701.1122.328.229-568.16218.665.065-1.040.586-8.182.772-1.086.414-5.148.763-1.380.341-2.334.711
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
0000000000000000
dönem vergi geliri (gideri)
0000000000000000
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
0000000000000000
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
411.429-1.524.266-420.12354.9712.098.372-89.165-5.556.444556.813-1.287.6322.310.004-2.686.914782.2951.887.085-1.280.243-977.556878.568-3.436.5902.701.1122.328.229-568.16218.665.065-1.040.586-8.182.772-1.086.414-5.148.763-1.380.341-2.334.711
durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
000000000000
dönem karı (zararı)
411.429-1.524.266-420.12354.9712.098.372-89.165-5.556.444556.813-1.287.6322.310.004-2.686.914782.2951.887.085-1.280.243-977.556878.568-3.436.5902.701.1122.328.229-568.16218.665.065-1.040.586-8.182.772-1.086.414-5.148.763-1.380.341-2.334.711
azınlık payları
000000000000000000000000000
ana ortaklık payları
411.429-1.524.266-420.12354.9712.098.372-89.165-5.556.444556.813-1.287.6322.310.004-2.686.914782.2951.887.085-1.280.243-977.556878.568-3.436.5902.701.1122.328.229-568.16218.665.065-1.040.586-8.182.772-1.086.414-5.148.763-1.380.341-2.334.711
amortisman
-13.7133.7136.454-3.4762.1812.7962.3422.3412.3402.2342.1802.2922.824-4.3487.5591.62655777601.4912.6998811.6871.3261.3242.777