Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62019/122018/12
satış gelirleri
87.185.64898.710.44090.271.93964.339.38348.904.04053.141.92337.060.68740.371.31432.537.091000
satışların maliyeti (-)
-77.622.490-89.999.197-80.055.248-44.672.467-37.926.785-38.798.618-33.567.594-39.331.027-22.618.957000
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
9.563.1588.711.24310.216.69119.666.91610.977.25514.343.3053.493.0931.040.2879.918.134000
brüt kar (zarar)
9.563.1588.711.24310.216.69119.666.91610.977.25514.343.3053.493.0931.040.2879.918.134000
genel yönetim giderleri (-)
-2.088.768-866.784-2.277.303-6.137.643-1.008.672-597.222-875.808-419.818-319.461000
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-729.052-1.658.609-1.414.825-869.644-423.040-629.372-384.580-879.003-178.576000
diğer faaliyet gelirleri
6.592.87112.095.6905.914.37224.120.9061.157.6013.100.1627.099.9093.790.3764.239.322000
diğer faaliyet giderleri (-)
-2.515.001-2.291.008-7.485.122-13.178.168-1.442.894-1.920.970-1.280.058-2.797.292-174.406000
faaliyet karı (zararı)
10.823.20815.990.5324.953.81323.602.3679.260.25014.295.9038.052.556734.55013.485.013000
yatırım faaliyetlerinden gelirler
2.114.2961.435.976622.133839.653
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
-97.053-20.373-18.339-75.087000
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
12.873.21417.069.2075.921.44422.722.9099.350.20114.198.8508.032.1831.555.86413.409.926000
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
114.934-40.4852.985.825635.794266.590423.4772.154.684-27.607-115.591000
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-803.831-11.458.333-5.086.477-26.716.027-970.601-3.298.503-8.360.088-1.737.809-6.645.217000
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
12.184.3175.570.3893.820.792-3.357.3248.646.19011.323.8241.826.779-209.5526.649.118000
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-601.831-1.137.391-972.4231.567.722-2.431.742-2.871.647-420.635149.019-1.491.935000
dönem vergi geliri (gideri)
-1.089.178-1.524.244-1.078.3401.316.203-1.999.522-2.864.201-462.051-799.671-969.438000
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
487.347386.853105.917251.519-432.220-7.44641.416948.690-522.497000
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
11.582.4864.432.9982.848.369-1.789.6026.214.4488.452.1771.406.144-60.5335.157.183000
dönem karı (zararı)
11.582.4864.432.9982.848.369-1.789.6026.214.4488.452.1771.406.144-60.5335.157.183000
azınlık payları
00
ana ortaklık payları
11.582.4864.432.9982.848.369-1.789.6026.214.4488.452.1771.406.144-60.5335.157.183000
amortisman
516.81290.2110000000000