Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) Çeyreklik Gelir Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92019/122018/12
satış gelirleri
1.018.543.892558.540.289417.474.010204.950.347329.809.439194.937.272218.630.975102.737.096232.595.442000
yurt içi satışlar
945.885.380533.515.577331.251.618
yurt dışı satışlar
99.267.15026.270.10498.317.609
satışların maliyeti (-)
-845.980.838-467.271.742-360.931.222-159.220.171-264.699.021-157.537.966-207.283.291-82.047.845-177.687.170000
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
172.563.05491.268.54756.542.78845.730.17665.110.41837.399.30611.347.68420.689.25154.908.272000
brüt kar (zarar)
172.563.05491.268.54756.542.78845.730.17665.110.41837.399.30611.347.68420.689.25154.908.272000
genel yönetim giderleri (-)
-15.687.345-19.103.522-10.761.452-8.014.250-7.394.646-6.713.901-7.823.109-4.860.331-7.003.402000
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
-19.036.306-17.588.688-7.652.373-4.100.078-9.886.483-2.922.797-2.934.071-1.913.341-2.351.141000
diğer faaliyet gelirleri
21.983.85929.654.80731.430.53414.153.458459.909.130259.809.00710.588.05749.521.16970.558.748000
diğer faaliyet giderleri (-)
-19.494.075-23.215.201-17.979.340-3.890.728-419.044.943-257.418.033-14.924.768-33.438.581-88.065.507000
faaliyet karı (zararı)
140.329.18761.015.94351.580.15743.878.57888.693.47630.153.582-3.746.20729.998.16728.046.970000
yatırım faaliyetlerinden gelirler
3.443.9797.627.659
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
-6.285.398
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
-101.604-3.340.562
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
140.453.01265.774.14550.058.73543.114.42082.408.07833.595.748-3.847.81126.657.60528.046.970000
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
1.587.0012.379.8543.660.772668.20615.414.4719.845.7799.136.072000
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-16.761.072-17.308.946-1.177.614-23.372.168-38.545.457-13.995.384-3.830.308-11.251.354-2.920.953000
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
125.278.94150.845.05352.541.89320.410.45859.277.09229.446.143-7.678.11915.406.25134.262.089000
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
-15.935.7503.822.586-9.482.15411.451.555-2.337.254-4.516.431-1.334.251-3.918.137-2.307.353000
dönem vergi geliri (gideri)
-2.773.476-3.519.156-2.803.242-1.099.039-1.451.386-3.532.332-126.385-1.345.164-613.375000
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
-13.162.2747.341.742-6.678.91212.550.594-885.868-984.099-1.207.866-2.572.973-1.693.978000
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
109.343.19154.667.63943.059.73931.862.01356.939.83824.929.712-9.012.37011.488.11431.954.736000
dönem karı (zararı)
109.343.19154.667.63943.059.73931.862.01356.939.83824.929.712-9.012.37011.488.11431.954.736000
azınlık payları
-1.212.912-3.413.492-4.951.299452.6252.474.2541.827.190439.172-403.920627.63400
ana ortaklık payları
110.556.10358.081.13148.011.03831.409.38854.465.58423.102.522-9.451.54211.892.03431.327.102000
amortisman
10.624.2549.342.4675.791.338000000000