Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/62019/122019/62018/122018/62017/122017/62016/122016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-1.781.548-2.719.545-1.936.166-8.146.825-4.806.4054.779.8904.333.025-1.874.463-384.383-928.967-236.215-48.775-145.656-1.685.120-418.102-708.697-736.758
dönem karı (zararı)
-5.866.781-2.683.617-944.170-5.793.425-3.784.476-817.166248.862-4.667.204-1.524.569-1.193.434-667.546-1.326.130-435.48290.195-295.03764.69539.530
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
1.330.619206.529-105.6131.034.911616.24987.848100.5802.278.597425.948842.036311.209112.660285.373201.546149.057265.004-89.028
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
572.916303.367145.941339.665234.973143.87369.851339.414232.733271.024115.544239.440119.114253.873112.482250.633-124.294
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-42.564-42.564-42.564245.103-56.295-265.795-192.136732.73936.642259.00800
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
210.048174.215207.435343.521300.51991.33075.00690.33330.742371.781197.466026.90322.56232.455
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
966.628177.596-9.069109.472139.902121.290150.7091.116.111164.76216.705-1.801-6.215-7.219-47.282-49.559-3.3102.811
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
0
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
000-38.931-76.4825.27730.398
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-376.409-406.085-407.356-2.850-2.850-2.850-2.8500
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
2.754.614-242.457-886.383-3.382.861-1.632.7285.509.2083.983.583960.803714.238-577.569120.1221.290.45255.296-1.609.806-195.718-1.214.772-977.436
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-6.151.866-5.117.377-1.860.884-493.271-169.888-1.357.501-894.337-452.343-61.864431.26175.230617.031185.026-309.977301.406-615.446-471.994
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-135.004-135.004-134.556-12.720-15.781-15.861-10.845-52.881-26.134122.08728.713-212.465-75.521-309.878-66.492
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.987.523-2.256.285-620.395-1.501.727-650.133-212.181-983.8191.442.032107.298-988.176-266.547-146.083-268.781-1.024.741-544.300-196.030-281.008
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-1.955.417-727.822225.843-590.304-277.657-179.126-44.127-4.795
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
5.758.6064.993.9151.164.370204.263208.7041.347.396394.544-10.166222.640-103.733386.556-57.397109.924-141.12746.739187.516202.246
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
7.661.1242.921.960175.358-624.896-557.0645.940.3595.366.359510.924634.737-47.060-29.7550-56.092046.356-295.465-295.465
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
260.650595.023-86.521296.722223.704244.381226.457-18.827
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-1.534.560-916.942-130.263-728.307-454.947-316.699-146.681-459.964-162.439130.139-45.36256.79556.50629.58929.602-18.238-64.723
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-1.781.548-2.719.545-1.936.166-8.141.375-4.800.9554.779.8904.333.025-1.427.804-384.383-928.967-236.21576.982-94.813-1.318.065-341.698-885.073-1.026.934
ödenen faiz
-333.136-200.587-107.623
alınan faiz
282.293124.18313.606
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-5.635.205-3.674.979-285.259-1.565.756-1.254.526-764.189-295.786-184.247-16.865-64.970-64.970738.977-14.238217.823-73.347-10.515-71.985
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
0
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
580.422539.809515.65952.25052.25052.25052.250048.00155.489117.727
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-6.215.627-4.214.788-800.918-1.618.006-1.306.776-816.439-348.036-184.247-4.365-64.970-64.970-97.077-62.239-88.094-73.347-3.605-71.985
verilen nakit avans ve borçlar
00
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
6.267.6944.506.57578.25312.945.1906.030.244-4.061.143-3.779.1901.519.865107.338812.97498.124-540.408-152.7481.352.8232.608.1211.312.252608.956
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
6.267.6944.506.57578.253-4.054.809-3.779.190200.0001.468.1652.066.820473.30901.939.7272.622.967667.294
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
0-4.060.835-4.061.143-1.976.711-142.662-1.135.391-1.955.0820-137.9020-352.746
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-1.149.059-1.887.949-2.143.1723.232.609-30.687-45.442258.049-538.845-293.910-180.963-203.061149.794-312.642-114.4742.116.672593.040-199.787
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
0
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-1.149.059-1.887.949-2.143.1723.232.609-30.687-45.442258.049-538.845-293.910-180.963-203.061149.794-312.642-114.4742.116.672593.040-199.787
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
3.352.9313.352.9313.352.931120.322120.322120.322120.322659.167659.167840.129840.130690.335690.335804.809804.809211.769211.769
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
2.203.8721.464.9821.209.7593.352.93189.63574.880378.371120.322365.257659.166637.069840.129377.693690.3352.921.481804.80911.982