Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) Finansal Tablolar

BSOKE Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. BSOKE bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

BSOKE Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. BSOKE için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

BSOKE Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. BSOKE çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

BSOKE Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. BSOKE nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.