SASA Özet Rapor

Özet Gelir Tablosu (x1000)
Satışlar
2022/9
24.037.130
2021/9
8.907.291
%
+170%
Brüt Kar
2022/9
6.053.281
2021/9
1.857.230
%
+226%
Esas Faaliyet Karı
2022/9
4.613.990
2021/9
1.617.952
%
+185%
FAVÖK
2022/9
5.264.571
2021/9
1.644.399
%
+220%
Net Dönem Karı
2022/9
8.008.417
2021/9
1.406.943
%
+469%
Özet Bilanço (x1000)
Dönen Varlıklar
2022/9
13.840.425
2022/6
12.750.055
%
+9%
Duran Varlıklar
2022/9
29.636.616
2022/6
21.129.425
%
+40%
Finansal Borçlar
2022/9
22.578.822
2022/6
19.375.906
%
+17%
Net Borç
2022/9
21.276.478
2022/6
18.683.644
%
+14%
Özkaynaklar
2022/9
13.092.940
2022/6
9.458.091
%
+38%
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik Net Kar
Çarpanlar
F/K31,64
FD/FAVÖK36,16
PD/DD17,64
PEG0,10
Net Borç/FAVÖK3,05
Kaynak Dağılımı
Özkaynaklar: 30%Kısa Vade Yük.: 44%Uzun Vade Yük.: 25%
Şirket Detayları
Fiili Dolaşım Oranı22,96
Hisse Başına Kar3,17
Ödenmiş Sermaye2.302.591.217
Piyasa Değeri230.949.899.065
Sektörler
Kimya ve Plastikİmalat
Brüt Kar Marjı (Çeyreklik)
FAVÖK Marjı (Çeyreklik)
Net Kar Marjı (Çeyreklik)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı
Özkaynak Karlılığı