SASA Özet Rapor

Özet Gelir Tablosu (x1000)
Satışlar
2022/12
31.060.178
2021/12
14.644.953
%
+112%
Brüt Kar
2022/12
6.864.949
2021/12
3.702.517
%
+85%
Esas Faaliyet Karı
2022/12
5.639.933
2021/12
2.540.013
%
+122%
FAVÖK
2022/12
5.907.334
2021/12
3.354.348
%
+76%
Net Dönem Karı
2022/12
10.589.574
2021/12
697.435
%
+1.418%
Özet Bilanço (x1000)
Dönen Varlıklar
2022/12
14.349.023
2022/9
13.840.425
%
+4%
Duran Varlıklar
2022/12
38.113.122
2022/9
29.636.616
%
+29%
Finansal Borçlar
2022/12
26.151.485
2022/9
22.578.822
%
+16%
Net Borç
2022/12
25.293.135
2022/9
21.276.478
%
+19%
Özkaynaklar
2022/12
16.421.153
2022/9
13.092.940
%
+25%
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik Net Kar
Çarpanlar
F/K23,11
FD/FAVÖK45,72
PD/DD14,91
PEG0,02
Net Borç/FAVÖK4,28
Kaynak Dağılımı
Özkaynaklar: 31%Kısa Vade Yük.: 50%Uzun Vade Yük.: 19%
Şirket Detayları
Fiili Dolaşım Oranı22,96
Hisse Başına Kar4,60
Ödenmiş Sermaye2.302.591.217
Piyasa Değeri244.765.446.367
Sektörler
Brüt Kar Marjı (Çeyreklik)
FAVÖK Marjı (Çeyreklik)
Net Kar Marjı (Çeyreklik)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı
Özkaynak Karlılığı