Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/12
2022/9
2022/6
2022/3
2021/12
2021/9
2021/6
2021/3
2020/12
2020/9
2020/6
2020/3
2019/12
2019/9
2019/6
2019/3
2018/12
2018/9
2018/6
2018/3
2017/12
2017/9
2017/6
2017/3
2016/12
2016/9
2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
2.281.526.000-500.115.000-4.144.199.000-2.527.215.000805.636.00098.866.000869.500.000602.695.0001.202.244.000250.063.000474.520.00082.291.000233.576.0001.680.526.000196.411.000231.387.000315.386.000329.126.000180.274.000229.981.000327.783.00067.758.000-16.999.00038.050.000-17.563.000-83.631.000-50.274.000
dönem karı (zararı)
54.601.0002.228.610.0001.701.644.000820.987.000-1.187.990.000592.130.000256.574.000-9.527.000-275.020.000-683.828.000-176.721.000-132.230.00012.602.000135.572.00040.190.0006.640.000250.987.00082.757.000130.289.00059.835.000250.290.000181.344.000132.744.00092.042.000157.682.00074.279.00048.082.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
4.464.458.0003.296.347.0002.228.971.000757.872.0002.746.483.0001.189.296.0001.641.098.000635.212.0001.341.081.0001.134.167.000448.825.000231.536.000302.682.000873.271.00070.635.00050.714.000372.911.000591.556.000103.545.00078.165.000104.596.00015.246.00014.563.0004.590.00014.701.00011.197.0006.479.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
326.294.000217.724.000145.235.00068.657.000243.414.000165.084.000109.795.00054.919.000142.836.00088.506.00040.700.00020.385.00040.736.00022.290.0007.001.0002.667.00012.782.0009.413.0008.657.0003.174.00012.641.0009.405.0006.870.0003.123.00011.737.0008.606.0005.719.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
6.158.0003.601.0003.601.00001.402.000-681.000-681.0000510.000000-5.042.000-5.042.000-5.042.000-2.513.000-1.425.000-8.736.000-6.272.000-6.272.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
105.546.00070.256.00061.947.00015.902.00037.858.00018.253.00014.628.0006.205.00013.271.0005.161.0004.331.0001.539.00013.988.0007.423.0007.423.00011.424.00011.424.0001.301.0002.619.0003.871.00012.417.0007.984.0006.531.0004.798.0007.958.0004.995.0004.236.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
2.002.814.000935.658.000622.319.000249.038.000418.564.000248.501.000149.501.00065.235.000221.227.000140.578.00062.727.00027.956.000111.139.0005.430.00012.735.00012.872.00019.211.0008.825.0003.292.0003.448.0003.969.0002.918.0003.694.000-1.893.0004.945.0005.071.0003.999.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
2.027.530.0002.066.529.0001.393.061.000421.240.0002.051.652.000760.156.0001.356.230.000481.932.0001.011.311.000946.297.000337.521.000180.639.000140.347.000839.699.00044.270.00023.443.000328.247.000569.870.00087.699.00071.823.00080.925.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
03.668.0003.668.0003.668.000-3.668.000013.304.00029.859.0001.042.0001.042.0003.628.0001.042.000-1.042.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-3.884.000-1.089.000-860.000-633.000-2.739.000-2.698.000-2.360.000-2.257.000-47.925.000-47.417.000-82.000-25.000-2.996.000-1.571.0001.247.0001.296.0001.278.000891.000-384.000-21.000-21.000-13.000-1.203.000-1.203.000-1.203.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-2.165.835.000-5.958.563.000-8.015.610.000-4.052.938.000-729.930.000-1.677.515.000-1.025.649.000-20.487.000141.712.000-198.070.000205.896.000-14.050.000-72.186.000677.185.00091.088.000195.010.000-286.129.000-328.309.000-34.499.000111.388.00020.846.0003.396.000-40.167.000-50.813.000-179.224.000-158.431.000-98.332.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-1.467.986.000-817.757.000-761.418.000-583.893.000-1.540.745.000-1.079.943.000-805.768.000-624.506.000-210.863.000-261.368.000-91.777.000-162.257.000-42.171.000-39.338.000-13.540.000-57.701.000-88.193.000-229.426.000-65.707.000-26.553.00026.447.00032.529.00044.464.000-56.261.000-184.711.000-177.730.000-110.016.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-378.517.000-300.608.000-421.914.000-99.672.000-400.473.000-450.820.000-147.219.000-138.509.000-32.083.000-42.783.00043.889.000-9.098.000-168.038.000541.277.000139.290.000-22.317.000-16.154.000-33.715.000-13.054.000-14.747.000-153.166.000-103.733.0003.569.00034.056.00040.078.00018.934.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-4.853.784.000-4.531.180.000-4.161.442.000-1.576.295.000-2.565.015.000-1.132.077.000-871.333.000-38.973.000-586.698.000-535.869.000-117.360.000140.693.000-191.823.000-131.770.000-99.360.00091.598.000-294.233.000-242.962.000-75.832.000-30.950.000-84.734.000-57.753.000-53.695.000-20.348.00034.267.00047.228.0003.519.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
637.109.000-2.136.023.000-1.641.072.000-1.331.951.00054.745.000-428.472.0007.259.00049.053.000-97.262.000-122.538.0007.831.0003.493.000-4.714.000-121.693.0001.757.00055.372.000-4.749.000-15.165.000-5.755.00088.420.000-634.000-1.719.000222.000-26.225.000-55.901.000-57.674.000-19.757.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
3.619.834.0002.939.458.000-614.938.000-676.758.0002.509.391.0001.231.636.000684.182.000198.011.000455.835.000376.846.000172.296.00053.320.000235.621.000373.282.0007.666.00098.687.000119.995.000167.922.000122.374.00073.786.00087.196.000170.773.00067.002.00037.677.000-6.218.000-11.136.0006.674.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-21.423.0008.192.0006.432.00024.748.00047.942.00031.789.0004.255.000932.000-10.093.000-7.292.000-8.622.000-5.257.0008.157.000-734.0005.735.000-7.529.000-1.344.000295.000174.000185.0001.893.0001.354.000484.0001.257.000872.000654.000580.000
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
240.708.000-1.157.531.000-443.135.000169.528.0001.159.561.000146.216.00099.034.000516.300.000611.476.000384.470.000195.926.000-36.530.00087.799.00054.497.00046.343.00033.782.000-3.725.00016.159.000-1.718.0003.524.0004.946.0006.425.0001.820.0006.643.000-2.365.000-1.593.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
2.353.224.000-433.606.000-4.084.995.000-2.474.079.000828.563.000103.911.000872.023.000605.198.0001.207.773.000252.269.000478.000.00085.256.000243.098.0001.686.028.000201.913.000252.364.000337.769.000346.004.000199.335.000249.388.000375.732.000199.986.000107.140.00045.819.000-6.841.000-72.955.000-43.771.000
vergi iadeleri (ödemeleri)
-47.518.000-47.518.000-47.518.000-43.657.000-17.183.00000-333.000-685.000-685.000-685.000-685.000-3.227.000-3.227.000-3.227.000-15.922.000-17.328.000-16.259.000-40.000.000-6.860.000-1.590.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-14.028.122.000-5.922.417.000-2.135.044.000264.781.000-2.473.166.000-1.044.217.000-548.990.000-222.506.000-608.958.000-415.962.000-504.946.000-246.952.000-2.109.196.000-1.714.629.000-668.554.000-244.109.000-1.009.600.000-834.818.000-682.404.000-503.869.000-463.675.000-269.366.000-111.213.000-10.968.000-43.893.000-23.090.000-13.599.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
6.222.0003.131.0002.902.0001.774.0004.446.0004.188.0003.837.0005.256.0001.846.000-895.00082.000-27.0004.461.0007.297.0002.271.000-63.0005.062.0002.491.0004.972.0003.247.0001.988.000992.000275.0000-45.102.0000-14.892.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-14.055.989.000-5.942.484.000-2.151.079.000256.444.000-2.498.179.000-1.048.405.000-552.827.000-227.762.000-661.175.000-465.274.000-505.028.000-246.925.000-2.113.657.000-1.552.080.000-500.979.000-106.439.000-969.524.000-837.309.000-687.376.000-507.116.000-465.801.000-270.415.000-111.545.000-11.089.000-24.299.000
verilen nakit avans ve borçlar
00-169.846.000-169.846.000-137.607.000-47.629.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
9.918.153.0005.540.894.0004.788.099.0001.991.188.0003.104.448.0001.046.326.000-364.228.000-495.514.000-266.239.000192.754.00066.489.000183.256.0001.948.696.000109.174.000494.141.000169.373.000637.553.000446.809.000466.044.000211.546.000213.346.000259.702.000237.023.00043.996.00034.479.000122.731.000132.547.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
-416.162.000-284.192.000-284.192.000-42.612.000-174.900.000-257.494.0000-10.939.000-10.939.000-10.939.000-5.156.000-5.156.0000-10.532.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
19.282.308.00013.524.630.0009.025.167.0003.491.699.0007.847.052.0004.637.712.0001.156.652.000140.903.0002.913.498.0002.334.934.0001.219.006.000721.055.0004.481.199.0001.448.989.0001.726.749.000489.620.0001.429.901.0001.443.940.000871.298.000230.954.000690.347.000437.205.000326.362.000174.466.000380.420.000283.495.000244.038.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-7.186.585.000-6.717.625.000-3.416.172.000-1.289.518.000-4.116.379.000-3.093.748.000-1.362.218.000-575.994.000-2.909.737.000-1.925.572.000-1.032.211.000-464.941.000-2.550.112.000-711.423.000-893.375.000-338.557.000-729.106.000-758.737.000-342.633.000-83.474.000-203.782.000-185.064.000-93.427.000-77.356.000-192.610.000-155.452.000-106.116.000
ödenen temettüler
0000-209.153.000-209.153.000-209.153.0000-93.881.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-52.107.000-10.454.000-9.878.000-3.891.00043.850.000-10.713.000-8.932.000-4.134.000-19.134.000-16.857.000794.0003.827.000291.000-611.0008.059.00011.542.000-23.007.000-23.316.000-10.613.000-4.145.000-5.132.000-149.909.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-1.828.443.000-881.638.000-1.491.144.000-271.246.0001.436.918.000100.975.000-43.718.000-115.325.000327.047.00026.855.00036.063.00018.595.00073.076.00075.071.00021.998.000156.651.000-56.661.000-58.883.000-36.086.000-62.342.00077.454.00058.094.000108.811.00071.078.000-26.977.00016.010.00068.674.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
461.158.000176.172.000305.083.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-1.367.285.000-881.638.000-1.491.144.000-95.074.0001.742.001.000100.975.000-43.718.000-115.325.000327.047.00026.855.00036.063.00018.595.00073.076.00075.071.00021.998.000156.651.000-56.661.000-58.883.000-36.086.000-62.342.00077.454.00058.094.000108.811.00071.078.000-26.977.00016.010.00068.674.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
2.170.396.0002.170.396.0002.170.396.0002.170.396.000428.395.000428.395.000428.395.000428.395.000101.348.000101.348.000101.348.000101.348.00028.272.00028.272.00028.272.00028.272.00084.933.00084.933.00084.933.00084.933.0007.479.0007.479.0007.479.0007.479.00034.456.00034.456.00034.456.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
803.111.0001.288.758.000679.252.0002.075.322.0002.170.396.000529.370.000384.677.000313.070.000428.395.000128.203.000137.411.000119.943.000101.348.000103.343.00050.270.000184.923.00028.272.00026.050.00048.847.00022.591.00084.933.00065.573.000116.290.00078.557.0007.479.00050.466.000103.130.000