Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Finansal Tablolar

SASA Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. SASA bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

SASA Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. SASA için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

SASA Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. SASA çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

SASA Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. SASA nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.