Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62019/122019/62018/122018/62017/122017/62016/122016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-8.681.74174.554.089-38.718.433-81.438.185-28.111.09970.675.099-13.913.49562.652.424-34.892-327.805-178.065921.3232.763.66672.263.54917.879.1879.345.89633.870.8572.668.938
dönem karı (zararı)
367.306.993390.356.372458.251.71591.215.36636.909.82719.380.6781.492.8501.529.408-18.229203.888-53.951.931-13.666.252150.998-219.1464.062.7042.554.5868.661.3575.610.385
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-355.365.763-401.996.717-466.704.209-99.606.788-9.655.731-4.449.572-90.127.2046.466.024100.634-147.174-574.706978.23925.234.22512.095-2.261.912-741.4741.638.492997.766
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
4.423.9322.512.3761.107.9953.061.6093.921.3683.259.712302.409497.23618.32418.32418.3246.57732.5034.363193.140118.554164.857100.246
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-1.275.548-2.029.957-1.476.059-1.553.266174.18296.6175.937.5187.763.254-56.885-56.8852.523.232999.867
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
7.950.5587.495.7622.351.43034.310.6697.150.1827.656.5452.426.0601.803.04282.310-165.498-230.822609.454-86.0278.9671.0141.97723.51819.580
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-2.899.667-3.680.221-1.223.20927.019.85522.888.72823.347.3048.984.1032.267.4450-362.208362.208766.269-1.235-1.429.891-798.856-1.001.502-117.231
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
1.790.384339.4290-144.179-22.863-22.863-323.069186.727-697
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-420.245.225-461.949.432-529.941.773-187.623.0950-87.035-163.55454.936
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
54.889.80355.315.32662.477.40727.381.619-35.583.225-35.690.208-4.314.2281.898.301071.945-29.437-65.891-34.378
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-8.184.103031.7600-5.722-24.557
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
16.758.226-985.960
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-16.728.63389.494.407-28.789.524-71.564.765-53.003.39257.633.31932.784.80157.321.701-111.786-384.51954.685.03413.971.544-21.995.88572.470.60016.184.1067.623.72423.774.354-3.805.844
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-4.437.0294.872.7157.290.735-40.673.044-14.441.742-16.678.708-26.230.821-17.570.48061.484-186.31646.360.0307.117.437-46.421.514-2.479.54700
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
0-2.700.08315.833.9319.092.52121.671.067-3.949.184
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-21.577.160-14.621.605-9.570.6121.672.100-1.332.537-1.639.126-687.218-3.901.892240.796246.9235.680.6135.560.353-10.248.803-115.59132.360-950.9201.459.900
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-7.544.313-4.677.113-1.805.898-76.717-8.623.042-4.957.358-7.028.589-3.295.4050-184.237-41.277.387-40.569.896-125-65442186
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-35.822.337-14.927.1211.473.498-10.066.108-1.806.758-1.892.288-2.150.573-57.269-60.67888.12070.94363.205.72862.333.6439.241-91.163-3.546-93.034
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
27.133.42624.722.971-510.196-417.677729.6151.791.552-1.383.19115.028.581-26.610-26.610-182.670-333.3856.965.2007.451.99574.6384.836-5.294-2.896
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-22.081.813-23.202.334-21.677.312-26.301.402-26.008.47379.977.09095.021.03466.711.787647.359660.436384.943907.67711.328.37046.836.048-515.229-530.815470.283262.233
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
56.385.965123.372.447-4.154.82415.486.51013.184.38615.609.3272.0691.775.500821.005
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-10.191.417-6.386.791130.575-12.482.066-15.643.561-15.638.654-26.906.414-130.141-3.118.863-3.876.1820399.15564.384-15.339-15.752-40.112
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-4.787.40377.854.062-37.242.018-79.956.187-25.749.29672.564.425-55.849.55365.317.133-29.381-327.805158.3971.283.5313.389.33872.263.54917.984.8989.436.83634.074.2032.802.307
ödenen faiz
-458.985-2.267.445-362.208-362.208-767.282
alınan faiz
201.204141.610
vergi iadeleri (ödemeleri)
-1.251.392-871.900-713.597-1.433.106-1.433.10642.331.5830-45.7110-96.891-90.940-133.780-80.165
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
41.923.38911.758.0079.003.767-43.374.025-78.312.743-56.251.4664.585.094-68.466.48332.630325.543-183.666-183.666-2.245-70.533.117-61.101.188-630.950215.132539.557
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-10.000.000
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
001.938.192
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
5.597.6073.179.829439.457112.38195.566308.4190-183.666-183.66601.039.6030878.221544.557
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-45.243.468-13.925.005-4.317.172-33.433.074-33.063.919-32.928.511-467.361-2.774.902-272-2.245-25.015.785-634.727-630.950-663.089-5.000
verilen nakit avans ve borçlar
0
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları
0-10.000.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0005.588.11132.902
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
20.974.6588.687.79423.342.053233.281.086225.614.201-5.271.16612.932.77311.840.42900362.208-362.208-767.282-111.2856.286.753-2.456.987804.791117.231
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0-3.265.343-3.265.343-188.428
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
08.122.753
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
71.094.00156.407.56252.449.38956.901.7047.949.8157.949.81512.932.77311.840.429019.999.45220.000.6695480
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-50.119.343-47.719.768-29.107.336-76.021.847-30.788.129-13.207.7510362.208-362.208-767.282-20.000.000-20.000.0000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-1.547.4850
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
54.216.30694.999.890-6.372.613108.468.876119.190.3599.152.4673.604.3726.026.370-2.262-2.262477375.4491.994.1391.619.147-36.935.2486.257.95934.890.7803.325.726
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
012.787-186.727696
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
54.216.30694.999.890-6.372.613108.468.876119.190.3599.152.4673.617.1596.026.370-2.262-2.262477375.4491.994.1391.619.147-36.935.2486.071.23234.890.7803.326.422
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
116.523.126116.523.126116.523.1268.054.2508.054.2508.054.2508.054.2502.027.8802.027.8802.027.8802.027.4031.652.41133.26433.26436.968.51236.968.5122.077.7322.077.732
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
170.739.432211.523.016110.150.513116.523.126127.244.60917.206.71711.671.4098.054.2502.025.6182.025.6182.027.8802.027.8602.027.4031.652.41133.26443.039.74436.968.5125.404.154