DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Şirket Logosu
DMRGD
--
0,00
-
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)

DMRGD yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) Nakit Akım Tablosu

%
Nakıt Akım Kalemleri
2023/6
2022/12
2022/6
2021/12
2020/12
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-704
-190.655
%
112
31.553
%
-156
14.886
%
31.038
-26.609
%
-125
-85
Dönem Karı (Zararı)
%
484
14.140
%
-109
2.422
%
-1.038
-25.734
%
1.683
2.743
%
-73
154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
631
40.681
%
-40
5.566
%
47
9.249
%
2.426
6.275
%
-59
248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
155
11.727
%
-13
4.599
%
180
5.308
%
556
1.898
%
0
289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-237
874
%
-187
-636
%
-56
735
1.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
11
2.078
%
74
1.870
%
-45
1.073
%
175.350
1.958
%
-85
1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
374
9.280
%
-48
1.959
%
4.814
3.777
%
-180
77
%
-168
-97
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
1.234
16.722
%
-24
1.254
%
118
1.645
%
1.283
754
%
-68
55
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-95
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
942
245.476
%
-25
23.565
%
-188
31.371
%
7.205
-35.628
%
-41
-488
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-365
133.854
%
-753
-50.572
%
-127
7.743
-28.508
%
-100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-158
-75
%
-105
130
%
-178
-2.635
%
-1.271
3.377
%
-89
-288
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-108
449
%
-63
-5.499
%
100
-14.856
%
-34.903
-7.431
%
-373
21
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-107
4.441
%
-555
-61.642
13.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-172
-86.848
%
174
120.438
%
53
43.981
%
-4.564
28.812
%
-142
-645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-60
1.970
%
-51
4.897
10.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-108
-4.479
%
1.654
53.516
%
195
3.050
%
491
1.034
%
501
175
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-91
-435
%
22
-4.732
%
-148
-3.878
8.070
%
-100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-19
-26.644
%
227
-32.971
%
-7
-10.083
%
-2.526
-10.794
%
284
445
Alınan Faiz
%
-100
3.368
%
-100
%
-10
193
%
186
215
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
%
121
-41
%
-89
-19
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
173
-2.509
-920
%
-100
%
-2.525
3.673
%
-199
-151
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
%
121
-41
%
-89
-19
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-78
-6.865
%
213
-31.443
%
-5
-10.040
-10.542
%
-100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-141
-6.865
%
-202
16.926
%
-1.670
-16.641
1.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
%
-833
-48.369
%
-157
6.601
-11.602
%
-100
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-15.992
202.105
%
-48
-1.272
%
-106
-2.466
%
-33.349
39.348
%
-46
-118
Ödenen Faiz
-4.083
%
-100
%
309
-2.666
%
451
-652
%
-46
-118
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
61
2.076
%
-41
1.286
%
-1
2.181
%
-29.202
2.211
%
-238
-8
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
61
2.076
%
-41
1.286
%
-1
2.181
%
-29.202
2.211
%
-238
-8
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
59
5.594
%
-20
3.518
%
98
4.412
%
10.490
2.232
%
-26
21
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
59
5.594
%
-20
3.518
%
98
4.412
%
10.490
2.232
%
-26
21