EDATA Özet Rapor

Özet Gelir Tablosu
Satışlar
2022/9
361.340.476
2021/9
96.716.229
%
+274%
Brüt Kar
2022/9
69.610.699
2021/9
16.222.152
%
+329%
Esas Faaliyet Karı
2022/9
55.341.533
2021/9
15.293.190
%
+262%
FAVÖK
2022/9
49.991.504
2021/9
9.199.994
%
+443%
Net Dönem Karı
2022/9
81.062.683
2021/9
14.509.028
%
+459%
Özet Bilanço (x1000)
Dönen Varlıklar
2022/9
318.398
2022/6
309.970
%
+3%
Duran Varlıklar
2022/9
28.265
2022/6
27.378
%
+3%
Finansal Borçlar
2022/9
22.246
2022/6
6.343
%
+251%
Net Borç
2022/9
-118.319
2022/6
-115.517
%
+2%
Özkaynaklar
2022/9
248.462
2022/6
214.463
%
+16%
Fintables PRO

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) özet raporunun devamına ve daha birçok özelliğe sadece PRO üyelerimiz erişebiliyor. PRO üyelerimiz bir şirketle ilgili neleri görebiliyor denemek isterseniz diye SASA 'yı herkese açtık.

PRO'da neler var?
  • Çevrimiçi seminerler

  • Oran analizleri

  • Radar

  • Excel'e aktarım

  • Şirket kıyaslama

  • Sektör ortalamaları

  • Temettüler ve sermaye artırımları

  • Dolar ve Euro bazlı finansal tablolar

  • Karne

  • Tarihsel Piyasa Çarpanları