Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. Şirket Logosu
GZNMI
--
0,00
-
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) Bilanço Analizi

%
Bilanço Kalemleri
2023/6
2023/3
2022/12
2022/9
2022/6
Dönen VarlıklarBin TRY
Nakit ve Nakit Benzerleri
%
326
4.826
%
-87
1.132
%
-84
8.386
%
-23
51.945
%
18
67.089
Finansal Yatırımlar
%
26
476.840
%
-21
379.186
%
74
476.969
%
65
274.314
%
122
166.730
Ticari Alacaklar
%
152
59.762
%
0
23.762
%
-17
23.662
%
7
28.559
%
1
26.713
Diğer Alacaklar
%
67
159.366
%
74
95.582
%
65
54.928
%
-42
33.250
%
201
57.491
Stoklar
%
0
5.250
5.250
Peşin Ödenmiş Giderler
%
0
506.764
%
77
505.455
%
63
285.841
%
6
175.872
%
0
166.193
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
%
106
16
8
%
-100
%
3
147
142
Diğer Dönen Varlıklar
%
195
4.224
%
154
1.430
%
34
562
%
-58
419
%
21
1.001
Toplam Dönen Varlıklar
%
20
1.217.047
%
19
1.011.806
%
51
850.349
%
16
564.506
%
41
485.358
Duran VarlıklarBin TRY
Finansal Yatırımlar
%
0
50.000
%
300
50.000
12.500
Diğer Alacaklar
%
-37
12.668
%
29.343
20.068
%
-100
68
%
1.414
29.537
%
23
1.951
Maddi Duran Varlıklar
%
499
24.453
%
-2
4.081
%
-10
4.179
%
-2
4.633
%
100
4.710
Kullanım Hakkı Varlıkları
%
15
3.623
%
-5
3.138
%
139
3.313
%
-21
1.387
%
-17
1.763
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
%
-14
1.212
%
218
1.406
%
-3
443
%
-2
457
%
-2
468
Peşin Ödenmiş Giderler
%
-82
288
%
352
1.565
%
-19
346
%
-30
430
%
1.757
611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
%
-60
2.273
%
195
5.725
%
51
1.941
%
-12
1.281
%
-36
1.462
Toplam Duran Varlıklar
%
10
94.517
%
277
85.983
%
-40
22.790
%
244
37.725
%
24
10.965
Toplam Varlıklar
%
19
1.311.564
%
26
1.097.789
%
45
873.139
%
21
602.231
%
41
496.324
Kısa Vadeli YükümlülüklerBin TRY
Finansal Borçlar
%
1.380
33.943
%
-16
2.293
%
99
2.736
%
-12
1.373
%
-40
1.557
Diğer Finansal Yükümlülükler
%
36
1.803
%
150
1.326
%
80
530
%
-19
295
365
Ticari Borçlar
%
-10
77.106
%
65
86.022
%
-45
52.210
%
44
94.120
%
10
65.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
%
306
9.607
%
80
2.366
%
-8
1.317
%
-9
1.428
%
71
1.568
Diğer Borçlar
%
6
560
%
5
528
%
-64
504
%
-1
1.414
%
2
1.425
Ertelenmiş Gelirler
%
26
582.185
%
85
462.614
%
54
250.272
%
-9
162.999
%
53
179.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
853
%
-100
%
-84
889
%
418
5.574
1.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
%
24
1.332
%
49
1.072
%
-16
717
%
18
856
%
35
726
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
%
-76
232
%
1.156
961
%
-92
76
%
1.009
988
%
-16
89
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
%
27
707.622
%
80
557.181
%
15
309.252
%
7
269.047
%
38
251.946
Uzun Vadeli YükümlülüklerBin TRY
Finansal Borçlar
%
42
3.282
%
12
2.315
%
377
2.058
%
-41
431
%
-31
735
Ticari Borçlar
%
-100
8.000
Diğer Borçlar
Uzun vadeli Karşılıklar
%
-6
778
%
41
831
%
76
589
%
-7
334
%
8
358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
%
-100
0
%
0
35
35
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
%
28
4.060
%
19
3.180
%
-69
2.682
%
701
8.766
%
-21
1.094
ÖzkaynaklarBin TRY
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
%
12
582.950
%
-4
521.995
%
71
545.668
%
34
319.012
%
41
238.218
Ödenmiş Sermaye
%
0
65.000
%
0
65.000
%
160
65.000
%
0
25.000
%
0
25.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0
%
-100
%
-187
1.495
-1.713
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
%
0
101.639
%
1
101.639
%
-20
100.145
%
0
125.942
125.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
%
329
-584
%
-57
-136
%
-645
-317
58
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
%
-100
0
34
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
%
1.073
13.000
%
0
1.108
%
0
1.108
%
3.797
1.108
%
0
28
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
%
-3
366.346
%
118.597
378.238
%
-98
319
%
-7
15.319
%
0
16.399
Dönem Net Kar/Zararı
%
-257
37.549
%
-106
-23.855
%
147
377.919
%
116
153.298
%
-3.352
70.814
Azınlık Payları
%
10
16.933
%
-1
15.432
%
187
15.536
%
7
5.406
5.066
Toplam Özkaynaklar
%
12
599.883
%
-4
537.428
%
73
561.205
%
33
324.418
%
44
243.283
Toplam Kaynaklar
%
19
1.311.564
%
26
1.097.789
%
45
873.139
%
21
602.231
%
41
496.324
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu
%
1
8.708
%
-21
8.597
%
-66
10.914
%
21
32.040
%
-24
26.588