Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
5.816.9256.039.19112.874.379-110.508.099-130.445.883-97.399.658-129.003.5973.912.74223.352.4509.143.20513.879.168-5.157.153-10.389.025-6.530.904-5.890.866-8.447.163-2.755.2122.710.513-900.145-1.789.778-3.474.552-102.7441.377.3672.332.02410.110471.972
dönem karı (zararı)
164.259.07230.125.72812.027.48519.712.820204.425.29697.087.259210.795.779259.549.34790.942.97126.234.18421.245.22830.573.18610.279.38810.249.85929.230.8611.695.89527.641.22735.448.6814.089.41437.978.6324.195.3112.865.022957.5491.523.933122.516-469.842
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-84.639.13343.068.53243.719.94711.917.191-216.164.056-109.136.338-216.828.388-184.049.759-21.319.746-10.717.906-22.318.670-23.078.308-7.337.308-9.501.460-26.289.369-4.945.649-30.362.713-35.418.091-3.689.940-34.570.784-844.302-1.621.784-859.777-2.017.984-907.82668.073
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
290.223180.098135.397322.563143.22796.37878.009291.934213.797137.52065.267119.49190.99342.64122.905124.14491.70160.62330.70385.88757.91538.02319.07450.08928.35916.975
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
00258.823
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
373.710226.654133.45163.32450.370-43.86111.80922.71941.05719.6119.989-999.378-9.33612.6472.77535.24913.1603.28913.19143.90034.63920.4072.8937.2425.7144.147
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-5.860.100-5.628.268-3.945.363-3.230.042-10.162.749-8.187.946-4.040.505-3.792.889-2.545.374-1.593.010-818.2389.0238.537-23.813-27.532-1.248.581-420.177-269.781-83.387-581.681-413.301-291.966-129.976-350.567-252.983-159.573
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-93.066.90332.663.95347.396.46214.761.346-182.168.940-86.115.091-212.877.701-180.516.814-18.982.417-9.253.210-14.092.631-22.205.344-7.427.502-9.532.935-26.287.517-3.832.589-30.023.525-35.188.350-3.650.447-34.059.368-464.033-1.328.726-751.768-1.672.449-636.617
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-2.100-23.872-23.872-23.872
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
13.623.93715.626.095-14.885.818-14.885.818-7.483.057
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-79.804.708-73.263.297-42.816.803-145.195.652-137.983.630-93.495.159-122.688.746-23.484.604-11.509.7595.055.16415.101.123-12.816.421-16.913.770-9.604.850-10.043.783-6.375.424-482.9992.375.651-1.373.316-5.806.429-7.291.155-1.686.6461.174.0602.377.603432.582643.159
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-9.281.591-8.117.673421.8342.284.0012.974.7343.318.0183.318.018-3.304.33413.68413.684478.058491.742491.742484.662-493.733-19.3372.2572.257-2.257-246.4860
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
-10.367.040
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-18.581.734-16.686.185-2.310.401-11.985.759-9.931.632-5.092.324179.552-214.586-2.700-4.100-2.095.950-8.300-2.999.800-1.0002001.259.410851.761855.5411.257.311-1.252.2435.668-1.744-6.610-2.625-157-8.019
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-8.090.569-7.961.873-34.502-4.142.780-257.41454.70469.211-82.324-111.67912.66813.2805.103-13.67818.38318.38397117.60112.4688.469-1.60011.2764.2168.454-5.815-10.022-322
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-46.822-112.276-10.168-10.260594114.91199.930105.41534.2886.78837.82827.1923.453-26.11121.73763.170-6.9187.746-5.305-5.474-9.044-6.0541.5493.9942.174-704
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
47.45211.93949.6026.97046.498-16.443-25.27837.1127.8173.636-9.367-1.568-10.043-3.457-7.28521.7079.5766.231.654-4.1735.2409.72213.111302.3383.6746.6418.301
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
142.794265.489105.729-278.155-28.40870.90250.026-28.84416.28817.977-17.058729.260-334.359-304.731-194.440-19.298-22.182-15.468-3.499-43.041-36.033-25.269-5.415-14.074-11.838-8.990
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-184.769-69.03712.930.629-113.565.641-149.722.390-105.544.238-128.721.35552.014.98458.113.46620.571.44214.027.681-5.321.543-13.971.690-8.856.451-7.102.291-9.625.178-3.204.4852.406.241-973.842-2.398.581-3.940.146-443.4081.271.8321.883.552-352.728241.390
ödenen faiz
-92.685
alınan faiz
5.952.7855.897.2743.230.04210.162.7498.187.9463.780.6062.529.8461.585.9123.268.2752.325.5471.211.4251.235.503422.498266.95884.106584.371415.911287.670124.159356.917256.175168.846
vergi iadeleri (ödemeleri)
322.219323.454142.36269.134-175.622234.943-208.296-206.716-105.388-57.48826.77537.314-10.409-35.090-9.839-6.528-18.62439.25654.3649.437
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-59.412-169.8013.417.847283.326-13.191-60.0404.029.507-421.928-412.921-380.463-5.811.599132.98134.11200-81.870-67.351-58.029-57.502-201.828-41.992-16.377-16.377-287.143-169.562-50.886
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-6.250.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
664.045466.668343.3660163.36654.6220060.55661.66261.66237.78820.0638.9258.925
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-723.457-636.469-527.516-60.040-13.191-60.040-10.998-421.928-412.921-380.463-373.093-30.385-20.510-142.426-129.013-119.691-95.290-201.828-41.992-16.377-16.377-307.206-178.487-59.811
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-18.676.081-18.676.081-12.658.83098.412.118119.383.476138.544.596140.120.596000-2.848.858000031.603.846-420.000-420.0000-300.000-300.000-300.000-300.000-400.000-400.000-400.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
-18.676.081-18.676.081-12.658.830-41.708.478-20.737.120-1.576.000-2.848.858
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
0
ödenen temettüler
000-420.000-420.000-420.000-300.000-300.000-300.000-300.000-400.000-400.000-400.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-12.918.568-12.806.6913.633.396-11.812.655-11.075.59841.084.89815.146.5063.490.81422.939.5298.762.7425.218.711-5.024.172-10.354.913-6.530.904-5.890.86623.074.813-3.242.5632.232.484-957.647-2.291.606-3.816.544-419.1211.060.9901.644.881-559.45221.086
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-12.918.568-12.806.6913.633.396-11.812.655-11.075.59841.084.89815.146.5063.490.81422.939.5298.762.7425.218.711-5.024.172-10.354.913-6.530.904-5.890.86623.074.813-3.242.5632.232.484-957.647-2.291.606-3.816.544-419.1211.060.9901.644.881-559.45221.086
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
13.131.63413.131.63413.131.63424.944.28924.944.28924.944.28924.944.28921.441.19221.441.19221.441.19221.441.19226.458.98826.443.58926.443.58926.458.9883.368.7763.368.7763.368.7763.368.7765.660.3825.660.3825.660.3825.660.3824.015.5014.015.5014.015.501
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
213.066324.94316.765.03013.131.63413.868.69166.029.18740.090.79524.932.00644.380.72130.203.93426.659.90321.434.81616.088.67619.912.68520.568.12226.443.589126.2135.601.2602.411.1293.368.7761.843.8385.241.2616.721.3725.660.3823.456.0494.036.587