Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE) Gelir Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/12
satış gelirleri
132.875.63568.353.99821.935.74089.020.79664.239.38331.034.68710.893.02865.144.13052.640.38531.020.19612.432.93139.205.37918.311.677
yurt içi satışlar
132.875.63568.353.99821.935.74089.020.79664.239.383
satışların maliyeti (-)
-60.094.704-36.130.853-21.302.664-57.924.088-39.985.205-19.870.337-8.037.197-13.329.390-33.238.903-20.560.789-7.492.067-18.437.982-5.234.796
ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)
72.780.93132.223.145633.07631.096.70824.254.17811.164.3502.855.83151.814.74019.401.48210.459.4074.940.86420.767.39713.076.881
brüt kar (zarar)
72.780.93132.223.145633.07631.096.70824.254.17811.164.3502.855.83151.814.74019.401.48210.459.4074.940.86420.767.39713.076.881
genel yönetim giderleri (-)
-4.530.714-2.685.094-1.361.797-7.765.075-6.792.980-1.539.158-634.463-351.915-250.274-192.827-134.638-558.928-592.613
diğer faaliyet gelirleri
2.702.8611.414.4993.6396.957.11539.352.635451.86283.24543.3579.419.8114.592.96910.282121.834477.735
diğer faaliyet giderleri (-)
-4.210.326-369.089-354.789-7.503.311-2.134.046-3.947.753-360.535-107.713-2.141.229-12.629.604-4.759-67.384-786.444
faaliyet karı (zararı)
66.742.75230.583.461-1.079.87122.785.43754.679.7876.129.3011.944.07851.398.46926.429.7902.229.9454.811.74920.262.91912.175.559
yatırım faaliyetlerinden gelirler
250.900250.90010.09343.943.524257.78811.80650.000
yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
-480.106-870.748-953
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar
2.227.225416.044
finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)
68.740.77130.379.657-1.069.77866.728.96154.937.5756.129.3011.944.07851.410.27526.429.7902.229.9454.811.74920.312.91912.174.606
(esas faaliyet dışı) finansal gelirler
172.199.582126.336.99248.195.125174.370.54065.294.14443.290.05630.411.93362.744.43082.675.33539.749.65216.662.35052.963.72592.842.736
(esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
-128.829.026-99.258.683-50.958.828-175.195.720-63.196.983-35.629.048-21.865.489-79.971.940-102.391.580-33.923.110-23.095.556-33.721.717-74.007.498
sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
112.111.32757.457.966-3.833.48165.903.78157.034.73613.790.30910.490.52234.182.7656.713.5458.056.487-1.621.45739.554.92731.009.844
sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)
2.967.3311.588.2651.558.0942.381.3901.376.621152.719-274.958-4.509.3121.114.064389.943-1.193.441-1.804.782
ertelenmiş vergi geliri (gideri)
2.967.3311.588.2651.558.0942.381.3901.376.621152.719-274.958-4.509.3121.114.064-1.193.441-1.804.782
sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
115.078.65859.046.231-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.02810.215.56429.673.4537.827.6098.446.430-1.621.45738.361.48629.205.062
dönem karı (zararı)
115.078.65859.046.231-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.02810.215.56429.673.4537.827.6098.446.430-1.621.45738.361.48629.205.062
azınlık payları
0000
ana ortaklık payları
115.078.65859.046.231-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.02810.215.56429.673.4537.827.6098.446.430-1.621.45738.361.48629.205.062
amortisman
33.275.91523.623.92614.595.82232.652.07425.918.18215.063.949718.25521.480.18620.903.92113.729.00426.785.7109.659.992