Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) Finansal Tablolar

KATMR Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. KATMR bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

KATMR Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. KATMR için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

KATMR Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. KATMR çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

KATMR Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. KATMR nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.