Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) Şirket Bilgileri

KONTR Şirket Açıklaması
Kontrolmatik başta elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere pek çok sektördeki kuruluşlara; operasyonel teknolojiler ve endüstriyel yazılım-kontrol sistemleri, haberleşme, bilgi güvenliği ve nesnelerin interneti, güç sistemleri ve proje yönetimi alanlarında hizmet vermektedir.
KONTR Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler 
Sermaye Payları

(41.82) DİĞER

Oy Hakkı Oranları

(41.82) DİĞER

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)Oy Hakkı Oranı (%)
ÖMER ÜNSALAN58.181.444,329,0929,09
SAMİ ASLANHAN58.181.444,329,0929,09
DİĞER83.637.111,441,8241,82
TOPLAM200.000.000100100
KONTR Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıPara BirimiSermayedeki Payı (%)
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. şirket sermayesine dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakleri

Ticaret UnvanıŞirketin Faaliyet KonusuÖdenmiş/Çıkarılmış SermayesiŞirketin Sermayedeki PayPara BirimiŞirketin Sermayedeki Payı (%)
KONTROLMATIK TOSHKENTMühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat38.00038.000USD100
PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİUydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere; her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak50.000.00012.500.000TRY25
Kontrolmatik Cameroun SarlEnerji üretimi, dağıtımı, iletimi, danışmanlık ve elektro mekanik işler, enstrümantasyon, montaj, sistem mühendisliği ve devreye alma, her türlü Enerji Santrali ve Endustriyel tesis inşaatı, IoT, IT sistemler.9.500.0009.500.000XOF100
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim ŞirketiHer türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazlan, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve enerji depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak.20.000.00017.800.000TRY89
Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret Anonim ŞirketiŞirket, yurt içi ve yurt dışında, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletimi amacıyla; ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal eder. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin sair mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacaktır5.000.0004.750.000TRY95
Kontrolmatik Technologies Inc.Başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermek; 1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri 2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT Internet of Things) 3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi250.000250.000USD100
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri20.000.0008.000.000TRY40
Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş.Batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojileri geliştirme.419.913,64210.377,64TRY50,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş.100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı50.00025.000TRY50
MCFLY ROBOT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİHer türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu10.000.0007.500.000TRY75