Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) Oran Analizi

ADEL Rasyo Analiz Tablosu

Bu tablo ile şirketin güncel finansal oranlarını ve geçmiş dönem rasyolarını bir tablo halinde görebilirsiniz. Tek bir tablo ile ADEL rasyo analizi yapabilirsiniz.

ADEL Piyasa Çarpanları

Piyasa çarpanları şirketlerin değerlerinin bulunmasında kullanılır. ADEL piyasa çarpanları grafiğinde F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK rakamlarını bulabilir Excel’e indirebilirsiniz.

ADEL Likidite Oranları

Likidite oranları şirketlerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. ADEL cari oran, likidite oranı ve nakit oran verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ADEL Kaldıraç Oranları

Kaldıraç oranları şirketlerin toplam veya finansal borçlarının varlıklara oranını gösterir. ADEL finansal borç oranı ve kaldıraç oranı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ADEL Faaliyet Etkinlik Oranları

Faaliyet etkinlik oranları şirketlerin varlıklarını ne kadar verimli kullandıklarını ölçmek için kullanılır. ADEL aktif devir hızı ve stok devir hızı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ADEL Karlılık Oranları

Karlılık oranları şirketlerin satışlarına, varlıklarına ya da özsermayelerine karşılık elde ettikleri karları gösterir. ADEL brüt kar marjı, FAVÖK marjı, net kar marjı, aktif karlılık ve özsermaye karlılığı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ADEL Diğer Kalemler

Şirketlerin finansal tablolarında bulunan ya da bu tablolardan türetilen kalemlerin yıllıklandırılmış verilerini görüntüleyebilirsiniz. ADEL yıllıklandırılmış net kar, favök, satışlar ve net borç verilerini grafikler ve tablolar halinde bulabilirsiniz.