Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) Oran Analizi

ARDYZ Rasyo Analiz Tablosu

Bu tablo ile şirketin güncel finansal oranlarını ve geçmiş dönem rasyolarını bir tablo halinde görebilirsiniz. Tek bir tablo ile ARDYZ rasyo analizi yapabilirsiniz.

ARDYZ Piyasa Çarpanları

Piyasa çarpanları şirketlerin değerlerinin bulunmasında kullanılır. ARDYZ piyasa çarpanları grafiğinde F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK rakamlarını bulabilir Excel’e indirebilirsiniz.

ARDYZ Likidite Oranları

Likidite oranları şirketlerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. ARDYZ cari oran, likidite oranı ve nakit oran verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ARDYZ Kaldıraç Oranları

Kaldıraç oranları şirketlerin toplam veya finansal borçlarının varlıklara oranını gösterir. ARDYZ finansal borç oranı ve kaldıraç oranı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ARDYZ Faaliyet Etkinlik Oranları

Faaliyet etkinlik oranları şirketlerin varlıklarını ne kadar verimli kullandıklarını ölçmek için kullanılır. ARDYZ aktif devir hızı ve stok devir hızı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ARDYZ Karlılık Oranları

Karlılık oranları şirketlerin satışlarına, varlıklarına ya da özsermayelerine karşılık elde ettikleri karları gösterir. ARDYZ brüt kar marjı, FAVÖK marjı, net kar marjı, aktif karlılık ve özsermaye karlılığı verilerini hem grafik hem tablo olarak görüntüleyebilirsiniz.

ARDYZ Diğer Kalemler

Şirketlerin finansal tablolarında bulunan ya da bu tablolardan türetilen kalemlerin yıllıklandırılmış verilerini görüntüleyebilirsiniz. ARDYZ yıllıklandırılmış net kar, favök, satışlar ve net borç verilerini grafikler ve tablolar halinde bulabilirsiniz.