Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. Şirket Logosu
FORTE
--
0,00
-
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)
Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) Gelir Tablosu

Gelir Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı gelir tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

%
Gelir Tablosu Kalemleri
2024/3
2023/12
2023/9
2023/6
2023/3
Bin TRY
Satış Gelirleri
%
-71
194.844
%
126
664.837
%
46
294.486
%
-2
201.904
%
-70
205.791
Satışların Maliyeti (-)
%
-61
-172.237
%
118
-438.697
%
47
-201.019
%
-14
-136.660
%
-68
-159.684
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
%
-90
22.607
%
142
226.141
%
43
93.467
%
42
65.244
%
-74
46.107
Brüt Kar (Zarar)
%
-90
22.607
%
142
226.141
%
43
93.467
%
42
65.244
%
-74
46.107
Genel Yönetim Giderleri (-)
%
-63
-12.803
%
100
-34.170
%
72
-17.090
%
34
-9.954
%
-59
-7.412
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
%
-72
-5.691
%
116
-20.574
%
57
-9.531
%
14
-6.073
%
-49
-5.351
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
%
-68
-1.503
%
305
-4.654
%
64
-1.148
%
-36
-699
%
-71
-1.097
Diğer Faaliyet Gelirleri
%
-3
41.618
%
142
43.008
%
14
17.807
%
-16
15.650
%
-78
18.710
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
%
-10
-43.519
%
137
-48.477
%
27
-20.469
%
-15
-16.120
%
-72
-18.970
Faaliyet Karı (Zararı)
%
-100
709
%
156
161.274
%
31
63.035
%
50
48.047
%
-81
31.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
%
-58
4.656
%
91
11.212
%
81
5.859
3.228
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
%
-100
-3.850
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)
%
-97
5.365
%
145
168.637
%
34
68.894
%
60
51.275
%
-81
31.987
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
%
-62
36.525
%
56
95.282
%
100
61.016
%
228
30.537
%
-44
9.302
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
%
-69
-10.489
%
107
-33.375
%
28
-16.130
%
-15
-12.571
%
-63
-14.766
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
%
-66
-59.171
-173.187
%
-100
%
-79
-12.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)
%
-148
-27.770
%
-50
57.356
%
64
113.780
%
383
69.241
%
-83
14.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)
%
-84
-7.734
%
117
-48.911
%
113
-22.498
%
12
-10.541
%
-65
-9.421
Dönem Vergi Geliri (Gideri)
%
-90
-5.089
%
123
-51.122
%
101
-22.909
%
-5
-11.379
%
-47
-11.963
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)
%
-220
-2.645
%
438
2.211
%
-51
411
%
-67
838
%
-154
2.542
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı
%
-520
-35.504
%
-91
8.445
%
56
91.282
%
1.094
58.701
%
-91
4.917
Dönem Karı (Zararı)
%
-520
-35.504
%
-91
8.445
%
56
91.282
%
1.094
58.701
%
-91
4.917
Azınlık Payları
-307
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
%
-517
-35.197
%
-91
8.445
%
56
91.282
%
1.094
58.701
%
-91
4.917
Amortisman
%
-58
4.732
%
285
11.362
%
55
2.948
%
-32
1.901
%
-69
2.816