Temel Analiz 101

Şirketlerin içsel değerlerinin bulunması için finansal veriler kullanılır. Bu yazı serimizde gelir tablosu, bilanço ve nakit akım tablosu kalemlerini ve ne ifade ettiklerini öğrenebilirsiniz.

Temel Analiz 101

Gelir Tablosu Analizi

Gelir tablosu belirli bir periyot içerisinde şirket tarafından elde edilen gelirleri ve aynı dönemde oluşan giderleri gösterir. Performansı ölçmesi dolayısıyla kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde en etkili tablodur. Şirketin bir dönem içerisinde elde e...

5 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Temettü ve Temettü Verimi

Bir işletmeye yatırım yapıp ortak olmanın belli başlı sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi de o işletmeden kâr payı kazancı, diğer bir deyişle temettü elde etmektir. Bu yazıda temettü ve temettüyle ile ilgili bazı kavramların neyi ifade ettiği üzer...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Nakit Akım Tablosu Analizi

Nakit akım tablosu, şirketin belirli bir periyot içinde, nakit varlıklarını nereye harcadığını ve nereden nakit elde ettiğini gösterir. Bilançonun ilk kalemi olan nakit ve nakit benzerleri kalemindeki değişimleri göstermek amacıyla hazırlanır. Nakit ...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Bilanço Analizi

Bir şirket finansal rapor bildirimi yaptığında ilk bakmamız gereken tablolar bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosudur. Bu yazımızda bu tablolardan bilançonun analizinin nasıl yapılacağını işleyeceğiz. Kümülatif (birikimli) kalemlerden oluştuğu...

4 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Finansal Tablo Kalemleri

Yatırımcı olmanın altın kurallarından biri finansal rapor okuyabilmek. Çünkü eğer şirketin finansallarındaki değişimi göremiyorsanız yanlış yatırımlar yapmaya adaysınız demektir. Bu problemin en kolay çözümü bir yatırım danışmanıyla çalışmak ama bu ...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Sermaye Artırımları

Sermaye artırımı, bir şirketin yönetim kurulunca veya genel kurulda alınan kararla hisse senedi sayısının yani ödenmiş sermayesinin değişikliğe uğrayarak yükseltilmesi işlemidir. Şirketler sermayelerini 3 farklı yöntemle artırabilmektedirler. Bu yönt...

2 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Temel Analiz Nedir?

Temel Analiz Nedir? Temel analiz, borsada yatırım kararı verirken şirketin gerçek değerinin belirlenmesine yönelik kullanılan analiz yöntemlerinden biridir. Temel analistler, ekonominin durumu ve sektör koşulları gibi makroekonomik faktörlerden şir...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Serbest Nakit Akışı

Serbest nakit akışı (Free Cash Flow), bir şirketin işletme giderlerini ve sermaye harcamalarını ödedikten sonra elinde kalan nakittir. SNA, şirketin finansal durumu hakkında çıkarım yapmak için önemlidir. Çünkü şirketin faaliyetlerinden ne kadar veri...

3 dakikalık yazı
Yenilikçi temel analiz platformuFintables'ı ücretsiz deneyin