İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT) Finansal Tablolar

ISYAT Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. ISYAT bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

ISYAT Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. ISYAT için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

ISYAT Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. ISYAT çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

ISYAT Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. ISYAT nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.