Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) Finansal Tablolar

KMPUR Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. KMPUR bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

KMPUR Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. KMPUR için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

KMPUR Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. KMPUR çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

KMPUR Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. KMPUR nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.