Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) Finansal Tablolar

MPARK Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. MPARK bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

MPARK Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. MPARK için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

MPARK Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. MPARK çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

MPARK Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. MPARK nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.