Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) Finansal Tablolar

ULUUN Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. ULUUN bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

ULUUN Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. ULUUN için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

ULUUN Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. ULUUN çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

ULUUN Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. ULUUN nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.