Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
esas faaliyet konusu varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi faaliyet karı (zararı)
103.713.00038.763.00033.370.00012.019.00066.764.0008.599.0003.893.0007.395.00011.396.00017.084.00011.453.0009.069.000-15.696.000-24.056.000-3.191.0003.427.0007.119.0005.678.0002.344.0004.970.0002.141.0004.087.0001.716.000
alınan faizler/ alınan kâr payları / kiralama gelirleri
361.368.000247.561.000173.626.00053.964.000111.856.00079.267.00044.934.00022.224.00097.630.00073.885.00046.606.00021.638.00065.032.00049.372.00032.282.00010.303.00072.858.00047.063.00023.275.00045.081.00031.701.00020.046.00014.468.000
ödenen faizler / ödenen kâr payları / kiralama giderleri
-178.985.000-143.671.000-89.324.000-43.086.000-93.360.000-91.471.000-62.315.000-30.891.000-74.099.000-51.090.000-32.929.000-15.552.000-95.159.000-78.132.000-43.985.000-14.990.000-71.875.000-46.857.000-23.347.000-40.092.000-28.736.000-14.023.000-10.525.000
alınan temettüler
000000000
alınan ücret ve komisyonlar
2.400.0001.338.0001.065.000554.00000000
elde edilen diğer kazançlar
69.096.00069.235.00050.177.00024.083.000120.786.00058.109.00047.582.00030.114.000105.677.00064.184.00033.130.00021.297.00038.646.00025.245.00022.638.00016.304.00049.077.00080.085.00034.519.00021.172.00015.490.0007.491.0008.186.000
zarar olarak muhasebeleştirilen takipteki alacaklardan tahsilatlar
18.059.00016.529.00015.972.0008.941.0009.576.0002.275.000273.000171.0002.342.0001.298.000445.000376.000733.000664.000568.000506.000595.000559.000421.0002.211.0001.946.0001.845.0001.356.000
personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
-19.490.000-13.858.000-8.535.000-3.758.000-12.218.000-8.577.000-5.870.000-3.035.000-9.798.000-7.103.000-4.776.000-2.253.000-8.430.000-6.393.000-4.243.000-2.275.000-7.760.000-5.908.000-3.847.000-6.541.000-4.833.000-2.992.000-2.349.000
ödenen vergiler
0000000000-91.000
diğer
-148.735.000-138.371.000-109.611.000-28.679.000-69.876.000-31.004.000-20.711.000-11.188.000-110.356.000-64.090.000-31.023.000-16.437.000-16.518.000-14.812.000-10.451.000-6.421.000-35.776.000-69.264.000-28.677.000-16.861.000-13.427.000-8.280.000-9.329.000
esas faaliyet konusu varlık ve yükümlülüklerdeki değişim
184.472.000140.621.000190.401.00066.592.000140.086.000119.045.00056.987.00081.434.00036.838.000-39.165.000-21.381.000-27.456.000-769.00027.327.00020.318.00031.779.0007.949.000-57.342.000-38.512.000-15.187.000-20.659.00032.521.000-24.519.000
faktoring alacaklarındaki net (artış) azalış
000000000
finansman kredilerindeki net (artış) azalış
000000000
kiralama işlemlerinden alacaklarda net (artış) azalış
-47.468.0001.933.00023.095.000-38.039.000-216.857.000-53.795.000-27.900.000-20.416.000-55.462.000-82.518.000-52.612.000-27.027.00026.912.00025.493.0002.869.000958.000-19.665.000-118.294.000-24.410.000-18.107.000-5.876.0007.640.000-34.452.000
tasarruf finansman alacaklarındaki net (artış) azalış
00-33.369.000
diğer varlıklarda net (artış) azalış
-155.268.000-122.801.000-87.284.0000-20.904.000-14.235.000-9.034.000-1.755.0009.261.0002.552.000-2.044.000761.000-1.995.000-732.000-1.837.000-4.268.000-2.041.000-445.000-6.782.0003.915.0001.008.0001.604.000-19.104.000
faktoring borçlarındaki net artış (azalış)
000000000
tasarruf fon havuzundaki net artış (azalış)
0000
kiralama işlemlerinden borçlarda net artış (azalış)
157.279.000120.526.00049.297.0009.726.00039.174.00020.879.0009.001.00053.00036.227.00027.920.00029.015.00025.773.000-4.777.000-3.449.000-3.615.000-1.566.0001.870.0003.585.0005.230.0005.608.000-2.437.000-1.597.00013.804.000
alınan kredilerdeki net artış (azalış)
132.126.00029.054.00076.849.000117.652.000316.741.000168.139.00091.971.000101.570.00038.523.0003.919.000-19.566.000-32.416.0006.873.00036.257.00049.363.00052.705.000-5.925.00012.517.000-25.341.00014.961.000-3.813.00034.642.00011.832.000
vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
154.000-4.343.000-5.287.000-8.283.0001.424.000-4.055.000-5.640.000-3.361.0002.729.0007.027.0003.396.000-3.260.000-4.281.000-3.716.000-2.312.000-1.288.0005.457.0008.012.000-1.610.000-6.033.000-2.634.000-2.490.000541.000
diğer borçlarda net artış (azalış)
97.649.000116.252.000133.731.00018.905.00020.508.0002.112.000-1.411.0005.343.0005.560.0001.935.00020.430.0008.713.000-23.501.000-26.526.000-24.150.000-14.762.00028.253.00037.283.00014.401.000-15.531.000-6.907.000-7.278.0002.860.000
esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı
288.185.000179.384.000223.771.00078.611.000206.850.000127.644.00060.880.00088.829.00048.234.000-22.081.000-9.928.000-18.387.000-16.465.0003.271.00017.127.00035.206.00015.068.000-51.664.000-36.168.000-10.217.000-18.518.00036.608.000-22.803.000
iktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları)
0000000001.044.000
elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları)
000000000
satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
-188.717.000-149.954.000-109.355.000-34.722.000-146.833.000-82.265.000-56.498.000-30.667.000-85.128.000-37.912.000-24.695.000-15.435.000-22.874.000-12.505.000-9.369.000-6.456.000-31.582.000-32.774.000-23.467.000-52.354.000-30.318.000-18.623.000-5.216.000
elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
2.234.000833.000822.0006.519.00055.541.00032.599.00021.386.00011.827.00031.554.00024.691.00018.920.00017.457.0005.889.0005.952.0004.173.0001.815.0006.704.0003.534.0004.018.00016.015.0003.261.0002.819.0003.788.000
elde edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar
00000000
elden çıkarılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar
00000000
satın alınan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar
0000000
satılan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar
0000000
diğer
-646.000-618.000-619.000-174.000-95.000-76.000-76.000-76.000-13.000-9.000-9.000-25.000-20.000-20.000-16.000-16.0004.198.000-400.000-537.000-78.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları
-187.129.000-149.739.000-109.152.000-28.377.000-91.387.000-49.742.000-35.188.000-18.916.000-53.587.000-13.230.000-5.784.0002.022.000-17.010.000-6.573.000-5.216.000-4.641.000-24.894.000-29.256.000-15.251.000-35.695.000-27.594.000-15.882.000-1.428.000
krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
464.638.000417.884.000262.309.000134.838.000586.140.000527.633.000378.798.000195.843.0001.044.500.000723.472.000474.500.000240.855.000835.645.000604.720.000338.250.000150.000.000396.163.000336.394.000194.394.000-309.992.00014.425.000
krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
-541.608.000-419.224.000-318.224.000-149.931.000-707.600.000-627.798.000-430.063.000-236.394.000-1.050.387.000-703.072.000-418.144.000-239.288.000-794.550.000-606.047.000-354.481.000-174.037.000-387.534.000-261.257.000-137.585.000361.000.00049.917.000-8.289.000
ihraç edilen sermaye araçları
00000004.571.0004.571.000
temettü ödemeleri
-3.880.000-3.880.000-3.880.000000000-5.200.000-4.894.000-4.894.000
kiralamaya ilişkin ödemeler
-2.189.000-1.471.000-213.0000-1.819.000-387.000-302.000-226.000-1.603.000-633.000
diğer
00-85.00025.649.00025.684.00025.684.00025.649.0002.052.0001.269.0000
finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
-83.039.000-6.691.000-60.008.000-15.178.000-97.630.000-74.868.000-25.883.000-15.128.000-5.438.00021.669.00056.356.0001.567.00040.462.000-1.327.000-16.231.000-24.037.00013.200.00079.708.00056.809.00045.808.00045.023.0009.531.000-8.289.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
1.347.000-214.0001.524.000537.000-147.000-4.000-3.000-1.840.00041.000-5.000-1.000-267.000-106.00038.0008.000-1.282.000196.000173.00017.00024.000-23.000-290.0003.000
nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış)
19.364.00022.740.00056.135.00035.593.00017.686.0003.030.000-194.00052.945.000-10.750.000-13.647.00040.643.000-15.065.0006.881.000-4.591.000-4.312.0005.246.0003.570.000-1.039.0005.407.000-80.000-1.112.00029.967.000-32.517.000
dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
26.599.00026.599.00026.599.00026.599.0008.913.0008.913.0008.913.0008.913.00019.663.00019.663.00019.663.00019.663.00012.782.00012.782.00012.782.00012.782.0009.212.0009.212.0009.212.0009.292.0009.292.0009.292.00037.173.000
dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
45.963.00049.339.00082.734.00062.192.00026.599.00011.943.0008.719.00061.858.0008.913.0006.016.00060.306.0004.598.00019.663.0008.191.0008.470.00018.028.00012.782.0008.173.00014.619.0009.212.0008.180.00039.259.0004.656.000