Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) Finansal Tablolar

TEKTU Bilanço

Bilanço şirketin finansal yapısını analiz etmenizi sağlar. TEKTU bilançosu şirketin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakları gösterir.

TEKTU Gelir Tablosu

Gelir tablosu açıklandığı dönem içerisinde şirketin elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemdeki giderleri gösterir. Dönemsel performansı ölçmenizi sağlar. TEKTU için net dönem karını gelir tablosunda bulabilirsiniz.

TEKTU Çeyreklik Gelir Tablosu

Çeyreklik gelir tabloları sadece son üç ay içerisinde elde edilen gelirleri ve giderleri gösterir. TEKTU çeyreklik gelir tabloları ile dönemsel performansı analiz edebilirsiniz.

TEKTU Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu açıklandığı dönem içerisindeki bütün nakit giriş ve çıkışlarının hangi kalemlerden kaynaklandığını gösterir. TEKTU nakit durumu için tabloyu inceleyebilirsiniz.