Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
11.451.803.0007.778.679.000774.412.0008.072.534.0006.448.420.0003.380.859.000352.790.0004.956.927.0004.402.418.0002.046.233.000-563.605.0004.157.114.0003.048.060.0001.733.809.000227.252.0002.818.246.0002.580.762.000823.754.000107.612.0002.190.025.0001.593.939.000627.385.000100.645.0001.865.264.0001.286.286.000504.876.000
dönem karı (zararı)
5.427.065.0002.258.929.000-209.790.0002.367.266.0002.425.557.0001.336.207.000416.618.0001.452.910.0001.349.891.000382.267.000-263.870.0001.295.937.0001.169.882.000280.638.000-336.387.000315.110.00092.869.00086.626.000-147.642.000305.889.000596.526.000190.535.000-147.204.000-40.055.000582.233.000351.109.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
8.857.316.0005.385.652.0002.267.545.0005.400.279.0002.999.827.0001.700.752.000522.639.0003.548.904.0002.750.017.0001.573.361.000647.933.0002.547.813.0002.000.423.0001.451.956.000717.137.0002.636.156.0002.370.051.0001.232.011.000490.080.0001.979.376.0001.234.402.000789.674.000453.883.0001.866.235.000973.501.000529.092.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
2.943.392.0001.888.871.000852.332.0002.399.006.0001.674.244.0001.096.470.000539.054.0002.073.049.0001.426.768.000938.061.000462.361.0001.743.205.0001.289.554.000872.396.000450.261.0001.297.749.000931.260.000559.529.000238.062.000931.979.000692.521.000463.120.000231.084.000790.670.000581.416.000383.860.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
740.761.000872.152.000917.359.000269.229.000224.714.00021.516.0009.146.00072.414.00083.700.00059.562.00010.695.000148.884.000115.440.00094.425.00033.849.000156.292.00034.595.00021.966.0009.349.000121.572.00023.095.00016.017.0004.414.00088.741.00020.250.0009.456.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
208.687.000164.927.00083.016.000118.738.00077.182.00070.704.00038.374.00077.499.00059.905.00047.282.00030.474.00081.121.00072.794.00052.652.00029.349.00072.146.00052.220.00040.717.00019.735.00045.176.00038.812.00032.794.00019.050.00049.895.00038.397.00031.225.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
1.702.537.0001.025.025.000496.461.000853.986.000638.849.000337.987.000161.739.000381.518.000331.948.000233.511.000108.649.000314.465.000254.006.000180.769.00083.950.000259.787.000221.890.000116.315.00047.308.000124.747.000100.127.00072.057.00033.286.000130.468.00099.943.00065.755.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
-444.819.000-381.970.00025.960.000224.818.000178.223.000138.193.00071.930.000502.949.000406.698.000225.540.000167.930.000237.332.000127.699.000198.983.00066.725.000636.094.000820.893.000404.424.000167.999.000585.743.000215.214.00090.612.000123.736.000706.046.00083.487.000-66.626.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
851.836.000363.405.000-310.859.00091.012.000-57.121.000-74.382.000-45.947.00014.332.0004.270.00051.027.00079.801.00034.210.000119.305.000-16.300.000-16.300.00016.347.0000000-255.0004.247.0005.737.00014.029.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
23.328.00062.308.00053.050.000542.378.000195.132.000172.328.00086.160.000249.004.000223.967.00070.161.00055.352.000123.732.00062.044.00039.075.00018.532.00081.065.00070.544.00027.626.0009.037.00030.362.00016.969.00010.432.0001.694.00023.530.00014.647.0006.823.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
2.983.700.0001.560.084.000180.930.0001.435.655.000751.211.000507.138.000186.058.000610.076.000526.746.000247.372.00032.406.000649.512.000478.850.000285.947.00053.541.000314.825.000242.911.00068.656.000170.000177.512.000176.677.000108.306.00038.694.00093.019.000145.930.00095.923.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-185.138.000-169.932.000-24.712.000-254.167.000-261.615.000-117.786.000-75.717.000-115.062.000-27.594.000-18.219.000-13.664.000-263.098.000-5.613.000-12.816.000-6.807.000-41.803.000-14.006.000-7.745.000-1.655.000-19.428.000-10.593.000-4.833.0002.015.000-21.329.000-18.267.000-12.889.000
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
0
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-959.588.0001.006.949.000-903.699.0001.417.535.0001.709.020.000766.587.000-413.245.000514.907.000544.841.000173.894.000-851.925.000841.074.000218.754.000124.597.000-87.555.000106.688.000215.851.000-464.751.000-178.769.00070.579.000-156.665.000-317.747.000-159.368.000172.531.000-183.611.000-331.590.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-6.273.675.000-7.512.113.000-2.007.158.000-2.423.702.000-2.208.115.000-3.180.751.000-1.046.986.000-5.082.000-889.798.000-1.265.927.000-184.625.000-337.466.000-1.352.301.000-2.006.679.000-258.811.000-651.258.000-1.240.059.000-1.438.129.000-192.893.000-224.814.000-734.916.000-877.828.000-433.075.000-187.840.000-740.419.000-942.769.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-499.508.000346.201.000192.436.000-956.564.000151.271.00036.716.00076.976.000-115.963.000-134.403.00048.883.000-64.517.000-142.718.000-239.189.000-95.050.000-185.235.000-280.983.000-267.729.000-206.192.000-28.999.000-160.395.000-106.066.000-79.774.000-74.766.000-90.639.000-3.744.00024.430.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-6.999.845.000-5.049.142.000-2.822.482.000-3.053.960.000-789.117.000-970.766.000-515.269.000-471.966.000-559.450.000-470.404.000-253.017.000-402.022.000-445.740.000-764.342.000-421.112.000-486.418.000-734.541.000-644.981.000-421.081.000-160.664.000-91.557.000-304.425.000-232.053.00065.716.00092.523.000-55.206.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
9.781.699.0009.628.294.0003.747.013.0005.955.232.0003.525.945.0003.332.316.000838.998.000836.118.0001.656.801.000895.408.000-248.966.0001.610.696.0002.023.892.0002.336.116.000868.241.000982.444.0001.845.026.0001.301.600.000490.336.000401.444.000454.699.000642.825.000401.805.000263.695.000230.712.000488.187.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
3.031.741.0003.593.709.000-13.508.0001.896.529.0001.029.036.0001.549.072.000233.036.000271.800.000471.691.000965.934.000-100.800.000112.584.000232.092.000654.552.000-90.638.000542.903.000613.154.000522.951.000-26.132.000215.008.000321.175.000301.455.000178.721.000121.599.000237.317.000153.768.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
0
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
13.324.793.0008.651.530.0001.154.056.0009.185.080.0007.134.404.0003.803.546.000526.012.0005.516.721.0004.644.749.0002.129.522.000-467.862.0004.684.824.0003.389.059.0001.857.191.000293.195.0003.057.954.0002.678.771.000853.886.000163.669.0002.355.844.0001.674.263.000662.462.000147.311.0001.998.711.0001.372.123.000548.611.000
vergi iadeleri (ödemeleri)
-1.808.431.000-833.580.000-358.432.000-1.052.280.000-645.478.000-395.125.000-154.498.000-507.677.000-204.191.000-54.607.000-78.159.000-480.292.000-305.229.000-100.745.000-51.855.000-187.007.000-69.031.000-12.030.000-45.030.000-116.600.000-50.389.000-14.663.000-36.844.000-92.400.000-60.742.000-26.471.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-3.863.290.000-2.591.244.000-1.522.503.000-5.789.734.000-3.544.505.000-1.112.527.000-434.566.000-1.515.021.000-1.189.482.000-880.967.000-448.568.000-1.526.174.000-1.277.405.000-887.908.000-304.601.000-1.372.787.000-830.878.000-533.738.000-269.756.000-788.653.000-602.608.000-434.533.000-217.329.000-721.977.000-503.485.000-390.497.000
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-1.000.000-1.000.000-87.000.000-87.000.000-87.000.0000-126.393.000-126.392.000-126.392.000-126.392.000-114.189.0000-105.069.000-33.606.000-33.606.0000-17.845.000-17.845.000-17.845.000-17.845.000-14.075.000-14.075.000-14.075.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
363.993.000262.870.00052.562.000391.022.000347.720.000161.963.00091.229.000357.218.00076.237.00049.059.00025.966.000411.051.00083.894.00051.593.00030.550.000105.946.00038.950.00023.414.0006.153.00065.823.00043.325.00033.824.0004.465.00053.316.00033.793.00023.522.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-3.509.973.000-2.411.804.000-1.133.755.000-3.115.798.000-1.750.791.000-1.187.490.000-525.795.000-1.745.846.000-1.139.327.000-803.634.000-348.142.000-1.823.036.000-1.361.299.000-939.501.000-335.151.000-1.610.169.000-1.072.727.000-718.148.000-294.703.000-836.631.000-628.088.000-450.512.000-203.949.000-761.147.000-523.203.000-399.944.000
verilen nakit avans ve borçlar
-473.000.000-198.000.000-198.000.0000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
00000236.505.000236.505.000194.602.00018.794.000000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
5.525.681.0004.361.051.0005.210.657.000-2.124.734.000-2.449.288.0001.213.298.000-856.088.000-1.113.782.000-1.209.717.000-558.900.00098.714.000-1.489.217.000-1.271.035.000-991.679.000193.089.000-4.115.991.000-525.813.000-364.319.000137.616.0001.085.374.0001.315.963.000-173.769.000-17.889.000-473.808.000-452.653.000-312.890.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
17.966.860.00014.862.363.00010.882.176.0009.874.194.0008.426.816.0007.607.544.0001.336.748.0005.493.058.0004.361.796.0003.793.787.0002.858.937.0002.427.127.0001.754.440.000783.279.000745.073.0001.491.673.0001.817.429.0001.381.591.000357.618.0003.324.034.0003.231.390.0001.340.537.000363.894.0001.696.147.0001.169.633.000571.742.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-10.222.523.000-7.796.403.000-4.763.446.000-9.160.249.000-7.938.821.000-3.872.031.000-1.385.859.000-5.818.335.000-4.790.359.000-4.018.342.000-2.337.292.000-2.662.159.000-2.022.207.000-1.009.755.000-454.799.000-4.807.590.000-1.789.205.000-1.402.120.000-311.583.000-1.802.742.000-1.582.712.000-1.249.181.000-412.310.000-1.942.585.000-1.359.991.000-635.282.000
türev araçlardan nakit girişleri
203.191.00036.990.0009.420.00067.150.0001.864.0000-50.560.000-120.872.00016.178.00017.339.000-77.235.000359.00071.241.000-15.577.000
türev araçlardan nakit çıkışları
-128.596.000-141.000.000-66.986.000-66.986.000-41.888.000-224.588.000-60.249.000-43.095.000-24.480.000
ödenen temettüler
-1.420.688.000-1.417.271.0000-2.210.945.000-2.210.945.000-2.188.330.000-720.531.000-604.324.000-571.321.000-118.944.000-450.144.000-450.144.000-450.144.000-382.564.000-378.659.000-363.310.000-193.785.000-185.378.000-169.995.0000-160.694.000-160.023.000-160.023.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
506.627.000-297.694.000-433.669.000850.823.00070.817.00068.274.00082.682.000371.916.000233.918.00084.927.000-287.224.000-394.318.000-217.700.000-61.970.00022.884.00067.425.00085.153.00085.974.00080.310.000-77.552.000-19.039.00011.036.0008.080.000-10.885.000-27.127.000151.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
13.114.194.0009.548.486.0004.462.566.000158.066.000454.627.0003.481.630.000-937.864.0002.328.124.0002.003.219.000606.366.000-913.459.0001.141.723.000499.620.000-145.778.000115.740.000-2.670.532.0001.224.071.000-74.303.000-24.528.0002.486.746.0002.307.294.00019.083.000-134.573.000669.479.000330.148.000-198.511.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
3.010.586.0001.401.175.000799.801.0001.587.383.000372.171.000215.090.000225.115.000383.886.000584.271.000230.588.000186.851.000-101.957.000104.882.00094.789.00057.803.0002.027.706.0002.283.158.000698.827.000142.775.000172.436.0001.884.000-34.555.00071.612.000182.490.00015.216.000957.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
16.124.780.00010.949.661.0005.262.367.0001.745.449.000826.798.0003.696.720.000-712.749.0002.712.010.0002.587.490.000836.954.000-726.608.0001.039.766.000604.502.000-50.989.000173.543.000-642.826.0003.507.229.000624.524.000118.247.0002.659.182.0002.309.178.000-15.472.000-62.961.000851.969.000345.364.000-197.554.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
10.253.584.00010.253.584.00010.253.584.0008.508.135.0008.508.135.0008.508.135.0008.508.135.0005.796.125.0005.796.125.0005.796.125.0005.796.125.0004.756.359.0004.756.359.0004.756.359.0004.756.359.0005.399.185.0005.399.185.0005.399.185.0005.399.185.0002.740.003.0002.740.003.0002.740.003.0002.740.003.0001.888.034.0001.888.034.0001.888.034.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
26.378.364.00021.203.245.00015.515.951.00010.253.584.0009.334.933.00012.204.855.0007.795.386.0008.508.135.0008.383.615.0006.633.079.0005.069.517.0005.796.125.0005.360.861.0004.705.370.0004.929.902.0004.756.359.0008.906.414.0006.023.709.0005.517.432.0005.399.185.0005.049.181.0002.724.531.0002.677.042.0002.740.003.0002.233.398.0001.690.480.000