Arçelik A.Ş. (ARCLK) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
5.096.317.000-762.326.000-4.251.702.000-1.041.144.000-627.447.000-1.652.875.000-2.325.585.000-1.724.120.0006.420.998.0005.166.107.0002.904.991.000769.474.0003.174.880.0001.964.650.0001.252.656.000676.055.0001.680.909.000430.262.00088.696.00014.192.000494.232.000-345.359.000-544.365.000-410.264.0002.067.275.0001.210.870.000766.321.000
dönem karı (zararı)
4.723.057.0002.059.310.0001.564.411.0001.224.362.0003.251.009.0002.358.165.0001.641.347.0001.100.192.0002.878.989.0001.709.215.000668.008.000259.445.000953.026.000711.121.000458.089.000226.094.000855.841.000574.934.000322.177.000177.587.000845.303.000755.225.000497.686.000240.739.0001.304.150.0001.073.787.000809.660.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
14.367.985.0009.918.514.0006.658.033.0003.100.542.0008.298.228.0004.563.972.0002.920.740.0001.452.254.0004.075.776.0003.514.784.0001.529.056.000737.906.0003.155.164.0002.670.705.0001.826.055.000849.622.0002.749.216.0003.035.534.0001.343.018.000528.117.0001.694.269.0001.281.315.000801.140.000392.392.000645.072.000444.318.00074.567.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
3.310.643.0002.372.683.0001.492.473.000711.155.0001.845.682.0001.187.030.000725.727.000344.989.0001.221.994.000896.951.000578.332.000281.360.0001.054.934.000776.690.000507.083.000249.102.000690.414.000495.524.000310.575.000149.575.000548.187.000403.814.000266.657.000131.714.000438.682.000316.653.000207.460.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
119.619.00082.393.00055.420.00023.592.000119.355.00062.625.00046.223.00032.505.000182.697.00096.231.00034.292.00015.750.00088.801.00052.346.00042.855.00015.398.00065.656.00029.636.00020.201.00013.487.00041.995.0008.556.0006.698.0003.264.00049.515.00028.426.00025.349.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
6.750.018.0003.174.188.0002.090.438.000879.416.0002.655.046.0001.721.349.0001.077.169.000515.836.000856.376.000979.406.000136.606.000-60.988.000383.637.000559.723.000451.405.000183.632.000289.387.000637.229.000250.389.00042.758.000304.873.000386.451.000276.923.000109.133.000161.814.000275.717.000139.481.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
3.508.333.0002.510.528.0001.530.778.000655.297.0001.599.916.0001.062.664.000606.952.000233.680.0001.110.323.000906.769.000649.923.000340.010.0001.410.618.0001.040.379.000709.396.000344.239.000947.585.000658.955.000383.375.000173.890.000544.336.000390.350.000245.687.000111.588.000412.636.000304.502.000207.853.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
2.541.947.0001.869.268.0001.268.955.000562.165.0001.639.073.000310.000-8.969.000-75.343.00089.246.00044.245.00054.805.00031.730.000145.042.00060.236.00096.865.00077.317.0001.021.151.0001.416.729.000389.451.00070.757.000208.648.00090.005.00023.560.00077.306.000359.602.00049.033.0004.139.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
233.706.00067.784.00076.920.00014.044.000436.011.000273.567.000245.252.000221.934.000364.222.000508.604.000193.184.00097.778.000-14.769.00096.542.000-54.410.000-31.269.000-278.752.000-249.206.00023.212.000110.409.000168.195.000126.218.00081.241.00010.599.000-35.782.00028.776.0008.717.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
69.400.00053.514.00022.169.0008.748.00044.514.00011.890.00013.403.000-4.543.000-41.226.000-46.690.000-24.658.000-7.536.000-21.041.000-24.388.000-16.372.000-14.968.000-12.226.000-15.481.000-34.278.000-10.691.000-39.090.000-37.244.000-25.815.000-13.866.000-34.857.000-27.937.000-19.177.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-505.043.000-72.603.000190.943.000227.086.000371.605.000290.068.000236.447.000194.064.000618.916.000409.958.000166.130.00048.959.000161.154.000120.871.000104.357.00034.748.00093.565.000104.176.00025.089.000-19.766.000-24.406.000-46.638.000-47.547.000-4.173.000-102.469.00019.596.000450.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
5.011.0003.976.00011.443.00016.641.000-15.310.000-1.982.000-541.000440.0001.705.000-298.000-202.000-127.000-2.580.000-681.000679.000472.000-6.389.000-4.214.000-2.907.00063.000-845.000-1.934.000-22.000-179.000-2.531.000-3.138.000-1.499.000
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
0-930.00000-226.498.000-226.498.000-226.498.0004.320.0004.320.0000000-413.739.000-413.739.000-413.739.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-13.222.030.000-12.267.241.000-12.077.168.000-5.149.677.000-11.677.961.000-8.267.725.000-6.786.228.000-4.233.638.000-366.321.00054.891.000759.358.000-207.522.000-782.999.000-1.297.435.000-964.533.000-388.352.000-1.818.338.000-3.090.945.000-1.520.293.000-665.309.000-1.881.401.000-2.277.257.000-1.748.207.000-1.025.467.000253.042.000-217.123.000-99.430.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-10.787.883.000-10.003.137.000-10.403.605.000-5.523.178.000-10.244.163.000-5.579.175.000-4.801.992.000-3.606.086.000-2.781.751.000-2.668.901.000509.181.000341.191.000-1.548.013.000-1.741.538.000-1.610.777.000-502.963.000-1.283.364.000-2.948.333.000-1.466.685.000-288.752.000-1.226.705.000-1.708.636.000-1.168.565.000-397.558.000-482.683.000-491.241.000-244.725.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
0000000000000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-11.206.530.000-13.913.446.000-11.527.299.000-6.672.516.000-8.778.570.000-4.993.662.000-5.258.009.000-3.088.414.000-1.550.665.000-1.248.489.000-265.909.000-192.842.000-287.696.000-610.973.000-715.923.000-353.226.000-1.348.338.000-2.457.030.000-984.552.000-532.101.000-1.035.079.000-1.189.992.000-777.777.000-492.100.000-515.333.000-271.493.000-176.589.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-450.356.000-427.971.000-1.384.945.000-765.194.000-121.529.00020.610.000-42.642.000-44.935.000-286.948.000-171.876.000-148.481.000-147.645.000-42.848.000-127.601.000-153.548.000-95.652.000-75.301.000-108.439.000-40.932.000-48.644.000-96.609.000-122.947.000-58.016.000-45.018.000-44.210.000-57.979.000-36.460.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
7.587.759.00011.304.933.00010.633.551.0007.720.050.0008.066.660.0002.640.792.0003.442.163.0002.850.457.0004.427.202.0003.631.161.000352.537.00022.199.000916.705.0001.187.478.0001.481.376.000574.844.0001.158.876.0002.469.209.0001.033.780.000252.525.000489.579.000783.686.000355.931.00069.958.000955.788.000404.135.000315.601.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
1.150.225.000571.103.000276.679.00064.316.000-89.181.000203.496.00016.406.00034.000-37.894.000-28.178.000-17.921.000-8.942.000-30.402.000-22.005.000-14.597.00027.021.000-32.673.000133.906.00029.055.00015.188.0003.949.0005.179.000-16.691.000-28.405.00051.572.00060.164.0001.571.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-49.149.000-329.711.00016.814.000-175.266.000-494.036.000-622.926.000-142.353.000-324.527.000-113.935.000519.860.000452.987.000-64.809.000104.601.00063.588.000105.217.00024.419.000-216.048.000-138.607.000-15.965.00082.144.000-117.104.000-26.422.000-53.635.000-80.741.00067.250.000119.699.00010.305.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
5.869.012.000-289.417.000-3.854.724.000-824.773.000-128.724.000-1.345.588.000-2.224.141.000-1.681.192.0006.588.444.0005.278.890.0002.956.422.000789.829.0003.325.191.0002.084.391.0001.319.611.000687.364.0001.786.719.000519.523.000144.902.00040.395.000658.171.000-240.717.000-449.381.000-392.336.0002.202.264.0001.300.982.000784.797.000
vergi iadeleri (ödemeleri)
-772.695.000-472.909.000-396.978.000-216.371.000-498.723.000-307.287.000-101.444.000-42.928.000-167.446.000-112.783.000-51.431.000-20.355.000-150.311.000-119.741.000-66.955.000-11.309.000-105.810.000-89.261.000-56.206.000-26.203.000-163.939.000-104.642.000-94.984.000-17.928.000-134.989.000-90.112.000-18.476.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-4.621.111.000-2.200.319.000-1.790.926.000-730.569.000-4.383.598.000-3.593.441.000-4.261.606.000-422.177.000-1.321.853.000-693.233.000-309.468.000-273.934.000-1.912.128.000-1.413.873.000-1.099.625.000-373.568.000-1.781.726.000-1.215.831.000-707.040.000-230.672.000-974.311.000-553.774.000-316.411.000-115.104.000-998.176.000141.642.000286.287.000
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-304.214.000-26.725.000-26.725.000-26.725.000-140.840.000-38.220.000-38.220.000-38.220.000-35.228.000-35.228.000-35.228.0000-167.686.000-112.480.000-112.480.000-53.537.000-57.237.000-57.237.000-57.237.000-27.383.000-19.002.000
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
0000558.582.000558.582.000558.582.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
194.360.000219.994.000179.947.00063.512.00070.244.00028.275.00022.017.00011.928.000172.913.00013.360.00034.013.00029.134.00041.483.0003.685.0006.509.0005.150.00037.507.0009.909.0007.488.0003.256.00018.730.00013.996.00013.947.0001.086.0007.006.0009.099.0004.208.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-5.907.787.000-3.790.081.000-1.989.463.000-822.887.000-2.515.344.000-1.538.862.000-908.983.000-395.885.000-1.735.316.000-947.143.000-584.031.000-303.068.000-1.379.604.000-898.757.000-587.333.000-325.181.000-1.797.305.000-1.077.008.000-628.916.000-232.809.000-987.217.000-580.948.000-343.536.000-129.275.000-830.965.000-438.848.000-289.312.000
verilen nakit avans ve borçlar
000000009.044.000-117.759.000-54.639.00000000000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
4.072.924.0003.686.883.0002.064.067.0001.135.822.0004.802.358.000209.202.0003.905.396.000-565.407.000-1.307.361.000-1.685.504.000-988.670.00060.122.000-160.651.000-677.975.000-47.293.000575.090.0002.402.330.0001.506.848.000618.710.00071.333.000366.539.000345.832.000387.149.000867.386.000-1.110.651.000-910.465.000-770.275.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
-1.882.894.000-1.882.894.000-1.782.468.000-1.066.203.000-855.398.000000000000000000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
-1.215.266.000000000000000000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
17.858.102.00015.833.561.00011.495.065.0006.460.295.00019.143.476.00010.833.596.0009.000.296.0002.184.809.0004.212.527.0003.821.710.0002.571.435.0002.225.060.0005.265.420.0005.072.460.0003.496.566.0002.861.056.0005.548.940.0004.403.465.0003.231.983.0002.016.538.0002.834.707.0002.546.888.0001.940.039.0001.322.533.0002.603.563.0001.641.397.000922.466.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-6.424.351.000-5.995.633.000-4.307.041.000-2.140.841.000-9.522.410.000-7.003.729.000-2.662.635.000-898.510.000-3.614.211.000-3.778.035.000-2.465.096.000-1.720.904.000-3.811.499.000-4.493.188.000-3.008.987.000-2.035.645.000-2.288.445.000-2.081.393.000-1.796.089.000-1.349.877.000-1.529.456.000-1.415.946.000-921.260.000-388.768.000-3.043.217.000-2.002.690.000-1.246.689.000
türev araçlardan nakit girişleri
-178.029.000-89.192.000-231.926.000-159.833.000-399.379.000-512.204.000-208.258.000-39.221.000-27.880.000-154.998.00040.668.00031.240.000368.123.000177.499.000-49.757.000-36.930.000-22.387.000-17.139.000-19.136.000-12.706.00014.253.00015.537.00014.080.000
türev araçlardan nakit çıkışları
-398.744.000-3.816.000-185.490.000-204.839.000
ödenen temettüler
-1.709.259.000-1.695.451.000-1.459.508.000-1.384.556.000-1.513.222.000-1.513.222.000-1.513.222.000-1.500.000.000-27.086.000-27.086.000-27.086.00000000-435.168.000-435.000.000-435.000.000-435.000.000-425.102.000-425.000.000-425.000.000-262.000.000-262.000.000-262.000.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-5.209.000-12.622.000-5.237.000-13.705.00014.723.000-15.836.000-11.517.000-7.817.000-8.009.000-5.464.000-4.663.000-2.858.000-17.988.000-13.864.000-5.106.000-3.306.000-16.641.000-9.230.000-5.340.000-2.269.000-9.782.000-6.835.000-4.604.000-1.626.000-11.120.000-8.086.000-5.015.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.548.130.000724.238.000-3.978.561.000-635.891.000-208.687.000-5.037.114.000-2.681.795.000-2.711.704.0003.791.784.0002.787.370.0001.606.853.000555.662.0001.102.101.000-127.198.000105.738.000877.577.0002.301.513.000721.279.000366.000-145.147.000-113.540.000-553.301.000-473.627.000342.018.000-41.552.000442.047.000282.333.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
3.917.964.0003.687.901.0002.919.019.0001.313.730.0004.232.375.0001.388.867.0001.436.045.000928.555.0001.273.505.0001.818.022.000713.495.000341.530.000483.559.000263.383.000339.943.000256.341.000454.872.000919.976.000373.441.000174.236.000252.781.00093.974.00069.985.000101.969.000317.051.000113.067.00017.937.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
8.466.094.0004.412.139.000-1.059.542.000677.839.0004.023.688.000-3.648.247.000-1.245.750.000-1.783.149.0005.065.289.0004.605.392.0002.320.348.000897.192.0001.585.660.000136.185.000445.681.0001.133.918.0002.756.385.0001.641.255.000373.807.00029.089.000139.241.000-459.327.000-403.642.000443.987.000275.499.000555.114.000300.270.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
16.011.915.00016.011.915.00016.011.915.00016.011.915.00011.988.227.00011.988.227.00011.988.227.00011.988.227.0006.922.938.0006.922.938.0006.922.938.0006.922.938.0005.337.278.0005.337.278.0005.337.278.0005.337.278.0002.580.893.0002.580.893.0002.580.893.0002.580.893.0002.441.652.0002.441.652.0002.441.652.0002.441.652.0002.166.153.0002.166.153.0002.166.153.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
24.478.009.00020.424.054.00014.952.373.00016.689.754.00016.011.915.0008.339.980.00010.742.477.00010.205.078.00011.988.227.00011.528.330.0009.243.286.0007.820.130.0006.922.938.0005.473.463.0005.782.959.0006.471.196.0005.337.278.0004.222.148.0002.954.700.0002.609.982.0002.580.893.0001.982.325.0002.038.010.0002.885.639.0002.441.652.0002.721.267.0002.466.423.000