Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-1.802.170864.595-206.8021.444.463-1.469.441-408.573-1.323.0164.007.274-11.880.425-6.835.825-1.418.560-62.592-238.692-128.635-1.501.8081.326.712282.823-460.831838.1962.448.931-616.955-635.608-1.000.920-1.217.104-1.276.172-1.850.048
dönem karı (zararı)
1.393.824793.600-295.757398.089-671.118-616.118-56.133256.373739.622-652.667-408.203-148.157-224.053-221.581-224.23181.080847.72462.694-90.512897.953315.32988.67054.558-232.30982.108239.633
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
3.022.0002.242.8191.427.0892.773.1711.772.1401.108.471198.1073.021.179722.2901.082.480378.0552.629.5471.742.8381.030.607387.5962.414.2041.627.293634.631338.4951.715.7671.116.320640.514373.0031.186.788741.154323.618
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
766.668458.971218.187793.206612.621436.720238.489917.488661.669438.892216.925654.934486.209320.998134.593495.345368.646225.118109.670436.455329.088218.551108.716464.127337.438211.169
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
-13.679-13.67922.482-36.501-36.501-301.29755.23417.550000-4.168484484
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
423.154345.923154.928238.077237.473128.114-10.26234.989-28.478-54.123-67.90647.075-8.905-41.465-64.615-140.383-200.426-142.001-39.271-39.687-47.388-46.984-78.341-255.094-162.433-176.856
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
2.111.8541.292.046649.5301.631.9481.167.119705.718320.9842.399.8881.865.605963.756439.8421.882.2711.455.306881.423430.0131.702.8051.204.183513.629262.4431.206.596827.049503.849226.971717.788491.969259.567
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
13.942459.144611.66532.2201.53783.994-171.763245.260-1.866.254-37.469-23.404-12.30932.247-6.002-65.848191.6115.819000165.561247.38261.517-2.986
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-256.785-298.632-236.020275.374-96.698-123.067-119.737144.325241.614-158.200-102.583213.590-64.319-64.829-46.547155.748249.07137.8855.653112.4037.571-34.902-49.90416.75312.17932.240
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-41.567-41.567-41.567
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-6.184.535-2.350.841-1.103.997-1.841.774-2.451.303-781.766-1.464.990729.722-13.342.337-7.265.638-1.388.412-2.543.982-1.757.477-937.661-1.665.173-1.168.572-2.192.194-1.158.156590.213-164.789-2.048.604-1.364.792-1.428.481-2.171.583-2.099.434-2.413.299
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
1.139.429-1.634.8212.955.347-1.687.9062.063.7511.571.136-26.7022.252.297-10.868.827-312.625537.151-4.390.469-1.767.471-94.207-521.299835.097-221.4631.961.9332.109.017-1.885.061-1.364.152-152.466-626.500182.677-2.894-1.088.757
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-170.753-291.656113.815-90.843-67.745-133.987-89.14335.962-228.029-17.235-19.686-30.3073.07113.48933.118710.126-66.345531.309-78.541-746.483-272.421-480.031-376.6582.942-3.663-63.585
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-8.821.788-1.240.315-4.311.232-2.112.707-3.798.621-2.487.860-1.701.756-1.898.895-2.662.766-1.546.002-127.903817.817-364.660-1.097.996-825.47520.736-877.904-3.485.160-491.077794.233-244.607-104.801-708.508-1.481.059-1.491.011-1.191.468
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-2.281.346-1.967.55878.535-523.414166.869200.962578.189-1.360.396-443.254-7.365.246-3.510.011-377.325-111.902138.458-428.479-422.48286.968-563.118-802.506333.266-426.946-123.353138.567-624.764-243.739-416.440
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
615.658-815.5851.060.793221.731-432.303319.344208.4661.183.046416.820-45.87223.10715.22821.531-19.68235.035-138.7141.283.5901.510.838232.44624.436135.803-137.918712.294221.040488.362759.907
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
23.672404.400-30.963-17.673-41.520-45.538-54.86453.590-2.460-20.89832.2779.4196.312-12.219-15.11414.93132.169-2.725-10.559869-628-6.964-13.006-37.261-42.460-46.296
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
4.193.3932.825.192-559.9122.336.666-367.583-182.094-392.032333.160451.0892.003.5311.485.984473.76542.35634.542116.368-1.691.942-1.772.003-304.320-241.7391.382.770366.429-121.309-282.283229.378-98.533222.504
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-1.053.253233.546-483.058-19.100-22.493-50.595-49.746104.843-71.489-40.10168.981944.438397.07045.650-107.787-557.273-758.910-836.532-185.051-35.867-220.180-204.482-307.077-671.653-683.720-560.818
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-1.768.711685.57827.3351.329.486-1.350.281-289.413-1.323.0164.007.274-11.880.425-6.835.825-1.418.560-62.592-238.692-128.635-1.501.8081.326.712282.823-460.831838.1962.448.931-616.955-635.608-1.000.920-1.217.104-1.276.172-1.850.048
vergi iadeleri (ödemeleri)
-33.459179.017-234.137114.977-119.160-119.160
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-3.569.084-1.254.842-903.676-1.213.608-123.895-128.946-139.841-46.58452.23356.60039.164-112.434-60.744-58.26213.720-836.743-855.205-554.589-275.299-354.397-308.963-302.847-284.58313.9739.2719.211
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
154.81650.01791.58491.58450.01775.00025.13425.13525.14026.83816.55216.55216.55234.58426.62626.62626.6268.4228.4228.423
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-3.584.881-1.255.667-903.762-1.417.020-172.491-171.967-139.841-101.940-39.351-34.984-10.853-187.434-85.878-83.397-11.420-870.742-871.757-571.141-291.851-390.148-336.583-330.467-311.209-46.184-33.198-23.013
diğer nakit girişleri (çıkışları)
051.73534.04723.801
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
7.557.8353.660.4321.510.017-712.348-85.318534.497-660.910-1.883.66911.646.9636.426.1941.002.865-385.84054.263-12.262681.245-724.5011.944.208-107.192-548.461-912.6901.046.024959.8391.339.2971.007.107984.7491.778.893
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
17.771.99910.268.1548.461.51411.012.5638.878.4816.070.952383.00029.386.83920.286.56212.585.4394.326.87712.112.93810.106.7624.651.1733.270.31111.047.8719.457.5724.419.111821.40413.899.74910.619.39610.390.7716.090.83039.814.49836.894.63433.845.429
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-8.086.513-5.314.851-6.376.179-10.102.962-7.773.965-4.861.897-836.570-29.095.984-6.910.084-5.286.216-2.929.533-10.750.807-8.697.499-3.814.712-2.168.617-10.046.990-6.364.142-3.965.629-1.096.543-13.591.675-8.724.868-8.902.776-4.506.539-38.109.652-35.412.564-31.810.264
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-632
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
2.186.5813.270.185399.539-481.493-1.678.654-3.022-2.123.7672.077.021-181.229-353.031-376.531-560.866-245.173-199.159-806.843-234.5321.371.826-1.122.61214.4361.181.844120.10621.38453.794-196.024-282.152-61.944
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
4.551-13.052714.597-25.4815.456-102.702-61.53408.575-8.9589.678-976
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
2.191.1323.257.133399.539-481.493-1.678.654-3.022-2.123.7672.077.021-181.229-353.031-376.460-556.269-270.654-199.159-801.387-337.2341.310.292-1.122.61214.4361.181.844120.10621.38462.369-204.982-272.474-62.920
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
2.006.8282.006.8282.006.8282.488.3212.488.3212.488.3212.488.321411.300411.300411.300411.300967.569967.569967.569967.5691.304.8031.304.8031.304.8031.304.803122.959122.959122.959122.959327.941327.941327.941
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
4.197.9605.263.9612.406.3672.006.828809.6672.485.299364.5542.488.321230.07158.26934.840411.300696.915768.410166.182967.5692.615.095182.1911.319.2391.304.803243.065144.343185.328122.95955.467265.021