Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) Bilanço Tablosu

PRO üyemiz olmadığınız için CCOLA bilanço tablolarının sadece bir kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Detaylı bilgi
Kalem2022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
dönen varlıklar
PRO Üyeler İçin19.366.145.00010.713.404.0009.711.217.00010.362.949.0008.816.455.0007.663.776.0008.314.980.0006.807.174.0006.188.276.0005.464.927.0005.891.874.0005.760.439.0005.271.714.0004.537.246.0008.631.084.0006.996.775.0006.506.559.0005.705.260.0005.824.758.0003.807.675.0003.532.586.0003.132.848.0003.084.127.0003.018.965.000
nakit ve nakit benzerleri
PRO Üyeler İçin7.823.141.0004.141.603.0004.527.923.0004.868.934.0004.616.880.0004.660.596.0004.610.164.0002.977.654.0002.608.782.0002.822.808.0002.723.996.0001.848.380.0002.204.010.0002.289.734.0005.497.266.0003.743.468.0004.020.058.0003.874.702.0003.644.122.0001.448.742.0001.384.129.0001.466.109.0001.213.365.000876.764.000
finansal yatırımlar
PRO Üyeler İçin551.701.00073.644.00095.501.000808.0006.827.00023.164.000222.113.000327.622.000436.522.000109.962.000465.00083.133.00071.723.00021.163.0003.435.0002.614.0008.278.00017.237.00030.075.0002.956.00011.036.00027.278.0000
ticari alacaklar
PRO Üyeler İçin3.965.934.0001.870.226.0002.353.916.0002.662.419.0001.813.624.0001.034.748.0001.605.908.0001.638.929.0001.230.571.000909.595.0001.489.116.0001.793.278.0001.122.620.000750.679.0001.374.024.0001.479.692.000900.842.000675.151.0001.043.991.0001.102.224.000878.463.000604.345.000850.387.000990.708.000
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
PRO Üyeler İçin0000
diğer alacaklar
PRO Üyeler İçin28.178.00023.205.00039.083.00030.477.00042.772.00033.876.00033.334.00029.786.00029.270.00027.055.00035.122.00031.170.00028.552.00032.341.00033.717.00034.451.00034.538.00040.266.00051.785.00049.257.00041.746.00041.375.00040.424.00037.829.000
stoklar
PRO Üyeler İçin5.021.896.0002.500.771.0001.621.887.0001.835.045.0001.403.251.0001.041.025.0001.094.085.0001.256.194.0001.144.355.000871.565.000985.959.0001.400.826.0001.113.694.000803.952.0001.000.483.0001.064.573.000990.993.000563.847.000607.222.000737.605.000674.735.000521.303.000574.028.000730.779.000
peşin ödenmiş giderler
PRO Üyeler İçin972.052.0001.220.514.000412.696.000417.348.000416.664.000303.213.000296.150.000205.205.000244.786.000230.971.000275.516.000260.710.000265.856.000191.115.000258.083.000252.951.000210.869.000174.118.000179.092.000192.996.000185.945.000147.652.000139.689.000150.984.000
diğer dönen varlıklar
PRO Üyeler İçin1.003.243.000883.441.000660.211.000547.918.000516.437.000567.154.000453.226.000371.736.000487.995.000492.971.000381.700.000342.942.000465.259.000448.262.000464.076.000419.026.000340.981.000359.939.000268.471.000276.851.000364.612.000341.028.000238.956.000231.901.000
(ara toplam) 1
PRO Üyeler İçin19.366.145.00010.713.404.0009.711.217.00010.362.949.0008.816.455.0007.663.776.0008.314.980.0006.807.126.0006.182.281.0005.464.927.0005.891.874.0005.760.439.0005.271.714.0004.537.246.0008.631.084.0006.996.775.0006.506.559.0005.705.260.0005.824.758.0003.807.675.0003.532.586.0003.132.848.0003.084.127.0003.018.965.000
satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar
PRO Üyeler İçin48.0005.995.000
duran varlıklar
PRO Üyeler İçin23.890.743.00022.072.837.00015.478.790.00013.255.196.00012.900.921.00011.483.555.00012.434.829.00011.317.145.00010.729.251.00010.494.828.00010.137.182.00010.151.861.00010.200.428.0009.483.196.00011.135.966.0008.995.899.0008.043.383.0007.688.898.0007.395.276.0007.363.187.0007.583.614.0007.323.098.0006.466.010.0006.323.418.000
ticari alacaklar
PRO Üyeler İçin000
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
PRO Üyeler İçin000
finansal yatırımlar
PRO Üyeler İçin000
diğer alacaklar
PRO Üyeler İçin99.374.00094.315.00066.487.00069.350.00048.348.00047.230.00048.157.00041.423.00039.620.00038.512.00036.052.00036.307.00040.634.00038.013.00047.572.00036.521.00033.191.00012.602.00010.875.00011.295.00011.769.00011.417.00013.279.00014.251.000
maddi duran varlıklar
PRO Üyeler İçin13.154.453.00012.002.586.0008.507.139.0008.534.259.0008.265.636.0007.343.668.0008.061.458.0007.370.328.0007.045.316.0006.899.240.0006.735.719.0006.757.706.0006.851.686.0006.489.084.0007.430.688.0006.083.607.0005.476.029.0005.257.963.0005.095.025.0005.102.366.0005.263.556.0005.084.815.0004.484.367.0004.410.948.000
maddi olmayan duran varlıklar
PRO Üyeler İçin9.847.029.0009.328.997.0006.365.055.0004.061.151.0003.946.114.0003.447.193.0003.685.996.0003.298.342.0003.044.626.0003.018.243.0002.827.636.0002.828.307.0002.870.662.0002.688.881.0003.239.524.0002.543.240.0002.294.068.0002.226.549.0002.099.317.0002.072.885.0002.152.170.0002.077.668.0001.813.588.0001.749.799.000
peşin ödenmiş giderler
PRO Üyeler İçin119.781.00068.797.00062.869.000123.879.000188.178.000261.621.000263.793.000262.184.000247.330.000243.400.000247.808.000283.277.000261.177.000258.476.000199.121.000200.771.000219.557.000191.784.000190.059.000176.641.000156.119.000142.281.000154.776.000148.420.000
ertelenmiş vergi varlığı
PRO Üyeler İçin397.364.000325.501.000292.721.000261.552.000244.245.000183.335.000153.734.000146.714.000159.556.000101.062.00095.860.000102.289.00014.985.0008.099.00019.986.00017.182.00000006.917.00000
kullanım hakkı varlıkları
PRO Üyeler İçin261.706.000252.641.000171.456.000191.694.000199.639.000193.812.000217.600.000195.234.000192.765.000194.371.000194.107.000143.975.000161.284.000
diğer duran varlıklar
PRO Üyeler İçin000643.00000
toplam varlıklar
PRO Üyeler İçin43.256.888.00032.786.241.00025.190.007.00023.618.145.00021.717.376.00019.147.331.00020.749.809.00018.124.319.00016.917.527.00015.959.755.00016.029.056.00015.912.300.00015.472.142.00014.020.442.00019.767.050.00015.992.674.00014.549.942.00013.394.158.00013.220.034.00011.170.862.00011.116.200.00010.455.946.0009.550.137.0009.342.383.000
kısa vadeli yükümlülükler
PRO Üyeler İçin11.409.603.0007.482.502.0006.962.537.0006.376.968.0005.126.248.0004.322.509.0004.610.739.0004.524.912.0004.141.672.0003.536.100.0004.089.727.0004.402.525.0003.436.321.0002.668.609.0006.492.141.0005.263.289.0005.003.164.0004.127.557.0002.470.002.0002.508.219.0001.993.508.0001.497.639.0001.628.483.0001.804.640.000
finansal borçlar
PRO Üyeler İçin2.251.295.0001.367.785.000865.524.000997.360.000974.927.0001.299.727.0001.216.931.0001.382.459.0001.477.638.0001.493.199.0001.378.945.0001.326.392.0001.104.106.000918.616.0003.981.788.0002.959.622.0003.017.294.0002.796.674.000811.312.000827.934.000495.763.000365.484.000430.734.000416.635.000
diğer finansal yükümlülükler
PRO Üyeler İçin000
ticari borçlar
PRO Üyeler İçin6.794.955.0003.957.019.0003.464.726.0003.585.718.0002.686.694.0001.837.208.0002.239.639.0002.157.007.0001.933.026.0001.481.248.0002.000.483.0002.370.369.0001.795.510.0001.294.354.0001.775.113.0001.741.380.0001.504.300.000955.589.0001.161.633.0001.246.035.0001.085.007.000773.481.000771.397.000987.797.000
finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
PRO Üyeler İçin0000
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
PRO Üyeler İçin78.230.00077.394.00045.518.00039.536.00044.019.00050.009.00036.986.00034.753.00041.817.00044.548.00038.727.00043.248.00034.848.00034.743.00037.921.00034.759.00031.772.00039.593.00031.860.00023.321.00021.246.00031.508.00023.332.00030.028.000
diğer borçlar
PRO Üyeler İçin1.400.809.0001.333.443.000993.910.000983.037.000785.963.000518.142.000659.964.000658.745.000509.348.000373.311.000454.935.000449.590.000342.142.000288.103.000440.236.000350.967.000329.927.000232.418.000313.843.000269.491.000254.396.000211.717.000256.911.000240.172.000
ertelenmiş gelirler
PRO Üyeler İçin000
dönem karı vergi yükümlülüğü
PRO Üyeler İçin235.753.000115.949.000185.795.000158.442.00086.221.00062.430.000193.225.000108.872.00031.169.00020.229.00072.559.00071.826.00013.234.00010.932.00094.727.00043.809.0008.127.0004.842.00024.972.00014.629.000019.445.00023.491.000
borç karşılıkları
PRO Üyeler İçin212.517.000171.694.000151.948.000128.760.000102.035.00078.702.000118.944.00089.702.00069.205.00058.512.00087.836.00076.644.00070.205.00058.251.000113.468.00091.788.00067.126.00066.061.00089.240.00082.165.00071.785.00082.341.00078.416.00064.757.000
türev araçlar
PRO Üyeler İçin153.827.000151.678.0003.101.0002.018.000058.166.00064.373.00027.017.00020.717.0003.704.0005.132.00011.808.0009.706.00013.485.00058.00001.216.000000065.000667.0002.136.000
müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler
PRO Üyeler İçin0
diğer kısa vadeli yükümlülükler
PRO Üyeler İçin282.217.000307.540.0001.252.015.000482.097.000446.389.000418.125.00080.677.00065.866.00058.244.00061.349.00051.110.00052.648.00066.570.00050.125.00048.830.00040.964.00043.402.00032.380.00037.142.00044.644.00065.311.00033.043.00047.581.00039.624.000
(ara toplam) 2
PRO Üyeler İçin11.409.603.0007.482.502.0006.962.537.0006.376.968.0005.126.248.0004.322.509.0004.610.739.0004.524.421.0004.141.164.0003.536.100.0004.089.727.0004.402.525.0003.436.321.0002.668.609.0006.492.141.0005.263.289.0005.003.164.0004.127.557.0002.470.002.0002.508.219.0001.993.508.0001.497.639.0001.628.483.0001.804.640.000
satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler
PRO Üyeler İçin491.000508.000
uzun vadeli yükümlülükler
PRO Üyeler İçin15.464.401.00010.333.897.0006.949.577.0006.941.139.0006.735.672.0006.088.181.0006.402.944.0005.551.706.0005.366.581.0005.054.306.0004.820.942.0004.891.738.0005.289.733.0004.901.097.0005.508.175.0004.518.082.0003.954.556.0003.827.008.0005.388.268.0003.546.680.0004.003.527.0003.961.360.0003.300.309.0003.234.605.000
finansal borçlar
PRO Üyeler İçin13.076.496.0008.023.148.0005.506.614.0005.483.852.0005.331.196.0004.860.685.0005.164.856.0004.449.158.0004.279.366.0003.998.243.0003.853.702.0003.928.614.0004.346.414.0004.024.849.0004.544.929.0003.768.940.0003.290.683.0003.194.034.0004.793.755.0002.956.860.0003.405.407.0003.404.663.0002.807.714.0002.757.667.000
ticari borçlar
PRO Üyeler İçin2.150.0002.001.00092.402.000100.187.00058.585.00049.475.00059.708.00063.320.00061.704.00066.233.00062.201.00063.549.00061.199.00046.985.00053.260.00041.476.00037.260.00035.180.00039.220.00027.064.00026.425.00022.789.00021.763.000
finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
PRO Üyeler İçin0000
diğer borçlar
PRO Üyeler İçin0000027.661.000
ertelenmiş gelirler
PRO Üyeler İçin0000
uzun vadeli karşılıklar
PRO Üyeler İçin236.176.000158.488.000151.344.000146.826.000136.740.000124.591.000119.702.000118.421.000108.764.00094.523.00082.553.00082.548.00086.861.00080.096.00073.864.00072.307.00080.471.00074.567.00068.626.00065.217.00063.357.00057.990.000
ertelenmiş vergi yükümlülüğü
PRO Üyeler İçin1.481.560.0001.364.149.000919.930.000914.762.000893.604.000813.961.000838.701.000736.799.000676.148.000662.205.000583.267.000588.430.000587.715.000548.695.000636.407.000485.411.000429.660.000407.915.000362.631.000377.420.000386.910.000353.905.000287.187.000281.993.000
diğer uzun vadeli yükümlülükler
PRO Üyeler İçin0636.0001.626.0003.814.0003.814.000202.939.000177.838.000229.483.000209.204.000213.008.000216.622.000211.852.000198.020.000186.718.000142.159.000123.089.000117.572.000112.191.000110.769.000114.923.000111.150.000119.262.000115.192.000
özkaynaklar
PRO Üyeler İçin16.382.884.00014.969.842.00011.277.893.00010.300.038.0009.855.456.0008.736.641.0009.736.126.0008.047.701.0007.409.274.0007.369.349.0007.118.387.0006.618.037.0006.746.088.0006.450.736.0007.766.734.0006.211.303.0005.592.222.0005.439.593.0005.361.764.0005.115.963.0005.119.165.0004.996.947.0004.621.345.0004.303.138.000
ana ortaklığa ait özkaynaklar
PRO Üyeler İçin14.251.301.00013.055.214.0009.911.576.0008.956.688.0008.579.721.0007.662.411.0008.586.710.0007.116.211.0006.542.627.0006.515.034.0006.302.388.0005.851.302.0005.903.950.0005.619.502.0006.683.329.0005.399.434.0004.907.534.0004.735.738.0004.632.883.0004.410.972.0004.417.942.0004.305.168.0004.028.232.0003.750.389.000
ödenmiş sermaye
PRO Üyeler İçin254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000254.371.000
kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
PRO Üyeler İçin282.565.000281.858.000275.363.000275.363.000226.524.000206.683.000206.683.000206.683.000184.044.000184.044.000184.044.000184.044.000155.300.000155.300.000155.300.000155.300.000136.553.000136.553.000136.553.000136.553.000131.734.000131.734.000131.734.000155.632.000
geçmiş yıllar kar/zararları
PRO Üyeler İçin5.134.358.0002.863.653.0002.923.738.0002.923.738.0003.358.238.0002.356.575.0002.356.575.0002.356.575.0002.618.323.0001.652.554.0001.652.554.0001.652.554.0001.981.456.0001.675.242.0001.675.258.0001.675.258.0001.894.195.0001.656.568.0001.656.568.0001.656.568.0001.711.498.0001.739.892.0001.739.892.0001.715.994.000
dönem net kar/zararı
PRO Üyeler İçin629.940.0002.271.412.0002.040.113.0001.124.353.000403.188.0001.232.671.0001.395.604.000538.538.000126.986.000965.769.000965.154.000408.683.000-2.595.000326.778.000178.536.000141.297.000-45.991.000237.627.000386.158.000145.314.000-86.033.000-28.394.000331.727.000177.541.000
diğer özkaynak kalemleri
PRO Üyeler İçin7.958.626.0007.392.479.0004.431.298.0004.392.170.0004.350.707.0003.625.418.0004.386.784.0003.773.351.0003.372.210.0003.471.603.0003.258.752.0003.365.861.0003.531.172.0003.221.118.0004.397.331.0003.155.851.0002.653.640.0002.436.825.0002.186.922.0002.207.610.0002.395.060.0002.194.471.0001.582.628.0001.461.761.000
azınlık payları
PRO Üyeler İçin2.131.583.0001.914.628.0001.366.317.0001.343.350.0001.275.735.0001.074.230.0001.149.416.000931.490.000866.647.000854.315.000815.999.000766.735.000842.138.000831.234.0001.083.405.000811.869.000684.688.000703.855.000728.881.000704.991.000701.223.000691.779.000593.113.000552.749.000
toplam kaynaklar
PRO Üyeler İçin43.256.888.00032.786.241.00025.190.007.00023.618.145.00021.717.376.00019.147.331.00020.749.809.00018.124.319.00016.917.527.00015.959.755.00016.029.056.00015.912.300.00015.472.142.00014.020.442.00019.767.050.00015.992.674.00014.549.942.00013.394.158.00013.220.034.00011.170.862.00011.116.200.00010.455.946.0009.550.137.0009.342.383.000
hedge dahil net yabancı para pozisyonu
PRO Üyeler İçin-2.975.074.000-1.046.116.000-465.841.000-633.436.000-202.705.00096.872.000-396.214.000-1.020.057.000-1.315.874.000-1.639.345.000-1.847.516.000-2.338.973.000-1.935.668.000-2.041.188.000-2.947.875.000-1.820.798.000-2.726.660.000-3.000.923.000-2.845.499.000-2.973.285.000-3.037.565.000-2.185.676.000-1.951.667.000-1.975.908.000