Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
2.702.557.0002.619.768.000-167.471.000-762.927.0001.067.469.000685.763.000404.109.000259.669.000712.465.000688.358.000484.554.000309.076.000898.384.000493.306.000427.912.000215.360.000-1.253.381.000-1.044.707.000-1.451.603.000299.309.00013.947.000-46.995.00046.443.00036.598.000839.002.000427.537.000318.762.000
dönem karı (zararı)
6.926.129.0004.833.434.0002.996.105.0001.185.759.0003.062.489.000829.847.000694.711.000416.829.0001.444.081.0001.412.003.000562.331.000307.491.000592.933.000427.929.000429.103.000214.799.0003.567.124.0004.462.993.0003.487.414.000-122.385.000-524.892.000-267.345.000-187.282.000-92.481.000-233.886.000-114.819.000-45.951.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-629.855.000-63.266.000311.396.000-131.338.000-167.492.000550.791.000308.085.000-6.456.000-403.325.000-748.873.000-245.116.000-42.163.00089.915.000117.330.000-78.837.000-80.560.000-2.955.625.000-4.001.305.000-3.352.927.000381.215.0001.264.844.000797.340.000522.166.000306.155.0001.054.048.000670.357.000420.478.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
911.828.000508.373.000272.003.000125.233.000411.740.000301.809.000200.198.00092.932.000335.843.000241.357.000155.418.00075.731.000315.958.000227.498.000147.797.00068.468.000348.862.000271.990.000220.666.000164.386.000612.932.000415.853.000281.599.000136.472.000486.012.000337.021.000226.373.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
0000310.372.000302.376.000302.376.0008.010.000278.073.000103.668.00057.229.000089.927.00046.989.00047.078.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
1.227.015.000375.804.00057.153.00013.884.00051.389.00030.860.00020.596.0001.307.00032.517.00019.966.00014.133.00018.970.0007.963.00021.234.00014.987.0006.195.00045.949.00011.948.00017.510.0001.763.00081.151.00046.126.00031.710.00013.038.00067.793.00053.772.00042.687.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
488.451.000477.809.000390.951.000118.055.000121.513.00052.095.00017.058.000-889.00021.566.00035.758.00037.399.00011.550.000113.508.00095.184.00068.205.00024.309.0003.556.00053.077.00064.881.00085.271.000123.667.000104.043.00061.215.00038.088.000-28.848.00054.270.00044.673.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
-898.701.000221.572.000182.929.000-143.302.000-965.654.000-92.382.000-32.412.000-130.972.000-809.409.000-1.112.757.000-590.103.000-253.343.000-382.526.000-221.938.000-290.085.000-190.226.000-427.328.000-970.041.000-195.187.000147.081.000130.676.000148.214.00090.633.00092.639.000285.657.00085.764.0007.618.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-1.879.135.000-1.699.778.000-514.942.000-334.727.000-557.598.000-3.229.00022.179.000-1.583.000-128.883.000-87.344.0005.228.000-3.064.000-65.413.000-13.681.000-31.920.000-82.875.000472.492.000-43.486.000-37.313.000-2.389.000-1.670.00015.062.00016.394.00016.792.000-84.715.000-598.000-251.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
-230.240.000-133.038.000-130.183.0007.625.00042.509.0005.124.0008.131.00012.064.0009.630.00030.670.00016.043.00016.526.000-26.748.000-73.386.000-69.772.00017.313.000192.532.000238.192.000165.379.000-20.166.00074.840.000-822.000-7.829.0003.550.000169.072.00063.458.00035.119.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
2.226.000200.971.00069.172.00094.449.000783.687.000306.679.000111.201.00023.194.000287.889.000272.808.000130.756.000103.129.000131.096.00087.933.00085.683.00075.902.000-1.768.00034.304.0002.853.0003.851.000-10.885.000-10.751.000-2.096.0007.744.00073.692.00030.710.00018.560.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
204.886.000-14.979.000-15.687.000-12.555.000-30.901.000-25.988.000-14.689.000-2.509.000-20.794.000-17.647.000-13.990.000-11.662.000-3.923.000-5.514.000-3.732.000-1.033.000-7.330.000-6.703.000-6.222.000-6.592.000-4.146.000-4.996.000-5.889.000-2.168.000-4.542.000-1.029.000-1.379.000
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
00-18.994.000-18.257.000000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-3.557.585.000-1.613.497.000-2.789.810.000-1.364.547.000-1.609.470.000-680.238.000-585.508.000-141.354.000-219.975.00094.361.000220.898.00019.959.000116.187.000-129.759.00040.276.00057.344.000-2.084.895.000-1.688.664.000-1.670.357.0009.904.000-833.054.000-653.448.000-332.005.000-195.096.000-40.705.000-197.401.000-89.490.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-1.985.276.000-757.512.000-953.535.000-325.247.000-605.782.000-670.721.000-424.699.000-135.795.00041.164.00030.512.000387.992.000279.332.000222.440.000116.267.000109.097.0001.782.000-189.806.000-748.468.000-747.859.000-279.711.000-777.408.000-556.180.000-284.300.00026.356.000-324.808.000-221.038.000-266.608.000
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
-622.387.000-453.984.000-444.546.000-276.383.000-476.436.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-139.325.000-163.189.000-64.460.000-9.969.000-40.381.000-4.000.000-4.613.000-35.855.000-14.581.000-5.753.000-84.000-18.768.00013.568.000-7.636.0002.609.000-3.889.0001.447.00011.919.000-7.247.000-57.767.000-1.220.000-14.862.000-25.330.000-1.124.00022.870.00025.843.00027.444.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.179.417.000-1.397.194.000-2.344.622.000-690.146.000-1.218.158.000-408.865.000-514.126.000-123.945.000-109.385.00015.758.00079.909.00013.956.00023.801.00038.214.000-20.222.00077.150.000-304.375.000-403.784.000-465.289.000-159.628.000-155.039.000-90.542.000-50.250.000-63.250.000-63.659.000-67.505.000-32.674.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
496.608.000896.836.0001.341.660.000110.709.0001.001.649.000586.459.000478.352.000184.287.000-50.326.00060.202.000-203.930.000-208.433.000-124.910.000-229.477.000-78.538.00044.097.000232.443.000423.437.000405.107.000249.215.000328.675.000189.445.00097.040.00037.287.000203.537.00099.016.000150.466.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
139.196.000214.348.00013.366.000-7.144.000-74.941.000-116.790.000-83.170.000-28.648.00020.755.00052.056.0005.378.00016.843.000-171.034.000-157.944.000-163.548.000-144.700.000-736.611.00054.727.00070.323.00026.086.000-190.576.000-62.002.00031.419.000-9.241.00088.210.00063.188.00041.458.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-710.308.000-347.698.000-373.968.000-142.377.000-95.682.000-58.500.000-27.484.0009.003.000-116.610.000-60.650.000-47.970.000-57.865.000149.565.000114.381.000192.459.00084.182.000-1.091.983.000-1.023.589.000-919.502.000252.350.000-36.997.000-115.933.000-101.075.000-186.868.00019.743.000-106.728.000-19.055.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
2.738.689.0003.156.671.000517.691.000-310.126.0001.285.527.000700.400.000417.288.000269.019.000820.781.000757.491.000538.113.000285.287.000799.035.000415.500.000390.542.000191.583.000-1.473.396.000-1.226.976.000-1.535.870.000268.734.000-93.102.000-123.453.0002.879.00018.578.000779.457.000358.137.000285.037.000
alınan faiz
848.657.000275.903.000-72.035.000-67.989.00094.270.000137.904.00075.593.00021.809.000154.631.00097.565.00053.347.00041.535.000220.331.000171.514.000115.048.00087.917.000358.865.000234.311.000115.811.00058.238.000158.411.000112.807.00071.166.00033.674.000129.185.00095.460.00056.299.000
vergi iadeleri (ödemeleri)
-870.604.000-800.619.000-608.827.000-384.311.000-306.817.000-146.864.000-85.896.000-30.318.000-259.496.000-163.700.000-105.562.000-16.612.000-117.904.000-89.480.000-74.661.000-62.447.000-129.916.000-46.008.000-28.528.000-20.532.000-38.137.000-21.681.000-23.012.000-16.310.000-37.430.000-14.040.000-5.341.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-5.178.082.000-5.373.499.000-3.877.897.000-1.168.119.000-1.468.405.000-273.626.00097.007.000-420.136.000-1.985.939.000-1.327.979.000-793.229.000-763.290.000-1.063.050.000-832.152.000-786.912.000-342.289.0002.918.216.0003.413.115.0003.462.354.000-238.040.000-659.613.000-265.742.000-138.764.000-50.282.000-1.048.558.000-638.790.000-486.009.000
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-791.787.000-791.788.000-71.075.000-87.000-4.250.000-4.250.0000-665.869.000-625.225.000-1.155.000-1.000.000-68.193.000-21.198.000-21.198.000-21.198.000-5.346.000-5.346.000-5.346.000-2.796.000-14.482.00000-2.670.000-71.958.000-41.496.000-40.380.000
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
3.052.082.0002.151.548.0001.987.046.0001.533.427.0001.534.899.0001.351.430.0001.047.614.000459.154.000866.231.000758.446.000691.953.0000203.961.000220.753.000175.446.00073.922.00080.614.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
-3.487.000125.890.000120.544.00034.869.000161.413.000102.462.00053.208.00019.451.00076.939.00065.448.00046.534.00023.270.00028.850.00021.377.0007.750.0003.317.00086.441.00077.822.00067.160.00032.918.000126.831.00075.857.00038.054.00021.440.00048.358.00025.920.00023.071.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-1.280.308.000-869.715.000-487.051.000-153.633.000-698.190.000-459.586.000-291.137.000-169.117.000-692.741.000-328.073.000-151.435.000-56.608.000-171.020.000-126.785.000-86.332.000-30.355.000-538.681.000-416.021.000-333.717.000-248.266.000-963.556.000-574.575.000-328.666.000-174.750.000-787.005.000-492.500.000-352.875.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-91.067.000-158.259.000-98.604.000346.00011.096.000-22.496.000-20.209.000-3.189.000142.312.000100.437.000-1.330.00023.660.000-67.733.000-25.904.000-3.976.000167.618.000-359.068.000-224.000-224.000-5.888.00038.035.00039.357.000-246.0000-2.763.000-2.745.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
2.340.221.0003.180.300.0003.150.852.0002.109.557.000615.032.000-133.356.000128.364.000310.076.00073.951.000155.541.000-428.814.000-201.859.000-794.737.000-304.585.000-196.959.000254.837.000-589.634.00097.866.000425.948.000-99.776.000721.761.000397.059.000103.882.00034.462.000-168.466.000-225.119.000-325.285.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0000-43.498.000-32.209.000-32.209.000-15.103.000-8.962.000-8.962.000-8.962.000-8.962.000-4.993.000-4.993.000-4.993.000-3.991.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
74.296.543.00060.439.912.0009.723.605.0005.125.083.00013.016.423.0007.231.816.0002.727.180.0001.437.071.0006.505.756.0005.337.278.0001.794.414.000875.749.0002.883.552.00010.154.304.0009.361.383.0005.905.002.0003.169.550.0006.966.122.0001.424.730.000637.579.0002.487.881.0001.120.894.000633.368.0001.513.338.0001.052.043.000477.167.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-70.332.592.000-56.263.355.000-5.884.984.000-2.914.398.000-11.843.510.000-6.947.161.000-2.229.813.000-1.082.653.000-6.204.513.000-4.981.630.000-2.068.227.000-1.032.391.000-3.382.383.000-10.180.894.000-9.420.285.000-5.580.549.000-3.465.289.000-6.305.377.000-824.041.000-461.855.000-1.536.451.000-576.234.000-480.629.000-26.922.000-1.491.540.000-1.214.910.000-720.995.000
ödenen temettüler
-621.000.000-330.000.000-330.000.000-180.000.000-180.000.000-180.000.000-99.479.000-99.479.000-99.479.0000-260.995.000-260.995.000-260.995.000-3.330.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
00068.159.00068.576.00068.576.000180.865.000167.615.000167.615.0000-347.231.000-61.269.0000000108.589.000-9.579.00081.679.00013.958.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-135.304.000426.569.000-894.516.000178.511.000214.096.000278.781.000629.480.000149.609.000-1.199.523.000-484.080.000-737.489.000-656.073.000-959.403.000-643.431.000-555.959.000127.908.0001.075.201.0002.466.274.0002.436.699.000-38.507.00076.095.00084.322.00011.561.00020.778.000-378.022.000-436.372.000-492.532.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
2.532.790.00058.276.00057.865.000645.533.0001.519.494.00079.117.00057.893.00073.934.000827.146.000977.247.000500.506.000312.714.000426.797.000264.706.000349.758.000225.765.0001.026.146.0001.570.213.000594.275.000122.854.00035.108.0000000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
2.397.486.000484.845.000-836.651.000824.044.0001.733.590.000357.898.000687.373.000223.543.000-372.377.000493.167.000-236.983.000-343.359.000-532.606.000-378.725.000-206.201.000353.673.0002.101.347.0004.036.487.0003.030.974.000-38.507.000198.949.000119.430.00011.561.00020.778.000-378.022.000-436.372.000-492.532.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
4.637.971.0004.637.971.0004.637.971.0004.637.971.0002.904.381.0002.904.381.0002.904.381.0002.904.381.0003.276.758.0003.276.758.0003.276.758.0003.276.758.0003.809.364.0003.809.364.0003.809.364.0003.809.364.0001.708.017.0001.707.826.0001.707.826.0001.707.826.0001.508.877.0001.508.877.0001.508.877.0001.508.877.0001.886.899.0001.886.899.0001.886.899.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
7.035.457.0005.122.816.0003.801.320.0005.462.015.0004.637.971.0003.262.279.0003.591.754.0003.127.924.0002.904.381.0003.769.925.0003.039.775.0002.933.399.0003.276.758.0003.430.639.0003.603.163.0004.163.037.0003.809.364.0005.744.313.0004.738.800.0001.669.319.0001.707.826.0001.628.307.0001.520.438.0001.529.655.0001.508.877.0001.450.527.0001.394.367.000