Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62019/122018/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
21.250.46410.203.4664.249.530-3.438.81411.105.19414.400.12914.545.7035.977.666443.6848.130.0365.249.07416.856.106-11.072.304
dönem karı (zararı)
187.850.70265.072.00944.099.93126.930.04344.548.41517.339.5537.738.9064.264.70526.480.80820.482.73519.479.20810.495.1231.890.169
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-72.334.8032.048.167-6.970.886-17.613.7342.464.616180.8344.431.0513.859.2149.782.763-6.490.7388.167.5022.718.167776.530
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
6.261.1124.522.5472.843.7061.323.8573.650.1132.723.5181.863.482918.1642.729.1251.985.1541.063.6892.279.330207.418
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
2.900.08432.35532.35632.355353.86766.65744.42755.087340.333153.75112.52735.58265.807
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
3.539.1181.579.326632.297533.2982.161.0091.435.2111.186.4871.321.893214.833124.241788.708145.22275.583
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-133.393.119-24.424.843-24.424.843-24.424.843-7.350.277
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
48.358.00220.338.78213.945.5984.921.5993.649.9043.305.7251.336.6551.564.0706.498.4722.755.0446.302.578258.033427.722
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-94.265.435-56.916.710-28.895.423-12.755.123-35.907.837-3.120.2582.375.746-2.146.253-35.819.887-5.861.96122.397.6363.642.816-13.739.003
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-4.558.749-877.445-4.912.543-1.204.5211.525.360540.467-252.984-393.965-1.449.421-544.9861.404.482588.729-1.263.232
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-3.477.986-5.297.567915.345-664.684-1.507.202-249.930-422.386-107-83-2.100.083-61-2.875-189.835
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-94.409.226-70.801.489-51.975.126-29.706.937-44.076.711-14.069.346-11.206.372-11.980.580-18.601.166-11.650.672-8.613.683-4.205.527-19.109.723
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-6.055.7081.264.672923.280866.823-1.070.183-642.9221.211.2801.925.729-1.248.350-2.611.765-1.175.094-431.2303.258.230
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
21.493.09019.219.43720.534.68012.113.0735.338.9137.762.02010.007.1996.890.11775.1916.975.4142.145.465-1.316.1144.386.812
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
480.539707.806998.262465.236218.800363.200
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
-115.961-69.630-24.284239.351197.860-25.801-166.722-92.479-83.0171.363.982624.96080.7514.005
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-9.088.958-2.312.5334.045.4984.563.2852.303.8152.154.4562.219.040594.895-13.989.4682.617.725-14.104.6458.764.393-1.367.506
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
21.250.46410.203.4668.233.622-3.438.81411.105.19414.400.12914.545.7035.977.666443.6848.130.0365.249.07416.856.106-11.072.304
vergi iadeleri (ödemeleri)
-3.932.269
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-4.046.474-1.516.259-1.012.361-791.947-1.341.355-711.571-880.777-649.325-3.491.603166.940-99.826-216.382-2.234.043
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
96.97896.378265.06826.97820.250
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
000-791.947-1.341.355-808.549-880.777-649.325-3.588.581-98.128-126.804-236.632-2.234.043
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-4.046.474-1.516.259-1.012.361
verilen nakit avans ve borçlar
000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
4.835.046-11.276.270-12.212.551-2.142.647793.4994.907.4301.818.9444.907.4302.370.3542.588.879
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-13.229.551-15.649.427-17.218.6931.620.402
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
00-216.2243.287.0282.370.3542.588.879
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
000-209.5551.637.778-47.3031.818.944
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
4.326.2731.172.863-424.6915.044.601-978.047-276.550-2.142.647840.802-599.983
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-978.046-244.5120
türev araçlardan nakit çıkışları
-11.936.001-11.936.001
ödenen temettüler
-16.577.778-16.577.778-16.577.778
diğer nakit girişleri (çıkışları)
604.285-1.512.4311.476.00711.522.2796.121.8401.859.51110.115.9204.549.26519.010.078-10.717.468
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
3.974.439-6.962.220-13.981.524
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
0604.285-1.512.4311.476.00711.522.2796.121.8401.859.51110.115.9204.549.26519.010.078-10.717.468
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
3.974.439-6.962.220-13.981.52436.005.98637.518.41737.518.41737.518.41737.518.41735.658.90635.658.90635.658.90616.648.82827.366.296
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
36.005.98636.005.98636.005.986
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
39.980.42529.043.76622.024.462