Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-60.439.584-34.431.260-20.608.674139.762.575-45.517.959-32.570.041-17.931.859-26.833.774-15.900.365-17.395.974-7.288.890-28.361.918-22.028.749-11.337.926-7.254.851-44.766.163-23.003.672-29.555.130-12.438.756-24.048.5744.356.2113.509.186-22.578.5218.813.272-2.146.806-996.415
dönem karı (zararı)
1.044.908.197-239.918.628-516.652.2737.454.091.0112.630.197.462259.234.095-202.562.9351.714.299.903-109.884.307179.531.306-310.351.437-8.905.917-202.299.161-363.816.880-340.224.339-682.911.538-1.538.546.914-1.409.473.118-76.614.7591.990.071.873-71.737.707-40.085.594-29.754.447116.824.041-31.779.771-10.776.188
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-1.103.694.487207.172.740496.811.412-7.514.683.920-2.673.184.862-289.960.558183.490.497-1.749.874.82688.088.426-196.837.510301.927.2307.361.270208.813.834354.709.520335.848.759662.470.1611.518.318.6481.391.446.65067.144.457-2.019.455.63175.413.81244.118.1077.130.395-108.747.59729.375.1149.255.805
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
8.9452.8211.4115.3614734731.9515.2073.2531.6448226.3074.8313.0181.5097.7725.9254.0812.1409.0254.4384.4382.324121.275137.204118.373
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
260.078257.964228.831202.092208.423112.729-199.29467.05748.60038.51627.059116.94440.31842.47825.919-78.339-80.546-85.133-88.01564.83951.59165.12343.196155.655115.97591.857
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
306.304.601182.970.72474.041.480213.497.442176.557.362126.402.88667.332.772217.496.490144.069.004104.559.63553.373.791282.402.680223.436.745150.480.53970.953.723211.909.218133.990.87472.449.84832.615.19485.947.01853.325.11135.109.54217.037.17633.343.79324.050.33414.219.841
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
22.530.32417.900.86922.207.18780.453.411-2.287.882-2.824.361-4.600.912101.867.908125.537.44260.904.84836.602.33939.778.52018.289.60529.669.99520.233.495109.002.552155.341.00466.292.57632.944.06438.715.65426.649.24918.079.5637.798.44777.043.25910.568.911-2.744.133
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-1.432.798.4356.040.362400.332.503-7.793.964.907-2.614.280.065-200.191.73690.164.212-2.040.234.202-152.492.588-349.573.834211.712.984-310.687.570-31.876.423175.323.519244.774.299341.628.9581.229.061.3911.251.327.9421.671.074-2.140.934.167-12.278.359-12.032.543-18.789.395-219.411.579
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
1.457.336
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
953.945
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
0-14.877.319-233.383.173-213.460.54930.791.768953.945953.945953.945-11.915.388-11.915.388
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-1.653.294-1.685.372-767.813200.355.484-2.530.5595.550.3871.140.5798.741.1495.895.516-89.7701.135.317-26.817.271-28.543.422-2.230.566-2.879.271-24.324.786-2.775.406-11.528.662-2.968.4545.335.184680.106-523.32745.531736.828257.851523.968
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
5.615.0420-21.794.829-21.794.829-3.256.0531.947-649-1.29912.04210.0954.6675.4914.400-54.905-74.965
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
4.350.775-6.078.003-5.276.616
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
17.812.67311.069.9445.556.864230.157.2416.608.329-82.0604.439.39914.916.5289.818.7026.196.2772.306.235-697.131-2.948.262478.277209.169669.5346.037.167867.9714.171.1886.339.535217.4856.449644.471351.762-21.76824.898
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
211.084-207.721406.6773.550-25.740-2.324.533-24.21418.55657.930-104.50838.19326.17617.29691.539
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-19.834.306-13.063.591-6.526.695-29.565.615-9.107.652-3.567.027-6.185.699-3.948.025-6.344.926-1.229.426-4.754.951-3.783.321-2.683.103-763.907-21.756.717-13.127.742-6.423.959-2.397.014-1.063.836557.034-572.636-422.634405.274242.985574.035
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-60.439.584-34.431.260-20.608.674139.762.575-45.517.959-25.176.076-17.931.859-26.833.774-15.900.365-17.395.974-7.288.890-28.361.918-22.028.749-11.337.926-7.254.851-44.766.163-23.003.672-29.555.130-12.438.756-24.048.5744.356.2113.509.186-22.578.5218.813.272-2.146.806-996.415
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-2.623.810-2.534.274-2.534.274989.555.7831.190.793.9891.172.310.2301.080.985.45176.008.593176.527.060138.532.910111.400.2187.494.477-638.16525.648.1067.412.30438.358.32526.055.77713.094.3178.103.056-227.532.564-288.155.227-14.782.881-10.473.527189.219.89139.779.15942.372.751
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-3.000.000-3.000.000-3.000.0007.486.1698.193.7345.645.217-204.750.000-206.150.893-209.586.656-98.542.500-98.292.500
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
4.836
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-89.536-12.383-1.984-8.145-5.932-2.020-2.020-1.462-1.462-1.462-1.462-8.094-8.094-10.468-10.468-10.468
verilen nakit avans ve borçlar
-51.593.392-92.325.5690
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0741.884100.516.254100.428.473100.400.969-49.294.673-48.902.3141.312.374-5.560.078-17.682.699115.027.299
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
63.003.95236.910.99523.156.884-1.129.308.174-1.145.271.075-1.139.725.492-1.063.047.538-50.970.748-161.327.439-121.260.099-105.290.69519.704.39120.327.187-17.046.138-2.494.3566.997.734-5.243.82214.332.5342.178.575253.473.187286.781.86210.915.13219.496.664-197.752.673-36.649.940-24.408.060
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
323.134168.617.825168.617.825168.617.8256.224.825661.837.000544.837.000175.000.000175.000.000347.655.000228.560.50017.320.111
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-150.480.220-920.669.607-57.889.201-57.709.763-292.000.000-292.000.000-292.000.000-175.000.000-585.265.825-585.265.825-585.265.825-105.000.000-263.664.500-273.721.590-844.033.763-228.166.546
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-44.354.550-1.038.647
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-59.442-54.53913.93610.1844.95514.6976.054-1.795.929-700.744-123.163-1.179.367-1.163.050-2.339.727-2.735.958-2.336.903589.896-2.191.717-2.128.279-2.157.1251.892.0492.982.846-358.563-13.555.384280.490982.41316.968.276
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
000000019.345-785.953-864.019
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-59.442-54.53913.93610.1844.95514.6976.054-1.795.929-700.744-123.163-1.179.367-1.163.050-2.339.727-2.735.958-2.336.903589.896-2.191.717-2.128.279-2.157.1251.892.0492.982.846-358.563-13.555.384299.835196.46016.104.257
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
60.88760.88760.88750.70350.70350.70350.7031.846.6321.846.6321.846.6321.846.6323.009.6823.009.6823.009.6823.009.6822.419.7862.419.7852.419.7852.419.785527.736527.736527.736527.736227.901227.901227.901
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
1.4456.34874.82360.88755.65865.40056.75750.7031.145.8881.723.469667.2651.846.632669.955273.724672.7793.009.682228.068291.506262.6602.419.7853.510.582169.173-13.027.648527.736424.36116.332.158