Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-1.338.213.000-842.123.000-195.799.000267.607.000228.557.000127.516.00021.542.00051.910.000135.742.000130.528.00036.458.000665.426.00031.044.00020.688.00049.709.00061.661.72192.460.475122.638.10745.160.909133.673.395112.073.406100.262.2145.360.70653.762.61154.507.18924.240.330
dönem karı (zararı)
930.659.000557.877.000255.718.000547.432.000256.328.00033.458.00027.284.000-12.910.00018.106.000-4.703.00015.243.000-447.638.000-81.257.000-112.784.000-11.950.000144.230.990-33.337.125-13.211.640-9.612.133313.095.671244.674.291251.623.428215.316.15630.750.4911.495.50412.807.377
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-299.442.000-106.665.000-20.865.000-460.159.000-66.672.000-37.043.000-16.368.00011.095.00048.049.00048.766.00032.000.00060.905.000-2.916.00025.126.00037.202.000-135.478.33933.203.845142.593.47243.217.155-48.117.205-712.417-18.592.7453.771.607-27.134.6043.085.829-5.731.848
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
3.439.0002.149.0001.022.0003.484.0002.510.0001.552.000898.0001.585.000958.000423.000168.000667.000493.000326.000166.000693.275508.993300.334142.622455.931363.933180.32982.127280.971388.068256.848
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
445.000-86.311.000-14.734.000586.000587.0001.985.0000-1.680.0001.337.0001.337.000900.000-5.436.000-2.391.000-3.444.0001.358.656507.327
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
219.000376.000-945.000-8.370.000-5.910.000-5.744.000178.0003.346.000950.000884.000774.0004.507.000120.00065.00072.0002.164.027116.20366.51714.530310.41337.641185.10843.078-2.830.884-2.613.759-3.545.962
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-13.440.000-18.888.000-4.165.000-71.132.000-42.163.000-39.194.000-17.041.00039.758.00044.391.00042.965.00026.582.000112.811.00016.308.00024.174.00030.061.00043.883.144207.436.29982.130.87129.992.31092.031.60850.803.36331.979.0055.781.723-1.273.647-1.793.190-2.416.827
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
0-232.000-14.465.0002.826.00002.729.0004.072.0004.072.0004.072.0004.072.0001.835.0001.835.000872.0003.222.000-4.079.947-185.406.57256.583.37913.266.30020.861.550328.226-2.103.76265.443.2398.830.5221.437.276
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-283.336.0000-25.461.000-52.415.000-155.869.08700-142.256.716-49.065.814-49.103.666-89.160.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
-5.645.000-3.991.000-1.811.000-83.433.000939.0004.358.000-3.132.000-2.854.000-3.659.000-915.000-496.000-1.064.0002.182.0003.133.0003.681.000-22.269.7519.190.2663.005.044-198.607-7.289.449-2.851.540-2.161.747-31.559443.993-1.725.812-1.463.183
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.124.000-286.829.000-33.132.0000-21.463.00000-12.230.542-38.276
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-1.968.512.000-1.293.335.000-430.529.000180.673.00039.239.000131.301.00010.656.00053.829.00069.783.00086.504.000-10.746.0001.052.267.000115.285.000108.346.00024.457.00052.075.36590.203.466-9.241.87910.650.907-142.837.065-143.352.541-144.278.727-213.727.05750.200.05249.979.18417.218.129
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-388.971.000-179.688.000-27.268.000-137.103.000-62.897.000-98.183.0002.238.000130.614.00096.486.000107.656.00055.470.000278.312.000458.486.000433.623.000-57.664.000-70.365.07448.805.203-90.696.746-8.382.992-312.961.601-387.571.268-318.436.860-318.723.78853.758.39734.800.008-1.229.060
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-29.188.000-2.860.000-121.000-10.669.00030.900.0005.071.2580-811.5701.101.60513.097.51515.924.1108.109.939
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.238.858.000-1.109.337.000-447.262.000-187.365.000-107.969.000-97.387.000-61.632.000-161.046.000-167.106.000-73.998.000-55.508.000649.511.000-301.861.000-293.003.00015.651.00042.358.72731.738.58529.658.12546.657.394-46.187.979-7.680.00215.656.40696.289.5401.854.7761.854.776
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-420.212.0008.951.00052.115.00056.297.00011.070.00013.653.000-13.012.091-713.00290.7971.084.204120.305.89192.825.77694.461.119-13.459.223-29.479.75783.1348.340.174
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-5.464.00050.057.000337.323.0007.788.00052.251.000-26.077.000-36.388.00029.251.00079.052.0003.896.000-2.994.00026.583.0006.943.00011.488.0001.199.000-27.910.446-13.761.83436.440.54611.847.4783.750.073-3.447.750-8.170.0515.201.3628.169.1532.000.8141.157.770
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
1.049.0002.581.00031.871.00065.0001.934.000-709.52013.911.571-171.134-503.689623.674139.69824.23160.773-635.558-501.718-467.585
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
703.097.000354.081.000-27.882.000-60.934.000-35.904.00020.725.000116.593.58510.688.18916.034.374-41.145.60178.149.798146.257.95064.056.3788.514.50419.430.98113.122.67510.448.790
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-45.368.000-53.645.000-293.322.000497.353.000157.854.000-10.733.000106.438.00055.010.00061.351.000-6.909.000-3.019.00097.861.000-43.948.00061.050-575.74357.623-30.980136.729-9.344124.2328.424.328-3.018.944-1.422.975-1.046.484
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-1.337.295.000-842.123.000-195.676.000267.946.000228.895.000127.716.00021.572.00052.014.000135.938.000130.567.00036.497.000665.534.00031.112.00020.688.00049.709.00060.828.01690.070.186120.139.95344.255.929122.141.401100.609.33388.751.9565.360.70653.815.93954.560.51724.293.658
alınan faiz
833.7052.422.9652.514.018904.98011.684.48011.506.55811.510.258
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-9.067.000-406.098.000-894.313.000-41.238.000-47.687.000-436.722.000-6.939.000-11.763.000-10.085.000-4.546.000-823.000-1.987.000-1.390.000-1.258.0000-465.227-158.992-152.570-140.581-69.688.354-73.841.244-74.148.017-14.435.982-117.727.209-102.841.848-97.000.499
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
0-92.984-3.729.710-1.808.813-1.808.813
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
1.668.0000174.000174.000190.0000323.000323.000323.000323.000579.000210.00063.00000115.44681.16936.344
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-10.735.000-4.780.000-1.793.000-8.173.000-7.159.000-6.992.000-6.939.000-12.086.000-10.408.000-4.869.000-1.146.000-2.566.000-1.600.000-1.321.000-465.227-158.992-152.570-140.581-1.828.396-1.036.133-565.857-136.755-864.869-847.556-728.304
verilen nakit avans ve borçlar
00
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-401.318.000-892.520.000-21.212.000-429.920.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
763.813.000776.510.000774.975.00061.373.0009.331.00021.805.0006.014.000343.785.000-151.831.000-161.056.000-73.123.000-624.188.000-29.920.000-22.930.000-48.983.000-74.264.145-90.355.070-136.628.732-57.341.779-50.448.905-25.587.904-26.493.66916.453.94665.553.34250.980.44174.507.135
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
00
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
0-16.507.000-106.665.000263.258.339223.682.409125.005.40979.718.159545.160.882470.857.039291.125.592262.406.575397.447.618277.218.630204.234.185
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-14.428.000-10.847.000-5.399.000-18.166.000-26.332.000-11.152.000-113.831.000-117.383.000-45.851.000-509.472.000-14.102.000-400.000-22.037.000-292.805.635-270.618.332-168.105.494-109.627.011-503.669.602-439.467.830-280.098.607-228.089.415-291.649.919-198.956.636-111.063.981
diğer nakit girişleri (çıkışları)
496.000.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-583.467.000-471.711.000-315.137.000287.742.000190.201.000-287.401.00020.617.000383.932.000-26.174.000-35.074.000-37.488.00039.251.000-266.000-3.500.000726.000-13.067.6511.946.413-14.143.195-12.321.45113.536.13612.644.258-379.4727.378.6701.588.7442.645.7821.746.966
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
0
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-583.467.000-471.711.000-315.137.000287.742.000190.201.000-287.401.00020.617.000383.932.000-26.174.000-35.074.000-37.488.00039.251.000-266.000-3.500.000726.000-13.067.6511.946.413-14.143.195-12.321.45113.536.13612.644.258-379.4727.378.6701.588.7442.645.7821.746.966
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
716.113.000716.113.000716.113.000428.371.000428.371.000428.371.000428.371.00044.439.00044.439.00044.439.00044.439.0005.188.0005.188.0005.188.0005.188.00018.255.70218.255.70218.255.70218.255.7024.719.5664.719.5664.719.5662.548.062959.318959.318959.318
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
132.646.000244.402.000400.976.000716.113.000618.572.000140.970.000448.988.000428.371.00018.265.0009.365.0006.951.00044.439.0004.922.0001.688.0005.914.0005.188.05120.202.1154.112.5075.934.25118.255.70217.363.8244.340.0949.926.7322.548.0623.605.1002.706.284