Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
3.779.7461.054.308661.185-3.209.920-1.250.291-3.237.574-3.237.2331.472.609907.4113.038.7942.419.188-640.816-1.559.278-1.253.547-1.746.0804.274.564985.1433.621.6373.905.9471.873.736-1.064.3582.433.441918.055-971.873-1.617.605910.913
dönem karı (zararı)
-619.994-159.320-847.431649.2631.462.2972.145.7062.002.5569.060.7811.138.620847.9841.014.1591.026.763143.068-745.129-599.812390.277436.5544.134322.51891.059870.63738.843-91.770862.339746.814374.765
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
4.332.9502.789.1851.131.8291.643.0083.058.387938.483-1.471.240-6.917.806-479.394-503.801-671.3331.968.8071.183.577745.617383.4782.799.733506.408111.182-10.7991.901.541975.613519.212180.649919.630527.33562.269
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
576.127377.364141.6821.393.2761.038.050346.624175.407682.545513.298342.792159.493678.339507.539337.772189.046702.807525.514337.392168.484596.238439.722283.892134.527548.184412.660283.210
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
1.533.4612.508.632403.592574.657-1.903.6883.000.97300-159.490-159.490-159.490-159.490-50.000-50.000-485.490
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
349.706305.770324.466988.989-1.122.26162.545-55.65211.49316.84945.843-32.321408.474-35.531-493.881164.208173.730-156.959-146.924-171.116297.374128.361146.3824.576517.691349.193186.686
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
2.174.914-156.834654.229-695.3012.747.027491.873-136.628852.983-1.175.720-1.265.191-1.300.5101.007.015732.426412.97092.285516.044173.82878.94760.297348.126189.77279.15864.454221.647132.68054.076
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-12.317.964-136.958-290.081-205.578-82.075-567.972-461.305-435.490
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-301.258-245.747-392.140-30.166395.571-537.216449.321852.164303.137662.836707.583-42.946547.115488.756-62.061156.008123.5151.25791.026659.803217.7589.780-22.908143.413118.29223.787
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
00
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
364.231-1.575.557376.786-4.318.604-5.946.302-6.272.766-3.768.549-361.763558.1202.976.4142.402.589-3.636.386-2.863.837-1.254.035-1.529.7461.170.233127.8603.509.8733.597.095150.312-2.642.1811.925.757831.176-2.546.777-2.729.998568.582
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-4.778.811-5.984.626-536.804-237.804-7.728.928-1.454.2941.325.619-1.177.429-10.471.8322.952.2851.938.261-4.311.877-4.027.792-2.347.218-1.713.0395.624.3884.732.4282.768.6624.631.157-2.919.384-2.187.3712.462.5391.689.647-3.716.571-3.106.395363.076
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-107.298-175.8087-172.068-1.034.703621.715723.525-751.646-37.999-94.69621.693-2.499-23.700-23.70094.493-21.680-20.600-18.078-18.000-80.255-80.255-30.255-2.879-8.6471.353-1.497
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-11.470.873-9.858.064-708.749-4.535.519-645.232-3.729.580-1.664.145-7.094.060-7.738.120-3.257.933-1.592.335-501.070-295.386855.317450.821-4.084.397-4.761.858-1.222.690-175.5332.141.438-1.668.38725.301-296.050121.18464.611-158.238
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-1.061.651-576.794-333.138489.148199.305-17.766147.33846.627-39.834-26.396-29.980317.98626.46569.005-144.703-268.727-284.789-375.676-211.387220.019285.305-563.079-562.930385.105-26.519-421.855
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
18.151.72715.586.9692.140.280-572.8983.431.325-1.278.600-2.363.9715.364.59415.682.1981.637.048514.141771.1631.231.671-146.170-49.214-26.242555.431-404.024-486.209397.869506.719-8.169-193.7113.807135.76261.845
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
314.324362.56815.2684.365.084284.212503.877-2.182.3872.682.786305.866-4.677-6.838-56.698-30.276-57.460-42.15652.06048.25412.0527.36811.83240.73811.5694.11969.09888.68974.525
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
-94.506-51.66445.607-3.743.588-562.927-354.405305.2491.203.0143.543.6342.323.4171.417.553-140.095-47.102228.591-146.82671.727218.5792.956.592-73.33980.745134.1735.307276.196-35.148-30.745125.939
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-663.418-921.008-417.494-718.095-187.658-589.481-687.093-484.62774.598274.528284.225112.285-5.890-190.971-398.134-222.014-76.861335.252364.55851.855-48.310555.84788.600479.950
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
4.077.1871.054.308661.184-2.026.333-1.425.618-3.188.577-3.237.2331.781.2121.217.3463.320.5972.745.415-640.816-1.537.192-1.253.547-1.746.0804.360.2431.070.8223.625.1893.908.8142.142.912-795.9312.483.812920.055-764.808-1.455.8491.005.616
vergi iadeleri (ödemeleri)
-229.9191-1.183.587175.327-48.9970-308.603-309.935-281.803-326.2270-22.08600-85.679-85.679-3.552-2.867-269.176-268.427-50.371-2.000-207.065-161.756-94.703
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-253.385-224.8200-328.420-311.089-287.233-283.844-463.419-470.653-77.716-13.648-854.386-726.593-579.093-78.748-3.220.538-851.237-700.999-623.215-2.225.954-865.980-847.432-147.587-172.151-162.586-119.839
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
0000171.574171.574171.574171.57450.00050.00050.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-253.385-224.8200-328.420-311.089-287.233-283.844-463.419-470.653-77.716-13.648-854.386-726.593-579.093-78.748-3.392.112-1.022.811-872.573-794.789-2.225.954-865.980-847.432-147.587-222.151-212.586-169.839
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-3.122.875-494.441-627.2203.566.9751.916.8753.812.0413.825.897-1.226.373-661.348-3.207.939-2.629.9271.485.3162.116.6261.523.8331.566.736-1.013.737-307.511-2.978.906-3.462.146364.7401.967.020-1.806.361-601.382550.568990.271-1.041.134
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
000-51.040-51.040-51.040-51.040-522.328-374.168
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
51.40354.13920.428.49210.379.2114.634.2344.204.8460002.492.3312.995.8502.083.6031.805.822-3.398.796836.8771.296.1171.457.000-1.034.226
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-483.4881.205.975-13.943.787-6.534.27400-840.986-1.837.068-4.473.130-3.931.731-609.299-104.958-2.877.609-113.5082.167.722-1.723.771-534.346
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0-35.803-28.725-22.350-3.05340.53740.11047.60848.458-1.57440.11947.168
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
403.486335.04733.96528.635355.495287.234304.820-217.183-224.590-246.861-224.387-9.886-169.245-308.807-258.09240.289-173.605-58.268-179.41412.52236.682-220.352169.086-593.456-789.920-250.060
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
403.486335.04733.96528.635355.495287.234304.820-217.183-224.590-246.861-224.387-9.886-169.245-308.807-258.09240.289-173.605-58.268-179.41412.52236.682-220.352169.086-593.456-789.920-250.060
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
131.013131.013131.013102.378102.378102.378102.378319.561319.561319.561319.561329.447329.447329.447329.447289.157289.157289.157289.157276.635276.635276.635276.635870.091870.091870.091
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
534.499466.060164.978131.013457.873389.612407.198102.37894.97172.70095.174319.561160.20220.64071.355329.446115.552230.889109.743289.157313.31756.283445.721276.63580.171620.031