Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122018/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
79.283.22217.940.2359.371.3426.491.37728.557.15930.916.04151.345.21811.479.102396.477.712273.711.994279.708.953-79.878.468-113.611.171-183.149.892
dönem karı (zararı)
79.431.18032.065.28414.453.406220.766-10.851.292-3.909.676-6.057.599349.16533.795.15538.915.28719.265.8405.411.996392.5876.188.418
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
15.896.674-1.804.707-2.298.945536.84519.823.415-4.182.316-5.172.9892.257.31020.815.0628.748.4228.409.80615.197.30613.363.08029.852.679
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
3.958.7332.805.5031.807.884891.7393.370.1782.516.1071.675.626836.5242.443.1421.769.1851.184.749593.5272.109.3762.013.658
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
51.129126.672126.9010-226.058-236.942-236.942-240.304135.358116.5242.781227.00183.2331.079.962
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
1.937.4221.538.336646.485670.285421.784525.913546.387500.122255.364126.353108.720358.149-243.768632.852
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
52.729.090-5.862.468-5.310.069-517.63613.770.127-6.730.883-6.864.4222.208.5297.795.465895.5805.803.65311.093.92811.170.66212.923.534
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
00000-107.336
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-58.204.416-297.83913.538-81.229-19.341158.589164.391-185.665-120.876-140.214-120.87640.614-33.845
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
00000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
15.431.241-108.386416.316-426.3143.444.799-332.138-133.247-861.89610.176.5125.979.0991.275.8842.270.393171.9005.490.347
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-6.525-6.5250041.858182.534-59.286-422.172-342.838-203.378-77.220-62.320-8.475
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
00000344.733344.733344.733852.404122.5968.031.211
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
13.612.269-18.656.848-6.979.0073.807.59112.257.42133.903.07559.774.2087.963.206350.315.799232.002.590254.374.891-100.081.847-126.764.452-218.498.396
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
6.040.322-11.335.263-72.9428.610.650-4.055.4532.630.7376.902.70612.631.739-11.997.728-7.828.316-8.158.138-120.875.1373.423.67916.712.262
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
00000-96.701-256.5875.965.689
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-1.202.511-563.888-223.485125.03137.758.35237.977.50038.102.756-1.159.318417.325.767240.600.239427.594.266450.568.690-141.717.613-245.572.953
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-57.497.024-43.924.217-42.430.295-12.734.751-30.391.432-42.359.141-13.194.136-5.732.976-19.553.913-11.842.009-7.100.852-586.485.10611.440.61526.839.515
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
25.095.29114.583.34610.181.96614.297.991-152.08922.151.93023.375.3211.640.244-24.953.7921.619.692-834.612-41.682.009-1.191.8903.687.475
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
40.304.46525.784.57213.005.2239.363.77389.8038.083.906-188.1584.627.027-12.719.9704.054.808-2.594.26814.434.9715.365.778-32.210.599
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-938.469-866.905-540.461-373.873-936.599-979.093-337.442-576.8294.073.0454.908.1102.212.370-13.96944.91813.041
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
17.673.5538.048.78319.899.800-14.064.7709.374.4895.515.2115.224.065-3.969.782-47.865840.207-379.330183.015.605-3.127.9513.307.860
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-16.977.880-11.389.537-7.173.764-2.465.992397.508790.847-542.948167.927-1.741.724-144.892110.387-400.406-363.6771.786.381
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
108.940.12311.603.7295.175.4544.565.20221.229.54425.811.08348.543.620909.421-8.448.304279.666.299282.050.537-405.923-602.386-692.593
ödenen faiz
-39.462.4260000
alınan faiz
9.882.3557.041.0094.813.2082.543.4958.650.6325.938.6613.607.5421.531.366951.11562.11965.53352.118160.369
vergi iadeleri (ödemeleri)
-76.830400.23000-751.639-354.554-354.554-350.437-9.251.464-5.416.842-2.275.373-23.529-71.387
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-23.578.404-20.960.099-5.625.878-1.220.609-4.335.5329.662.541-746.420-766.790-16.172.199-370.322-524.933-689.841-475.320173.578
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
00000
iştirakler ve/veya iş ortaklıkları sermaye avansı ödemelerinden nakit çıkışları
-726.720
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
0000066.37966.381639.122616.213371.086129.72030.300665.252
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
39.99939.99900726.286-1.425.958-812.801-766.790-16.084.601-986.535-896.019-819.561-505.620-491.674
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-23.618.403-21.000.098-5.625.878-1.220.609-2.978.538
verilen nakit avans ve borçlar
00000
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları
00000
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit girişleri
00000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0000019.586.88434.918.768-843.236-346.030.220-272.401.623-278.540.43083.495.111115.762.275182.567.329
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-93.412.916-3.341.6831.776.8337.680.07021.163.222
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
00000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0000076.014.11376.014.11334.562.03142.439.28320.037.15113.263.200205.634.085
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
197.246.911129.021.802129.012.5110148.439.575-96.068.229-80.736.345-6.786.093-49.156.921-314.840.906-298.577.581-13.917.201-150.279.309
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-266.778.314-132.363.485-127.235.6787.680.070-141.587.346-4.295.356-8.633.471-8.371.022
türev araçlardan nakit girişleri
00000
türev araçlardan nakit çıkışları
00000
ödenen temettüler
000005.942.857-327.139.97483.495.111125.049.747135.583.575
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0000060.165.46685.517.566940.049643.590
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-37.708.098-6.361.5475.522.29712.950.83845.384.849
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
0000060.165.46685.517.5669.869.07634.275.293940.049643.5902.926.8021.675.784-408.985
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-37.708.098-6.361.5475.522.29712.950.83845.384.84939.852.70939.852.70939.852.7095.577.4165.577.4165.577.4165.577.4163.901.6324.310.617
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
85.237.55885.237.55885.237.55885.237.55839.852.709
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
47.529.46078.876.01190.759.85598.188.39685.237.558