SOKE yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62021/122021/92021/62020/122019/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
179.711.757203.012.287-12.512.093-31.812.1994.063.1432.505.241
dönem karı (zararı)
174.090.933126.821.39212.860.043-4.597.37210.075.392-5.939.232
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
18.393.78112.613.3448.977.0265.827.69712.795.0929.964.643
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
20.180.91014.755.99314.755.9938.051.4466.474.0876.474.0878.902.4008.761.054
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
4.130.4161.856.756174.715
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
5.500.68834.572.5521.540.436274.429958.966710.915
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
51.977.6171.405.7581.966.410-2.399.569
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-75.785.502-47.982.002-2.007.122-2.184.1121.384.3842.720.050
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
16.520.0687.136.385-13.492-593.463-417.068-2.522
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-10.322.28261.134.888-35.775.221-32.170.069-19.437.936-1.520.170
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-26.868.653-58.024.908-34.514.450-12.859.307-9.852.891-16.768.657
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
-38.051.490
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-64.568.248-9.296.254-1.065.786666.093-429.5693.275.686
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-118.860.778-78.208.099-15.723.42214.938.842-11.772.398-2.889.060
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
21.645.01614.444.801-24.299.107-1.675.182214.050-756.929
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
182.317.215187.623.52936.367.205-29.398.579-5.145.35716.665.630
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-2.920.330-1.055.8956.189-408.9629.808-164
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
33.240.85840.928.4004.566.216-3.602.3457.195.705-1.373.532
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
1.314.254630.595147.581
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
182.162.432
vergi iadeleri (ödemeleri)
-2.450.6752.496.909111.805-871.144
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-60.384.386-43.469.138-1.557.115-1.434.449-2.345.064-2.872.515
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
1.110.0168.7773.385
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
1.112.976-44.579.154-1.565.892-1.434.449-2.345.064-1.600.657
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-61.497.362
verilen nakit avans ve borçlar
-1.275.243
diğer nakit girişleri (çıkışları)
379.285.98713.987.473-2.117.33217.084.20822.001.516
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
178.553.513
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
221.366.52513.122.798
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
373.309.910239.186.352131.000.000254.291.951156.219.652
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
357.482.156-177.578.375-183.222.787-115.378.571-212.203.116-131.808.775
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-344.759.046-36.814.815-36.007.116-15.354.075-19.182.023-12.398.006
ödenen temettüler
-997.258-5.968.976-2.384.686-5.822.604-3.134.153
diğer nakit girişleri (çıkışları)
538.829.136-81.735-35.363.98018.802.28721.634.242
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
297.880.884
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
538.829.136-81.735-35.363.98018.802.28721.634.242
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
297.880.88445.035.33345.117.06845.117.06826.314.7814.680.539
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
45.035.333
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
342.916.217