Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
17.074.472.0008.255.618.0003.363.807.00021.171.108.00010.220.148.0006.904.179.0002.471.774.00014.087.694.00010.718.464.0005.896.076.0002.570.301.0009.880.573.0006.790.263.0003.516.668.0001.157.765.0006.561.647.0005.808.466.0002.586.044.000386.807.0003.654.332.0001.609.588.000189.390.00070.078.0001.217.974.0001.540.358.000-235.001.000
dönem karı (zararı)
5.056.860.0002.661.092.000802.910.0005.031.278.0003.646.576.0002.217.455.0001.104.913.0004.239.620.0002.937.574.0001.726.922.000873.914.0003.276.690.0002.523.048.0001.723.684.0001.244.255.0002.177.335.0001.235.730.000954.474.000525.015.0002.037.759.0001.801.428.0001.186.437.000471.401.0001.563.451.0001.195.065.0001.001.800.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
17.069.976.00010.941.336.0005.017.238.00019.446.607.0009.293.988.0006.615.664.0002.635.872.00010.838.507.0008.928.681.0005.197.878.0002.645.533.0008.638.874.0006.293.201.0003.687.041.0001.267.284.0007.644.602.0007.499.090.0004.085.664.0001.667.970.0004.684.106.0002.842.558.0001.942.927.000806.313.0002.823.631.0002.250.018.0001.141.136.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
6.765.366.0004.393.154.0002.102.717.0007.252.075.0005.212.215.0003.394.808.0001.652.339.0005.952.134.0004.337.227.0002.820.878.0001.369.760.0005.026.018.0003.627.675.0002.435.180.0001.171.555.0004.250.360.0002.980.122.0002.010.539.000970.504.0002.555.273.0001.878.846.0001.234.624.000621.506.0002.139.398.0001.543.333.0001.003.219.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
196.946.000171.501.000-18.193.00039.838.0004.227.0004.035.0003.615.00022.645.0002.931.0002.692.0002.290.00020.547.00013.995.0008.746.0006.542.00037.614.00020.881.00015.358.0009.314.00041.707.00017.586.00010.769.0006.855.00046.379.00038.002.00017.421.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
1.022.632.000613.667.000257.149.0001.247.427.000574.990.000646.349.000215.957.0001.230.295.000707.097.000490.100.000245.324.000920.924.000724.081.000311.636.000160.283.000796.520.000458.094.000277.323.000152.644.000980.040.000140.683.00093.577.00060.236.000197.543.000275.429.00072.775.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
1.138.303.000741.390.000425.465.000739.943.000477.037.000233.340.00060.259.000901.530.000655.912.000509.179.000253.669.0001.442.773.0001.178.785.000771.802.000398.807.000983.881.000185.861.000411.030.000129.709.000165.387.00015.874.00065.688.00066.157.000-117.598.000-141.068.000-98.867.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
8.617.500.0005.964.232.0002.328.367.00013.281.421.0003.272.843.0003.068.342.0001.853.759.0004.384.197.0004.890.777.0002.178.661.0001.255.213.0001.832.636.0001.129.554.0001.117.022.000771.395.0002.954.304.0006.517.313.0002.076.464.000551.010.000966.340.000525.120.000326.571.000-55.637.000545.287.000269.635.000-44.292.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-1.224.428.000-1.038.275.000-223.230.000-2.401.053.000-686.261.000-777.875.000-1.456.053.000-2.016.859.000-2.463.564.000-1.257.718.000-709.059.000-570.204.000-120.139.000-474.756.000-618.583.000-1.719.610.000-3.094.433.000-1.001.050.000-306.712.000-562.562.000-220.392.000-119.604.000-39.193.000-383.452.000-27.042.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
61.453.00074.546.00023.443.000-90.090.000-26.512.000-28.645.000-17.739.00013.775.0008.586.0003.262.0003.248.00015.712.000-3.378.000-1.738.000-787.00087.000408.000-2.209.000-7.301.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
571.241.00070.143.000145.993.000-490.184.000509.512.000107.900.000344.147.000387.193.000834.755.000479.271.000244.393.000785.630.000551.935.000322.735.000159.774.000495.481.000456.748.000312.372.000170.195.000571.758.000502.244.000341.157.000157.214.000426.615.000315.337.000205.864.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-66.601.000-39.153.000-20.372.000-109.489.000-29.436.000-22.810.000-16.272.000-23.950.000-33.856.000-20.565.000-15.738.000-47.169.000-36.871.000-31.150.000-9.266.000-43.727.000-25.904.000-16.372.000-8.694.000-33.837.000-17.403.000-9.855.000-10.825.000-24.490.000-16.133.000-7.683.000
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
1.387.0001.387.0000-110.308.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-4.325.658.000-4.405.383.000-2.417.464.000-1.944.725.000-2.059.852.000-1.547.510.000-1.344.850.000302.437.000-129.534.000-365.967.000-767.627.000-186.937.000-842.314.000-1.023.887.000-778.235.000-1.676.060.000-2.192.586.000-1.817.116.000-1.612.437.000-2.218.231.000-2.644.253.000-2.663.175.000-1.175.606.000-3.251.668.000-2.171.615.000-2.584.900.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-1.869.292.000-1.893.651.000-834.984.000-998.377.000-983.042.000-799.152.000-457.609.000-629.754.000-676.283.000-841.992.000-454.310.000-871.308.000-383.612.000-333.704.000-121.944.000-401.485.000-308.309.000-175.720.000-75.690.000608.331.000584.600.000457.530.000302.331.0001.249.426.000818.232.000376.253.000
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
-886.276.000-464.075.000-260.144.000-200.765.000-29.452.000161.913.00041.768.000429.950.000471.372.000572.661.000318.910.0001.651.180.0001.324.186.000925.548.000498.296.000-69.991.000-671.807.000-587.695.000-230.402.000-1.931.538.000-1.404.601.000-1.056.707.000-623.929.000-2.396.372.000-1.652.194.000-1.002.983.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-162.566.000-165.481.000-187.967.00016.703.000-129.096.000-101.159.000-85.589.000450.152.000301.812.000192.951.000-34.269.000-133.015.000-118.436.000-79.639.000-33.147.000-129.909.00045.575.000-25.615.00011.420.000-177.135.000-56.012.000-78.779.000-17.022.000-17.339.000-11.254.000-14.523.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-68.417.000-118.385.000-208.695.000-56.820.000-80.649.000-202.692.000-176.699.000-25.316.000-105.898.000-92.393.000-77.439.0002.035.00018.301.000-1.702.000-55.301.000-76.883.000-50.848.000-163.467.000-11.916.00027.871.00034.866.000-10.827.000-10.342.000-62.090.000-69.813.000-38.518.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-246.653.000-267.000.000-310.533.000-71.359.000-152.607.000-202.526.000-264.445.000-6.227.000-121.919.000-103.388.000-180.496.000-153.188.000-509.655.000-741.364.000-547.265.000364.291.000158.648.000109.277.000-222.759.000-42.960.000-360.242.000-544.151.000-565.703.000-79.374.000-240.130.000-396.867.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-238.386.000-865.468.000-65.380.00011.333.000-732.542.000-21.695.000-107.919.000506.303.000304.792.00096.567.000-361.839.000-5.449.000-788.636.000-729.804.000-571.843.000-520.854.000-750.270.000-524.872.000-918.625.000-733.523.000-1.710.959.000-1.603.689.000-280.825.000-2.704.589.000-1.652.944.000-1.879.701.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
427.875.00085.879.00028.704.000438.011.000577.238.00063.417.00069.918.000124.521.00076.782.00048.521.000233.106.00039.154.000116.798.000-23.392.00067.063.000298.029.000215.451.00077.369.000124.857.000129.879.00055.962.00049.700.00085.511.00029.462.00054.601.000-31.809.000
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
15.244.00018.356.00028.068.000-22.127.00015.142.0001.797.00013.895.00082.254.00076.616.00051.818.0006.291.00045.402.00038.454.00046.221.00049.054.00054.391.00062.926.00066.384.00016.483.000131.486.000108.090.000174.574.00027.201.000-20.350.00040.347.0008.355.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-1.013.793.000-750.014.000-568.343.000-1.062.651.000-597.960.000-483.019.000-366.765.000-520.523.000-492.714.000-400.712.000-277.511.000-576.768.000-525.341.000-251.195.000-244.109.000-1.193.649.000-893.952.000-592.777.000-305.805.000-230.642.000104.043.000-50.826.000-92.828.000749.558.000541.540.000394.893.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
17.801.178.0009.197.045.0003.402.684.00022.533.160.00010.880.712.0007.285.609.0002.395.935.00015.380.564.00011.736.721.0006.558.833.0002.751.820.00011.728.627.0007.973.935.0004.386.838.0001.733.304.0008.145.877.0006.542.234.0003.223.022.000580.548.0004.503.634.0001.999.733.000466.189.000102.108.0001.135.414.0001.273.468.000-441.964.000
ödenen faiz
-1.695.303.000-1.434.460.000-230.924.000-1.822.815.000-995.031.000-813.535.000-88.041.000-1.653.675.000-1.125.966.000-796.961.000-149.437.000-2.090.718.000-1.283.441.000-971.228.000-605.625.000-1.658.308.000-714.559.000-516.613.000-143.582.000-909.881.000-444.359.000-351.876.000-74.971.000-434.521.000-138.418.000-95.161.000
alınan faiz
1.318.366.000672.580.000274.712.0001.223.866.000896.490.000728.277.000299.472.000994.899.000543.624.000368.884.000101.545.000854.018.000572.741.000398.302.000167.343.000731.793.000492.353.000291.623.000117.141.000553.066.000414.989.000299.462.000137.059.000610.837.000457.699.000321.029.000
vergi iadeleri (ödemeleri)
-349.769.000-179.547.000-82.665.000-763.103.000-562.023.000-296.172.000-135.592.000-634.094.000-435.915.000-234.680.000-133.627.000-611.354.000-472.972.000-297.244.000-137.257.000-657.715.000-511.562.000-411.988.000-167.300.000-492.487.000-360.775.000-224.385.000-94.118.000-135.920.000-52.391.000-18.905.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-13.746.739.000-8.410.315.000-3.729.071.000-10.361.547.000-6.383.801.000-3.970.856.000-1.634.375.000-7.775.535.000-4.963.465.000-2.817.870.000-1.517.046.000-3.881.344.000-1.959.220.000-698.795.000-1.735.888.000-5.267.362.000-3.935.647.000-2.224.452.000-1.034.848.000-3.857.714.000-2.214.663.000-1.306.496.000-497.172.000-3.587.545.000-2.723.916.000-2.211.909.000
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-389.275.000-389.275.000-182.275.000-484.568.000-350.018.000-105.758.000-103.626.000-76.000.000-76.000.000-38.950.000-38.950.000-38.000.000-28.500.000-19.000.000-10.286.000118.528.000-13.801.000
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
62.419.00062.419.00053.826.000693.322.000265.765.000399.619.000267.360.000976.576.000674.529.000672.277.0002.111.00084.655.00081.775.00057.529.00030.335.000-39.877.000-449.000-2.784.000-2.645.00000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
166.072.00072.288.00029.212.000190.153.00096.521.00072.309.00019.412.00099.843.00077.422.00045.086.00027.466.00081.192.00064.155.00046.299.00016.034.000103.864.00051.113.00032.041.00019.724.00058.740.00038.034.00041.227.00012.581.00049.639.00031.305.00019.518.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-8.400.585.000-5.058.269.000-2.378.181.000-9.582.534.000-6.285.447.000-4.462.677.000-1.919.760.000-7.280.358.000-4.791.949.000-2.773.258.000-1.247.060.000-6.016.180.000-3.859.911.000-2.412.450.000-1.122.861.000-5.225.560.000-3.442.445.000-2.195.347.000-967.231.000-4.110.042.000-2.250.834.000-1.344.245.000-562.776.000-3.427.498.000-2.303.310.000-1.570.678.000
verilen nakit avans ve borçlar
-638.998.000-672.821.000-364.918.000-294.191.000449.972.000450.136.000117.237.000-501.339.00018.698.00035.465.00032.118.000156.936.000-204.724.000-364.845.000-524.508.000-204.817.000-530.065.000-58.362.000-84.696.000205.580.00014.683.0001.245.00053.023.000-209.686.000-442.911.000-652.893.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-650.086.0004.892.0001.716.000238.395.00028.555.000-105.742.000-14.998.000-23.298.000-130.956.000-73.676.000-72.996.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
2.284.336.0003.448.793.000363.587.000-3.942.240.000-3.548.183.000-2.474.976.000283.380.000-4.267.813.000-2.722.558.000-2.447.553.000-2.358.877.000-3.477.957.000-1.338.800.000-69.429.0001.666.301.000-534.383.000847.805.0001.912.930.000431.364.000-1.566.743.000-705.400.000-7.498.000652.297.0004.839.031.0003.836.262.0003.351.425.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0000000-9.994.000-9.994.000-9.994.000-9.994.000-9.998.000-9.998.000-9.998.000-9.998.0000-53.528.000-65.607.000-22.452.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0-94.620.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
23.717.448.00017.240.443.0007.089.620.00013.225.494.0006.690.110.0003.611.525.0002.401.554.00023.478.188.00021.035.497.00018.942.494.00011.219.824.00029.372.139.00020.562.764.00013.471.208.0008.263.348.00046.529.383.00037.975.309.00027.116.360.00010.207.368.00024.312.451.00016.025.505.0009.845.287.0003.495.821.0009.548.818.0005.188.114.0003.502.645.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-18.785.454.000-12.871.071.000-6.172.430.000-12.638.306.000-7.300.803.000-4.411.236.000-1.619.607.000-26.810.410.000-23.877.231.000-21.500.448.000-13.468.446.000-31.523.695.000-21.460.264.000-13.480.912.000-6.423.359.000-44.178.439.000-35.174.693.000-24.062.197.000-9.477.504.000-22.265.088.000-14.607.690.000-8.877.658.000-2.803.965.000-4.932.768.000-1.523.506.000-356.312.000
türev araçlardan nakit girişleri
1.317.695.0001.219.147.000457.354.0001.403.609.000647.886.000605.790.000169.728.0002.085.585.0002.581.560.0001.836.593.000546.914.0001.924.363.0001.010.820.000941.848.000114.709.0001.054.345.000476.399.000316.827.000
türev araçlardan nakit çıkışları
-1.141.776.000-1.088.934.000-460.510.000-1.718.061.000-740.209.000-698.134.000-293.173.000-866.650.000-1.321.835.000-977.912.000-239.269.000-1.101.876.000-547.196.000-451.478.000-19.910.000-710.522.000-218.167.000-218.167.000
ödenen temettüler
-1.248.117.00000-2.565.930.000-1.723.858.000-855.310.0000-838.246.000-32.856.000-32.856.000-32.856.000-1.127.647.000-109.178.000-109.178.0000-1.949.379.000-1.319.781.000-646.114.000-19.201.000-3.050.928.000-1.981.214.000-978.225.000-39.559.000-51.416.000-46.669.000-35.683.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0000-32.044.000-30.047.000-21.912.000-3.951.000-3.951.00000204.077.000204.077.000204.077.00011.078.000-1.185.151.000-837.734.000-593.779.000-279.299.000-563.178.000-142.001.0003.098.000349.004.000240.775.000240.775.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
5.612.069.0003.294.096.000-1.677.0006.867.321.000288.164.000458.347.0001.120.779.0002.044.346.0003.032.441.000630.653.000-1.305.622.0002.521.272.0003.492.243.0002.748.444.0001.088.178.000759.902.0002.720.624.0002.274.522.000-216.677.000-1.770.125.000-1.310.475.000-1.124.604.000225.203.0002.469.460.0002.652.704.000904.515.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
91.439.00020.725.000170.939.000-107.995.000168.744.000114.254.000439.405.000-422.506.000252.771.00059.729.000279.072.000298.204.00063.900.000519.049.000380.834.0001.947.004.0001.316.234.00093.998.00093.998.000430.106.000164.581.00066.771.000172.961.000664.096.00074.705.000-53.895.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
5.703.508.0003.314.821.000169.262.0006.759.326.000456.908.000572.601.0001.560.184.0001.621.840.0003.285.212.000690.382.000-1.026.550.0002.819.476.0003.556.143.0003.267.493.0001.469.012.0002.706.906.0004.036.858.0002.368.520.000-122.679.000-1.340.019.000-1.145.894.000-1.057.833.000398.164.0003.133.556.0002.727.409.000850.620.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
18.619.881.00018.619.881.00018.619.881.00011.860.555.00011.860.555.00011.860.555.00011.860.555.00010.238.715.00010.238.715.00010.238.715.00010.238.715.0007.419.239.0007.419.239.0007.419.239.0007.419.239.0004.712.333.0004.712.333.0004.712.333.0004.712.333.0006.052.352.0006.052.352.0006.052.352.0006.052.352.0002.918.796.0002.918.796.0002.918.796.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
24.323.389.00021.934.702.00018.789.143.00018.619.881.00012.317.463.00012.433.156.00013.420.739.00011.860.555.00013.523.927.00010.929.097.0009.212.165.00010.238.715.00010.975.382.00010.686.732.0008.888.251.0007.419.239.0008.749.191.0007.080.853.0004.589.654.0004.712.333.0004.906.458.0004.994.519.0006.450.516.0006.052.352.0005.646.205.0003.769.416.000